ve Edebiyatı bölümü 2009 yılında açılmış yeni bölümlerden biridir. Açıköğretim bölümünden mezun olan öğrenciler Formasyon alabilecek ve formasyon alan öğrenciler öğretmen olabilecektir. Bu bölümün açılmasındaki en büyük sebeblerden birisi örgün bölümlere yerleşemeyen öğrencilere öğretmen olma imkanı verebilmektir.

Aşağıdaki tablodan bölümü derslerini görebilirsiniz. Derslerin üzerine tıklayarak o derse ait çıkmış sorulara, deneme sınavlarına, ders bilgilerine  ve ders notlarına ulaşabilirsiniz.

Üzerine tıklanmayan dersler için henüz içerik eklenmemiştir. Eklendiğinde bağlantılar aktif olacaktır.

Yarıyıl Ders Kodu
1 EDB105U BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR I
1 EDB103U ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ: BİÇİM VE ÖLÇÜ
1 EDB101U HALK EDEBİYATINA GİRİŞ I
1 TDE103U OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ I
1 TDE101U TÜRKÇE SES BİLGİSİ
1 EDB107U YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I
1 BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I
Yarıyıl Ders Kodu
3 EDB205U HALK HİKÂYELERİ
3 TDE201U ORHUN TÜRKÇESİ
3 TDE205U OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ I
3 EDB203U TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI I
3 TDE203U TÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ I
3 EDB201U VIII-XIII. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI
3 TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Yarıyıl Ders Kodu
4 EDB206U HALK MASALLARI
4 TDE206U OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ II
4 EDB204U TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI II
4 TDE204U TÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ II
4 TDE202U UYGUR TÜRKÇESİ
4 EDB202U XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI
4 TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Yarıyıl Ders Kodu
5 TDE303U ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ I
5 TDE305U GENEL DİLBİLİM I
5 EDB303U II. ABDULHAMİT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
5 EDB305U TÜRK HALK ŞİİRİ
5 TDE301U XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ
5 EDB301U XVI. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI
5 ING301U İNGİLİZCE I
5 FRA301U FRANSIZCA I
5 ALM301U ALMANCA I
Yarıyıl Ders Kodu
6 TDE304U ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ II
6 TDE306U GENEL DİLBİLİM II
6 TDE308U II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
6 EDB304U TÜRK EDEBİYATININ MİTOLOJİK KAYNAKLARI
6 TDE302U XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ
6 EDB302U XVII. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI
6 ING302U İNGİLİZCE II
6 FRA302U FRANSIZCA II
6 ALM302U ALMANCA II
Yarıyıl Ders Kodu
7 EDB407U CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK NESRİ
7 EDB403U CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ
7 EDB405U ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI I
7 TDE403U ELEŞTİRİ TARİHİ
7 EDB401U XVIII. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI
7 TDE401U XVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ
7 ING401U İNGİLİZCE III
7 FRA401U FRANSIZCA III
7 ALM401U ALMANCA III
Yarıyıl Ders Kodu
8 EDB406U ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI II
8 EDB404U ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI
8 TDE402U ELEŞTİRİ KURAMLARI
8 EDB408U ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARINDAN ŞAİR TEZKİRELERİ
8 TİY402U TÜRK TİYATROSU
8 EDB402U XIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI
8 ING402U İNGİLİZCE IV
8 FRA402U FRANSIZCA IV
8 ALM402U ALMANCA IV

Programın Amaçları

Lisans Programının iki temel amacı bulunmaktadır.

 • Öğrencilere genel ve alana özgü temel becerileri kazandırmak: Bilgiyi edinebilme ve kullanabilme; bilgiyi yorumlayabilme; değerlendirebilme; analiz ve sentez yapabilme; bağımsız çalışabilme, bireysel sorumluluk, sosyal sorumluluk, planlayabilme ve yönetebilme, eleştirel düşünme, bilgiyi tanımlama, tekrarlama ve başkalarına aktarabilme becerisi; karar verme uygulamaya dönüştürebilme, üretkenlik; toplumsal ve bilimsel etik değerlere saygı; bilişim sistemlerini, teknolojiyi,  bilgisayar ve yazılımlarını, donanımlarını kullanabilme; çevre koruma, çevreye saygı bilinci; en az bir yabancı dil kullanabilme; rasyonel düşünebilme ve son olarak da etkili iletişim kurabilme.
 • Eğitim amaçları: Programın eğitim amaçlarını ise şöyle sıralamak mümkündür: alanında araştırma yapabilecek insan gücünü; yaşam boyu öğrenmeye odaklı öğrencileri; edebiyata ilişkin kavramları, akımları, kuramları ve metinleri açıklayabilecek, inceleyebilecek bireyleri; Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımında öncülük edebilecek bireyleri; okuma kültürü oluşturma ve geliştirmeye katkılar sağlayacak bireyleri; sanat zevki ve duyarlılığı aşılayabilecek, geliştirebilecek bireyleri; temel dil becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri; eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri ve son olarak da etkili iletişim becerilerine sahip bireyleri yetiştirmek.

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

 • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
 • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
 • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
 • Sınav süreleri,
 • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
 • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
 • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

 Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, örgün öğretimdeki bölümü mezunları gibi, öncelikle akademisyen olabilecekleri gibi, isterlerse mezuniyet sonrası öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla, öğretmen olabilmektedirler. Bunun dışında öğrencilerimiz arşiv ve kütüphanelerde çalışabilir; basın yayın kuruluşlarında metin yazarlığı, düzeltmenlik yapabilir veya Türk Dilleri ve Lehçeleri üzerine uzmanlaşarak Türk devletlerinde görev alabilirler.

 • @ ela:
  Anadolu üniversitesi kendi sistemi olduğu için daha fazla kontenjan ayırıyor. Diğer üniversiteler konusunda net bir açıklama yok malesef. İlgilendiğiniz üniversitenin öğrenci işlerini arayıp sorabilirsiniz.

 • hocam formasyon ıcın anadolu %20 vercekmıs aöf ye dogru cok az her unı verecekmı yoksa kısıtlı mı tek anadolu mu

1 19 20 21

Doğrulama *

Bahar Dönemi Ara Sınavı
18 - 19 Nisan 2020