Mayıs ayı başında yeni askerlik kanun tasarısı hazırlanmış ve meclise sunulmuştu. Yeni tasarı dün itibariyle (22.05.2012) kabul edildi.

Yeni tasarıda açıköğretim öğrencilerinide ilgilendiren bir madde bulunuyor. “Lise veya dengi okullarla fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri; bitirdiği okulun dengi veya daha aşağı seviyedeki bir öğretim kurumuna kayıt yaptırmamak, yoklama kaçağı veya bakaya kalmamak ve 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya ya da ilişkileri kesilinceye kadar ertelenebilecek.”

Yukarıdaki maddeye göre 29 yaşına kadar öğrenci olmak koşuluyla askerlik tecili yapılabilecek. Bilindiği gibi önceden açıköğretimde 2 yıl üst üste kalındığında askerlik tecili kalkıyordu, yeni düzenleme ile artık 29 yaşına kadar askerlik tecil ettirilebiliyor.

Ayrıca Her yıl 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında yapılan yoklama ile 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında yapılan son yoklama uygulamasına son verilecek. Yoklam işlemleri, 1 Ocak gününden başlamak üzere yaklaşık 14 aylık süreye yayılacak.

İşte haberin detayları;

TBMM Genel Kurulu’nda, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını kabul edildi.

Kanuna göre, her yıl 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında yapılan yoklama ile 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında yapılan son yoklama uygulamasına son verilecek.

Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenecek.

Askerlik meclisleri günün gelişen koşullarında etkinliğini yitirdiğinden kaldırılacak. Askere alma işlemleri Milli Savunma Bakanlığı’nca yürütülecek.

SON YOKLAMAYA SON
Her yıl 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında yapılan yoklama ile 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında yapılan son yoklama uygulamasına son verilecek.

Kanuna göre, yoklama devri, askerlik çağının başlangıcından muvazzaflık hizmetinin başlangıcına kadar geçen süre olacak. Seferberlik veya olağanüstü hallerde 19 yaşında bulunanların askere alınmalarına imkan tanıyan düzenleme, yürürlükten kaldırıldı.

Her yıl 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında yapılan yoklama ile 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında yapılan son yoklama uygulamasına son verilecek. Yoklam işlemleri, 1 Ocak gününden başlamak üzere yaklaşık 14 aylık süreye yayılacak.
Askeralma işlemleri Milli Savunma Bakanlığı’nca yürütülecek.

Kanunla, MERNİS, Adres Kayıt Sistemi ve Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulama alanı kalmayan ilk yoklama ve son yoklama işlemleri kaldırılarak; yoklama, yükümlülerin askerliğe elverişlilik ve öğrenim durumları ile meslek ve niteliklerinin belirlenmesi işlemlerini kapsayacak şekilde yeniden tanımlandı. Buna göre, ”yükümlülerin sağlık muayenelerinin yapılarak askerliğe elverişli olup olmadıkları, öğrenim durumları, meslekleri ve niteliklerinin belirlenmesi” işlemine yoklama denecek.
Yükümlülerin yoklama işlemleri yaklaşık 14 aylık bir süreye yayılacak. Böylelikle, yoklama kaçağı sayısı ve yoklama dönemlerinde askerlik şubeleri önünde oluşan yükümlü yoğunluğu azaltılmış olacak.

Sağlık muayenesi aile hekimince yapılabilecek

Yükümlülerin sağlık muayeneleri askerlik şubesinin bulunduğu yerde öncelikle varsa aile hekimi tarafından, yoksa en yakın resmi sivil sağlık kuruluşunda veya asker hastanelerinde tek tabip tarafından yapılacak.

Yükümlüler hakkında ertesi yıla bırakma, sevk geciktirmesi veya ”askerliğe elverişli değildir” kararı sağlık raporlarını tanzim etmeye yetkili makam, asker hastanesi sağlık kurulu olacak. Ancak yatalaklar ile gözle görülür rahatsızlığı bulunanlar hakkında ertesi yıla bırakma, sevk geciktirmesi kararlı sağlık raporları, askerlik şubesi başkanı veya vekili ile mülki amirliklerce görevlendirilen resmi iki sivil (varsa biri aile hekimi) tabipten teşkil edilecek geçici sağlık kurulunca verilebilecek.

Askerlik işlemlerinin ertelenmesine neden olan haller

Askerlik işlemlerinin ertelenmesine neden olan hallerden bazıları yeniden düzenlendi. Lise veya dengi okullarla fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri; bitirdiği okulun dengi veya daha aşağı seviyedeki bir öğretim kurumuna kayıt yaptırmamak, yoklama kaçağı veya bakaya kalmamak ve 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya ya da ilişkileri kesilinceye kadar ertelenebilecek.

Savaş zamanı hariç olmak üzere; bir baba veya ananın iki oğlundan biri askerdeyken diğer oğlu, ikiden fazla oğlu olanlardan ikisi askerde iken diğerleri, oğullarından biri muvazzaf askerlik hizmetini bitirinceye kadar askere sevk edilmeyecek. Bu düzenlemenin uygulanmasında 20 yaşından küçük olanlar ile geçime yardım edemeyecek derecedeki maluller hesaba katılmayacak.

Kardeş sevk tehirinde bulunulabilmesi için ananın dul olması şartı kaldırılacak. Bugünün şartlarında 15 yaşından küçük bir çocuğun aile bütçesine katkı sağlamasındaki zorluk dikkate alınarak, kardeş sevk tehirinde 20 yaşından küçük olanlar dikkate alınmayacak.

İdari para cezası

Yoklamada bulundukları yerdeki askerlik şubesi, elçilik veya konsolosluklara gelmeyen ve mazereti bulunduğuna dair belge ibraz etmeyenlerden, birlikte yoklamaya tabi oldukları doğumluların sevk yılı içindeki ilk celp ve sevk tarihinden sonra, son celp ve sevk döneminin bitiminden önce ele geçen veya kendiliğinden gelenler, hekime ya da asker hastanesinde muayene ettirilecek. Muayene neticesinde askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlar sınıf ve tertibat yerlerine derhal sevk edilecek. Bu durumdakilere 100 TL idari para cezası verilecek.

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKUL MEZUNU SUBAY OLABİLECEK
Fakülte veya yüksekokul bitiren kadın veya erkekler, gerekli şartları taşımaları halinde muvazzaf subay olmak için başvurabilecek.
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanuna göre, Milli Savunma Bakanı, askeri adalet müfettişince düzenlenen evrakı inceledikten sonra, soruşturma yapılması için izin verilmesine, disiplin cezası tayinine karar verecek. Soruşturma yapılmasını gerekli görmediği hallerde ise düzenlenen evrakı işlemden kaldıracak.

Üniversite mezunları subay olabilecek

En az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar 27 yaşından, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar ise 32 yaşından büyük olmamak şartıyla TSK tarafından harp okullarında yetiştirilemeyen sınıflarda muvazzaf subaylığa atanabilecek.

Mecburi hizmet süresi 10 yıl olacak

Muvazzaf subayların mecburi hizmet süresi 15 yıldan 10 yıla indirildi.
Subay ve astsubaylara eşinin doğum yapması, ölmesi, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinde 10 güne kadar, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine 7 güne kadar izin verilebilecek.

Askeri hastanelerden yararlanma

Yıpranma tazminatından uzman jandarmalar da yararlanabilecek. Uzman jandarmalardan 2 yıllık yüksekokulu tamamlayanlara bir kademe, 3 yıllık yüksek öğrenimini tamamlayanlara 2 kademe, 4 veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi tamamlayanlara ise 1 derece verilecek. Uzman jandarmalar için uygulanacak azami ek gösterge rakamı 2 bin 200 olacak.

Ayrıntılı Açıklama: http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/05/22/askerlik-kanunu-degisti?paging=1

 • merhabalar sızebı sorum olucak eger acıl yardımcı olablırsenız cok sevnırım ben 20 gun once kadar muaynemı oldum ve sımdı askerlıgımı teccıl etımek ıstıyorum muhtemelen en gec kasım gıbı gıdıcem eger acık ögretıme yazılırsam askerlıgımı teccıl ettıreblırmıyım ?

 • @ suat:
  Şu anda tecil hakkınız olmalı. Yinede önce telefon ile askerlik şubenizi arayarak bilgi almanızı öneririm.

 • merhaba admin hayati bir mesele ünüversiteye hazırlanıyorum ve yoklama kaçağı olduktan sonra daha yeni açık öğretimden lise diplomamı aldım bu durumda tecil ettirebilir miyim

 • @ ekostros:
  Şubeyi aramanızda fayda var. Size bilgi vereceklerdir. Şu ana kadar her şubeden tecil yapılıyordu. Neden sizi kendi şubenize yönlendirmişler anlayamadım. Her şube farklı uygulamalar yapabilir. Kendi şubenizi arayıp bilgi almanız en doğrusu olur.

 • Tekrar selamlar bugün en yakın askerlik şubesine gittim fakat tecil işlemini yapmadı kütüğüm kayseri olduğu için ek-c2 belgesini oraya posta ile gönder dediler. Kanunlar belli 29 yaşıma kadar tecil hakkım var fakat bu 2 yıl üst üste kalma durumunda şubedekilerin herhangi bir insiyatif kullanma durumları olabilirmi merak ediyorum tecili elime alana kadar rahat etmicem. Bu arada postayı göndermeden önce şubeyi aramam gerekiyormu acaba belge gönderiyorum vs… gibisinden ön bilgilendirme yoksa direk göndereyim mi ?

 • @ ekostros:
  Herhangi bir askerlik şubesinden tecil işleminizi yapabilirsiniz.

 • ekostros

  Merhaba bende bugün ek-c2 belgesi aldım tecil için aynı şekilde 2 yıl sınıf tekrarı yaptım bu sene 3.yılım. Bu belgeyi bağlı olduğumuz şubeyemi ulaştırmak zorundayız yoksa herhangi bir askerlik şubesinde tecil edebilirmiyim ? Bağlı olduğum şube farklı bir şehirde onun için soruyorum

 • @ ilkerdönmez:
  Bu kural şu an için devam ediyor. Kaldırıldığına dair herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. 29 yaşına kadar öğrenci olduğunuz müddetçe tecil hakkınız var.

 • ilkerdönmez

  Merhaba admin yine ben.2 yıl üst üste kalınca askerlik tecili bitiyordu,bu değişmişti devam ediyor hala değilmi? Birkaç sitede tecil olmuyor dendi,bir sorayım size dedim.Birde ben geçen yıl 3.sınıftım kaldım,bu yıl 7.yarıyılın tüm derslerini aldım 7.yarıyıl öğrencisiyim.7.yarıyılda kalırsam,iki yıl üst üste kalmış mı oluyorum.Saygılar…

 • @ yavuz:
  Askerlik kanunu değiştiği için harcı yatırdığı sürece 29 yaşına kadar tecil ettirebilir. Askerlik şubesini arayıp net durumu öğrenebilir.

Doğrulama *

Bahar Dönemi Ara Sınavı
18 - 19 Nisan 2020