Tarih Lisans Programının amacı, Türk ve dünya tarihini bilimsel metotlarla öğretmektir. Tarihin başlangıcından günümüze kadar dünyanın geçirdiği evreleri, insanoğlunun ürettiği uygarlıkları, siyasi, sosyal ve ekonomik olayları; özellikle Türk tarihinin değişik dönemlerini okuyup anlayacak, yorum yapacak ve gerektiğinde bilimsel yöntemleri kullanarak yeniden yazacak elemanlar yetiştirmektir.

Bugün üniversitelerimizde yeterli sayıda örgün öğretim yapan Tarih bölümleri mevcuttur. Ancak, bu alana ilgi duyduğu hâlde çeşitli nedenlerle örgün öğretim programlarına devam edemeyen çok sayıda kişinin varlığı da bilinmektedir. Diğer taraftan “Tarih araştırmaları ve okumaları” dünyada ve ülkemizde gittikçe artan bir ilgi ile takip edilmektedir.

Bu program, açıköğretim sistemiyle geniş kitlelere ulaşarak onların bilgi gereksinimlerini gidermeyi ve Tarih konusuna her kesimden ve seviyeden ilgi duyanlara gerekli eğitim olanağını sağlamayı amaçlamaktadır. Programın diğer bir amacı da Türkiye dışında yaşayan Türk veya Türk kökenli tarih meraklılarına ulaşarak, onların da Tarihi, Türk tarihçilerinden öğrenmelerini sağlamaktır.

Aşağıdaki tablodan Tarih bölümü derslerini görebilirsiniz. Derslerin üzerine tıklayarak o derse ait çıkmış sorulara, deneme sınavlarına, ders bilgilerine  ve ders notlarına ulaşabilirsiniz.

Üzerine tıklanmayan dersler için henüz içerik eklenmemiştir. Eklendiğinde bağlantılar aktif olacaktır.

Yarıyıl Ders Kodu
3 TAR203U ORTAÇAĞ VE YENİÇAĞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ
3 TAR207U ORTAÇAĞ-YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ
3 TAR211U OSMANLI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLÂTI
3 TAR209U OSMANLI TARİHİ (1300-1566)
3 TAR213U OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ I
3 TAR205U TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ
3 TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Yarıyıl Ders Kodu
4 TAR216U OSMANLI DEVLETİ YENİLEŞME HAREKETLERİ (1703-1876)
4 TAR204U OSMANLI TARİHİ (1566-1789)
4 TAR212U OSMANLI TARİHİ (1789-1876)
4 TAR214U OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ II
4 TAR206U OSMANLIDA İSKAN VE GÖÇ
4 TAR208U RUSYA TARİHİ
4 TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Yarıyıl Ders Kodu
5 TAR307U OSMANLI DEVLETİ YENİLEŞME HAREKETLERİ (1876-1918)
5 TAR311U OSMANLI DİPLOMASİSİ
5 TAR309U OSMANLI İKTİSAT TARİHİ
5 TAR303U OSMANLI TARİHİ (1876-1918)
5 SOS101U SOSYOLOJİYE GİRİŞ
5 TAR305U TARİHİ COĞRAFYA
5 ING301U İNGİLİZCE I
5 FRA301U FRANSIZCA I
5 ALM301U ALMANCA I
Yarıyıl Ders Kodu
6 TAR310U MODERN ORTADOĞU TARİHİ
6 TAR314U TÜRK EĞİTİM TARİHİ
6 TAR304U TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKTİSAT TARİHİ
6 TAR302U TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİYASÎ TARİHİ
6 TAR312U TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ VE PARLEMENTO TARİHİ
6 TAR306U XIX. YÜZYIL TÜRK DÜNYASI
6 ING302U İNGİLİZCE II
6 FRA302U FRANSIZCA II
6 ALM302U ALMANCA II
Yarıyıl Ders Kodu
7 TAR403U ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI
7 TAR401U SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AFRİKA-ASYA)
7 FEL401U TARİH FELSEFESİ I
7 TAR407U TÜRK BASIN TARİHİ
7 TAR301U YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ
7 TAR405U YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ
7 ING401U İNGİLİZCE III
7 FRA401U FRANSIZCA III
7 ALM401U ALMANCA III
7 TÜR201U TÜRK DİLİ I
Yarıyıl Ders Kodu
8 TAR404U BİLİM TARİHİ
8 TAR308U HUKUK TARİHİ
8 SNT402U SANAT TARİHİ
8 FEL402U TARİH FELSEFESİ II
8 TAR406U TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ
8 TAR402U TÜRK KÜLTÜR TARİHİ
8 ING402U İNGİLİZCE IV
8 FRA402U FRANSIZCA IV
8 ALM402U ALMANCA IV
8 TÜR202U TÜRK DİLİ II

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
  • Sınav süreleri,
  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Tarih Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Tarih Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Tarih Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Tarih Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Tarih Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

Doğrulama *

Bahar Dönemi Ara Sınavı
18 - 19 Nisan 2020