Açıköğretim Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü

Önlisans Programı

Gıda, ilaç ve kozmetik alnında dünyada ve ülkemizde sentetik bazlı ürünler yerine bitkisel kaynaklı doğal ürünlerin kullanılmasına olan ilgi son yıllarda büyük oranda artış göstermektedir. İnsan sağlığının yanı sıra bitkisel doğal kaynakların da korunmasının ön plana çıkmaya başladığı günümüzde geleneksel bilgilere dayalı uygulamaların yerine bilimsel bilgiye dayalı olarak doğadan toplanması, tarımı, üretim-işlemesi, pazarlanması ve kullanım yöntemleri konusunda eğitimli insan gücü büyük önem taşımaktadır. Bu alanda dünyada birçok üniversitede gerçekleştirilen öğretim, ülkemizde bulunan sekiz üniversitenin bünyesinde yer alan meslek yüksekokullarında, iki yıllık ön lisans programı olarak verilmektedir (Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu, Bilecik Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu, Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Kocaeli Üniversitesi İhsaniye Meslek Yüksekokulu, Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sultandağı Meslek Yüksekokulu, Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu, Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksekokulu, Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu). Bu konuda gerek kendi işini kurabilecek gerekse sektörde çalışabilecek eğitimli insan gücüne olan talebin giderek artmasının yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren özel işyeri sahipleri ve çalışanlarının açılan programların kontenjanlarının sınırlılığı, çalıştıkları illerin dışında ve örgün (devam zorunluluğu) olması nedeniyle eğitim alabilme imkanına sahip olamamaktadırlar.

Anadolu Üniversitesi bünyesinde Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Eczacılık Fakültesi, Bitkisel ve Bilimsel Araştırma Merkezi ve Açık Öğretim Fakültesi gibi yıllardan beri uzaktan eğitimi için her türlü alt yapı, deneyim ve organizasyona sahip birimlerin bulunması bu alanda ön lisans düzeyinde disiplinler arası ve akademik bir anlayış içerisinde eğitim almış ara eleman ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca mevcut çalışanların bu programdan mezun olmaları, birimlerinde iş pozisyonlarının değişmesine veya yükselebilmelerine olanak vermektedir.

Önlisans Programının Resmi Sitesi http://www.bilgi.anadolu.edu.tr/tab ‘dir. Ayrıntılı bilgileri bu siteden de bulabilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Sağlık Programları Bölümünde yürütülen Önlisans Programı; Gıda, ilaç ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin biyolojik, ekolojik, genetik ve sistematik özellikleri, kültüre alınması, doğadan toplanması ve korunması, kimyasal içerikleri ve analiz yöntemleri, temin edilmesi, üretimleri ve kalite kontrolleri, kullanım alanları ve etiği konusunda bilgileri disiplinler arası ve akademik bir anlayış içerisinde alarak temel bilgi düzeyine sahip olan yardımcı teknik personelin yetiştirmek gayesi ile oluşturulmuştur.

Önlisans Programının yürütülmesinde Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Programları ve Diğer üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümleriyle işbirliği yapılmaktadır. İşbirliği; ders kitaplarının hazırlanması, derslerin elektronik ortama aktarılması, TV ders çekimlerinin hazırlanması ve danışmanlık derslerinin yürütülmesi şeklinde olacaktır. Program Uzaktan Eğitim Sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Programda yer alan derslerin yürütülmesinde akademik danışmanlık, e-öğrenme hizmetleri, TV eğitim programlarından yararlanılmaktadır.

Bu programda dersler internete dayalı eğitim sistemi ile yürütülecektir. Programa alınan öğrencilerin bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına, yaygın işletim sistemlerini ve büro yazılımlarını çalıştırabilme gibi temel bilgisayar kullanım becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Programdaki derslerin bir bölümüne internet üzerinden katılım zorunlu olduğundan öğrencilerin öğretim süresi boyunca internete erişim olanağı bulunmalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin verilen tüm ders, ödev ve uygulamalardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Öğrenciler Uygulamaları dersi kapsamında Eczacılık ve Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü laboratuvarlarında belirlenecek programa göre laboratuvar çalışmasına katılacaklardır.

Kayıt yaptıracak öğrencilere uzaktan öğretim tekniklerine göre hazırlanmış ders kitapları verilecektir.

Programdan mezun olan kişiler Teknikeri ünvanını alacaklardır.

Önlisans Programında yapılan öğretim ve sınavlarda uygulanacak esaslar Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında yapılandırılmıştır.

Amaçlar

Program, gıda, ilaç ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin biyolojik, ekolojik, genetik ve sistematik özellikleri, kültüre alınması, doğadan toplanması ve korunması, kimyasal içerikleri ve analiz yöntemleri, temin edilmesi, üretimleri ve kalite kontrolleri, kullanım alanları ve etiği konusunda bilgileri disiplinler arası ve akademik bir anlayış içerisinde alarak temel bilgi düzeyine sahip olan yardımcı teknik personelin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Kontenjan

Programın 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlaması ve kontenjanının 100 kişi ile sınırlandırılmıştır.

İş İmkanları

Teknikeri unvanını alan bu program mezunları; Tıbbi bitkiler ithal ve ihraç eden firmalar, bitkisel ilaç imal eden laboratuvarlar, bu bitkilerin yetiştiriciliği yada toplayıcılık faaliyetlerinde bulunan sektörler, tıbbi bitki drogları üreten ve satışı yapan işyerleri, aktarlar, güzellik salonları, bitkisel ilaç yapan ve satan eczaneler, aromaterapi merkezleri, parfümeri ve kozmetik sanayinin yanı sıra Tarım, Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili kuruluşlar, narkotik bitkiler ve bitkisel kökenli kaçakçılıkla ilgili kriminoloji ve adli tıp laboratuarları, gümrüklerde ithal ve ihraç bitkisel ürünlerin kontrolleri, üniversitelerin ilgili bölümlerinde yer alan herbaryum ve bitki labarotuvarlarında yardımcı teknik personel olarak istihdam edilebilirler. Bunun yanı sıra öğrendikleri bilgilerin ışığı altında bu alanda faaliyet gösteren iş alanları kurabilirler. Bu programı tamamlayanlar 2 yıllık ön lisans mezunu statüsünde olacaklarından Ziraat Fakültelerinin Bitkisel Üretim Bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Önlisans Programı Bölüm Dersleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
KİM101U Genel Kimya – I Genel Kimya 3 0 4
BİY101U Genel Biyoloji – I Genel Biyoloji 3 0 4
BİY103U Genel Mikrobiyoloji – I Genel Mikrobiyoloji 3 0 4
BİY105U Genetik – I Genetik 3 0 4
BİY107U Bitki Morfoloisi – I Bitki Morfoloisi 3 0 4
BİY109U Ekoloji – I Ekoloji 3 0 4
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri – I Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 3
İNG101U Yabancı Dil – I English I 3 0 3
Toplam Kredi 30

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
KİM102U Genel Kimya – II Genel Kimya 3 0 4
BİY102U Genel Biyoloji – II Genel Biyoloji 3 0 4
BİY104U Genel Mikrobiyoloji – II Genel Mikrobiyoloji 3 0 4
BİY106U Genetik – II Genetik 3 0 4
BİY108U Bitki Morfoloisi – II Bitki Morfoloisi 3 0 4
BİY110U Ekoloji – II Ekoloji 3 0 4
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri – II Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 3
İNG102U İngilizce – II English II 3 0 3
Toplam Kredi 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
BİY102U Bitki Sistematiği – I Bitki Sistematiği 3 0 4
TAB203U Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Etiği Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları ve Etiği 3 0 3
TAB201U Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği – I Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği 3 0 3
KİM205U Bitki Kimyası ve Analiz Yöntemleri – I Bitki Kimyası ve Analiz Yöntemleri 3 0 4
TAB205U Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünlerin Üretimi Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünlerin Üretimi ve Kalite Kontrolleri 3 0 3
TAB207U Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Temini Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Temini ve Pazarlanması 3 0 3
TÜR201U Türk Dili – I Türk Dili 3 0 3
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I 3 0 3
Toplam Kredi 26

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
BİY202U Bitki Sistematiği – II Bitki Sistematiği 3 0 4
TAB204U Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları ve Etiği 3 0 3
TAB202U Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği – II Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği 3 0 3
KİM206U Bitki Kimyası ve Analiz Yöntemleri – II Bitki Kimyası ve Analiz Yöntemleri 3 0 4
TAB206U Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünlerin Kalite Kontrolü Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünlerin Üretimi ve Kalite Kontrolleri 3 0 3
TAB208U Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Pazarlanması Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Temini ve Pazarlanması 3 0 3
TÜR202U Türk Dili – II Türk Dili 3 0 3
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II 3 0 3
Toplam Kredi 26

Yaz Okulu

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
TAB210U Tıbbi ve Aromatik Bitki Laboratuvarı 0 8 8

Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati, U = Haftalık uygulama ders saati, K = Dersin kredisi

Teknik Gereksinimler

Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Programlarına kayıtlı öğrenciler aşağıda önerilen özellikleri barındıran bir bilgisayara sahip olmalıdırlar:

  • 1 GHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemciye sahip PC önerilmektedir (tek veya çift işlemcili sistem)
  • 1 GB veya üstü RAM önerilmektedir.
  • 40 GB sabit sürücü ve en az 15 GB kullanılabilir disk alanı
  • DVD-ROM sürücü
  • Mikrofon ve ses kartı, hoparlörler ve kulaklık
  • Klavye ve Mouse
  • İnternet erişimi (ADSL veya 3G bağlantıya sahip)
  • Webcam

Uzaktan Eğitim Ortamları

Uzaktan Eğitim Programlarında eğitim ve öğretim İnternet üzerinden yürütülmektedir. Bu programlarda İnternet üzerinden sunulan öğrenme ortamları e-Kitap, e-Ders, e-Ödev, e-Televizyon, Tartışmalar ve eş zamanlı derslerden oluşmaktadır.

e-Kitap

Tüm programlarda okutulan derslerin ders kitapları, Flash Paper teknolojisi kullanılarak öğrencilere İnternet üzerinden sunulmaktadır. Öğrenciler, bu sayede ders notları çıkarabilmekte ve kitapta aramalar yapabilmektedir.

e-Ders

Video görüntüleri eşliğinde ders anlatımları içeren e-Ders yazılımları ile öğrencilere öğretici ders içeriği sunulmaktadır.

Etkileşim ve canlandırmalarla desteklenen konu anlatımlarının yanı sıra ders içeriğine uygun geliştirilen araçlarla, öğrencilerin içerikle olan etkileşimi en üst düzeyde gerçekleşecek şekilde tasarlanmıştır.

e-Ders içinde yer alan ara sorular, öğrencilerin derse olan ilgisini canlı tutarken aynı zamanda konu hakkında yeri geldikçe fikir üretmesini sağlamaktadır. Öğrenciler ayrıca ünite testleri ile genel olarak kendilerini değerlendirme imkânı bulurken, alıştırma soruları ile de sınavlara hazırlık yapabilmektedir.

e-Televizyon

e-Televizyon hizmeti, öğrencilerin derslere ait TV programlarını bilgisayarlarına kaydederek istedikleri zaman izleyebilmelerini sağlamaktır. Derslere ait TV programları bazı derslerde ünite bazında, bazı derslerde birkaç üniteyi kapsayacak biçimde hazırlanmıştır ve Windows Media Video formatında yayınlanmaktadır.

e-Ödev

Programlar kapsamında verilen ödevlerin gönderilmesi, değerlendirme sonuçlarının yayınlanması amacıyla web tabanlı bir uygulama olan e-Ödev aracı kullanılacaktır.

Ödev teslim süresi boyunca ödev dosyaları öğrenciler tarafından değiştirilebilir. Ödev teslim tarihinden sonra sistem otomatik olarak ödev göndermeye kapatılır.

Tartışmalar

Programlar kapsamında öğrencilerin birbirleriyle ve danışmanlarıyla bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla Tartışmalar sosyal paylaşım ortamı kullanılacaktır.

Eşzamanlı Dersler

Programlardaki derslerin her birinde haftada 2 ya da 3 saat eş zamanlı ders verilecektir. Eş zamanlı dersler için sesli ve görüntülü Adobe Connect sanal sınıf yazılımı kullanılacaktır. Öğrenciler her ders için programda belirtilen gün ve saatte sanal sınıf yazılımında oturum açarak dersin öğretim elemanı tarafından canlı olarak verilen derse katılabileceklerdir.

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
KİM101U Genel Kimya – I Genel Kimya 3 0 4
BİY101U Genel Biyoloji – I Genel Biyoloji 3 0 4
BİY103U Genel Mikrobiyoloji – I Genel Mikrobiyoloji 3 0 4
BİY105U Genetik – I Genetik 3 0 4
BİY107U Bitki Morfoloisi – I Bitki Morfoloisi 3 0 4
BİY109U Ekoloji – I Ekoloji 3 0 4
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri – I Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 3
İNG101U Yabancı Dil – I English I 3 0 3
Toplam Kredi 30

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
KİM102U Genel Kimya – II Genel Kimya 3 0 4
BİY102U Genel Biyoloji – II Genel Biyoloji 3 0 4
BİY104U Genel Mikrobiyoloji – II Genel Mikrobiyoloji 3 0 4
BİY106U Genetik – II Genetik 3 0 4
BİY108U Bitki Morfoloisi – II Bitki Morfoloisi 3 0 4
BİY110U Ekoloji – II Ekoloji 3 0 4
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri – II Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 3
İNG102U İngilizce – II English II 3 0 3
Toplam Kredi 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
BİY102U Bitki Sistematiği – I Bitki Sistematiği 3 0 4
TAB203U Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Etiği Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları ve Etiği 3 0 3
TAB201U Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği – I Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği 3 0 3
KİM205U Bitki Kimyası ve Analiz Yöntemleri – I Bitki Kimyası ve Analiz Yöntemleri 3 0 4
TAB205U Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünlerin Üretimi Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünlerin Üretimi ve Kalite Kontrolleri 3 0 3
TAB207U Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Temini Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Temini ve Pazarlanması 3 0 3
TÜR201U Türk Dili – I Türk Dili 3 0 3
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I 3 0 3
Toplam Kredi 26

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
BİY202U Bitki Sistematiği – II Bitki Sistematiği 3 0 4
TAB204U Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları ve Etiği 3 0 3
TAB202U Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği – II Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği 3 0 3
KİM206U Bitki Kimyası ve Analiz Yöntemleri – II Bitki Kimyası ve Analiz Yöntemleri 3 0 4
TAB206U Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünlerin Kalite Kontrolü Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünlerin Üretimi ve Kalite Kontrolleri 3 0 3
TAB208U Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Pazarlanması Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Temini ve Pazarlanması 3 0 3
TÜR202U Türk Dili – II Türk Dili 3 0 3
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II 3 0 3
Toplam Kredi 26

Yaz Okulu

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
TAB210U Tıbbi ve Aromatik Bitki Laboratuvarı 0 8 8

Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati, U = Haftalık uygulama ders saati, K = Dersin kredisi

Doğrulama *

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı
27 Temmuz 2019