Açıköğretim Sosyoloji Lisans Bölümü

Lisans Programının amacı, açıköğretim sistemiyle bölümlerini tercih eden öğrencilerin yerel ve küresel düzeydeki toplumsal değişmeleri anlayabilmeleri ve temel sosyal problemleri çözümlemeleridir.

lisans programında çağın gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler öğrencilere aktarılarak düşünen, sorgulayan, eleştiren ve toplumsal refahın gelişimine katkıda bulunan uzman sosyologlar yetiştirilecektir.

Bu program, sosyolojiye ilgi duyan ve örgün öğretime devam etme olanağı bulamayan öğrencilere eğitimini alma olanağı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu program uzaktan eğitim yoluyla eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Aşağıdaki tablodan bölümü derslerini görebilirsiniz. Derslerin üzerine tıklayarak o derse ait çıkmış sorulara, deneme sınavlarına, ders bilgilerine  ve ders notlarına ulaşabilirsiniz.

Üzerine tıklanmayan dersler için henüz içerik eklenmemiştir. Eklendiğinde bağlantılar aktif olacaktır.

Yarıyıl Ders Kodu
3 SOS203U ANTROPOLOJİ
3 FEL207U FELSEFE
3 İST203U İSTATİSTİK
3 SOS201U KLASİK SOSYOLOJİ TARİHİ
3 SİY201U SİYASET BİLİMİ
3 PSİ201U SOSYAL PSİKOLOJİ I
3 SOS205U TOPLUMSAL DEĞİŞME KURAMLARI
3 TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Yarıyıl Ders Kodu
4 FEL202U BİLİM FELSEFESİ
4 FEL208U EĞİTİM FELSEFESİ
4 PSİ192U EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
4 İŞL202U KAMU YÖNETİMİ
4 SOS202U MODERN SOSYOLOJİ TARİHİ
4 PSİ202U SOSYAL PSİKOLOJİ II
4 TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Yarıyıl Ders Kodu
5 SOS305U AİLE SOSYOLOJİSİ
5 SOS301U ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI
5 SOS303U EKONOMİ SOSYOLOJİSİ
5 SOS307U KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ
5 SOS311U TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ
5 SOS309U YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER
5 ING301U İNGİLİZCE I
5 FRA301U FRANSIZCA I
5 ALM301U ALMANCA I
Yarıyıl Ders Kodu
6 SOS306U ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ
6 SOS308U KENT SOSYOLOJİSİ
6 MNT302U MANTIĞIN GELİŞİMİ
6 SOS302U SOSYOLOJİDE YAKIN DÖNEM GELİŞMELER
6 SOS310U TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI
6 SOS304U TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE EŞİTSİZLİK
6 ING302U İNGİLİZCE II
6 FRA302U FRANSIZCA II
6 ALM302U ALMANCA II
Yarıyıl Ders Kodu
7 SOS321U ÇEVRE SOSYOLOJİSİ
7 SOS317U HUKUK SOSYOLOJİSİ
7 SOS315U İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ
7 SOS313U TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİ
7 SOS319U TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI
7 ING401U İNGİLİZCE III
7 FRA401U FRANSIZCA III
7 ALM401U ALMANCA III
7 TÜR201U TÜRK DİLİ I
Yarıyıl Ders Kodu
8 SOS314U DİN VE TOPLUM
8 MNT402U KLASİK MANTIK
8 SOS316U MEDYA SOSYOLOJİSİ
8 SOS318U SUÇ SOSYOLOJİSİ
8 SOS312U TÜRK SOSYOLOGLARI
8 ING402U İNGİLİZCE IV
8 FRA402U FRANSIZCA IV
8 ALM402U ALMANCA IV
8 TÜR202U TÜRK DİLİ II

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
  • Sınav süreleri,
  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam edilebilir. Özel şirketlerin insan kaynakları bölümlerinde, medya kuruluşlarında, araştırma şirketlerinde; Adalet, İçişleri, Aile ve Sosyal Politikalar, Sağlık Bakanlıkları ve benzeri kurumlarda uzman, proje yöneticisi ve sosyolog olarak çalışabilir. Yine çocuk ıslah evlerinde, hapishanelerde, bakıma muhtaç çocuk yurtlarında ve benzeri kuruluşlarda sosyolog, uzman, memur veya araştırmacı olarak çalışabilir. Ayrıca gerekli sertifikalar alındığında aile danışmanı unvanı alabilir ve lisanüstü çalışmalarla akademik kariyer yapabilir.

1 18 19 20

Doğrulama *

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
25 Mayıs 2019