Bölümü öğrencilerinden Mehmet arkadaşımızın açmış olduğu evrim.net sitesi hukuki sebeplerden dolayı kapanma durumuna gelmiştir. Bu nedenle site içeriğindeki faydalı yazıları öğrencilerinin faydalanabilmesi adına sitemize eklenmesine karar verdik.

Paylaşımları için Mehmet Bey’e teşekkür ediyoruz.

Adalet Bölümüne uygulanan kredili sisteminin bir çok nimetleri olduğu gibi tehlikeleri de var. Daha önce facebook  sayfamızda önümüzdeki yıl 15 kredi sorunu yaşayanları sormuştuk. Bu gün kredilerin kontrolü ve Genel Not Ortalaması ile olan ilişkisini inceleyeceğiz.  Önce durum tespiti ve şartları tekrarlayalım.

  1.  Kredili Sistem de bir dersten geçmenin 2 yolu vardır. birincisi CC ve üstü bir puanla geçmek. ikincisi FF hariç CC nin altındaki (DD, CD, DC gibi) derslerin Genel Not ortalaması(bundan sonra GNO olarak yazacağım) ile geçmek. GNO’nuz 2 ve üzeri ise bu derslerden KOŞULLU geçersiniz. Ama unutmayalım Koşul GNO>2,00 olmalı.
  2. GNO nasıl hesaplanır? Kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredisiyle o dersten ba-ğıl değerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değer-lerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir not ortalaması bu-lunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa Dönem Not Ortalaması (DNO), o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması (GNO) elde edilir. Tabi bu GNOya sahip biri DD, CD, DC gibi derslerde problem yaşamaz.
  3. FF olan dersinizi her koşulda bir sonraki yılda almak zorundasınız. GNO 4,00 olması bile sizin bu dersten geçmenize SAĞLAYAMAZ.
  4. Dönemlik-kredili sistemde sınıf geçme değil, ders geçme esası getirilmiştir.
  5. Açıköğretim Kredili Programlara kayıtlı öğrencilerin mezun olabilmeleri için önlisans programlarında 120 ECTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, GNO’sı en az 2.00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.
    Bütün dersleri başarmış FF, YZ ve DZ notu olmayan ancak, GNO 2.00’ın altında kalan öğrencilerin, mezun olabilmeleri için CC’nin altında not aldığı dersleri tekrar etmek suretiyle GNO’nı 2.00’ye yükseltmeleri gerekmektedir. Bu durumda olan öğrenciler, ilgili dönemde kayıt yenileterek CC’nin altında not aldığı dersleri tekrar eder ve GNO’nı 2.00 veya üstüne çıkartırsa mezun olabilirler.

Şimdi gelelim olası dönem uzama ya da kurtarma hesaplarına.

1. durum: 1.sınıf sonunda GNO’nuz 2 nin altında olduğundan 2.sınıf 1. dönemde, 1.sınıf 1.döneme ait CD, DD, DC (ayrıca mutlaka alacağınız FF) dersleri alırsınız. Bu dersleri alırken kredi hesaplamasına göre 2 durum gerçekleşir. Eğer sizin 1.sınıf 1.dönemden Tekrar alacağınız derslerin kredi toplamı 16 ve 16dan fazla ise o zaman 2.sınıf 1.döneme ait bazı dersleri alamayacaksınız. Çünkü 1 dönem de alabileceğiniz en fazla kredi sayısı 45 olacağından 2.sınıf 1.dönem dersleri ile birlikte toplam kredi sayısı 46 veya üzeri olacaktır. Bu da bir krediyi feda edeceğinizden en az bir ders alamayacağınız anlamına gelir. Peki bu alamadığınız dersi ne zaman alabilirim diye soruyorsanız maalesef 3.yılın 1.döneminde alabilirsiniz. Yani okulunuz uzayacaktır. Varsayalım ki 1.sınıf 1.dönemde toplam 15 ya da aşağı alacağınız ders var. Peki bu derslerin durumu 1.sınıf 2.dönemi ilgilendirir mi? (BURAYA DİKKAT) Evet hemde çok ilgilendirir. Şöyleki varsayalım ki sizin GNO nuz 1,95 olup, 2.sınıf 1.dönem de hem birinci ve ikinci sınıfa ait tüm dersleri alabildiniz. Eğer 2.sınıf 1. dönemi başarılı bir şekilde bitirirseniz ve GNO’nuz 2 ve üzerine ÇIKARSA o zaman 1.sınıf 2.dönemdeki tüm DD,CD ve DC olan derslerden Koşullu olarak GEÇMİŞ olursunuz.

2.durum : Varsayalım ki siz 2. sınıf 1.dönem de GNO’nuzu 2,00 ve üzeri yapamadınız. o zaman 2.sınıf 2. dönem de 1.sınıf 2.dönemden alacağınız derslere aiti toplam kredi sayısı 16 ve 16 dan fazla ise o zaman o zaman 2.sınıf 1.döneme ait bazı dersleri alamayacaksınız. Çünkü 1 dönem de alabileceğiniz en fazla kredi sayısı 45 olacağından 2.sınıf 1.dönem dersleri ile birlikte toplam kredi sayısı 46 veya üzeri olacaktır. Bu da bir krediyi feda edeceğinizden en az bir ders alamayacağınız anlamına gelir. Peki bu alamadığınız dersi ne zaman alabilirim diye soruyorsanız maalesef 3.yılın 1.döneminde alabilirsiniz. Yani okulunuz uzayacaktır. Eğer siz 15 kredi ve daha aşağısı ders alaırsanız o zaman tüm dersleri alabilirsiniz anlamına gelir. Ama sizin yapacağınız bu dönem de FF kalmayacak ve GNO > 2 olacak şekilde başarılı olmaya çalışmak. Eğer GNO>2 ama FF olan dersiniz varsa o zaman okunuz uzar bir sonraki yıl sadece o FF olan dersi alırısınız. Ama GNO’nuz 2′nin altında ise o zaman 3.yıl başınız ağrıyacaktır demek. Çünkü 3.yılında 1.döneminde 1.ve2. sınıfa ait tüm DD, CD ve DC olan dersleri almak zorundasınız. Bu dersleri FF olmayacak şekilde GNO yu 2 ve üzeri çıkaramazsanız o zaman 2. dönem de 1. ve 2.sınıfa ait tüm DD CD ve DC olan dersleri alıp başarmak zorundasınız. Ta ki GNO ‘nun 2 ve üzerine olana kadar. Kredi Sayısı ve GNO arasındaki ilişkinin incelenmesi bu kadar. Burada dikkat edilmesi gereken 1.sınıf 2. dönem de dönem uzatma teklikesi olanların 2.sınıf 1. dönem de GNO’yu 2 ve üzerine çıkararak 1.sınıf 2. dönem derslerinden kurtulması. Bunun için çok çalışmak gerekiyorsa 1 yıl uzatmamak için bunu gerçekleştirmelisiniz.

  • Ersin demir

    iyi günler .aöf adalet okuyorum ortalamam iyi fakat 2 dönem vizelerden bir dersten 15 aldım diğer derslerim çok yüksek acaba bu dersi bıraksam seneye alsam ortalamamı nasıl etkiler kalırsam yine ortalamama dahil edilir mi yükseltmek için ne yapabilirim

Doğrulama *

Bahar Dönemi Ara Sınavı
18 - 19 Nisan 2020