Açıköğretim Maliye Bölümü

bölümü 4 yıllık lisans programıdır. Bölüme kayıt olabilmek için YGS sınavına girip tercih yapmalı veya  2. üniversite kapsamında kayıt olmalısınız. programının amacı, kamu ve özel sektörde mali, (para ile ilgili) konulara ilişkin sorunlara bilimsel yöntemlerle, gerekli çözümleri geliştirecek elemanları yetiştirmektir.

Aşağıdaki tablodan  bölümü derslerini görebilirsiniz. Derslerin üzerine tıklayarak o derse ait çıkmış sorulara, deneme sınavlarına, ders bilgilerine  ve ders notlarına ulaşabilirsiniz.

Üzerine tıklanmayan dersler için henüz içerik eklenmemiştir. Eklendiğinde bağlantılar aktif olacaktır.

Yarıyıl Ders Kodu
3 MUH203U ENVANTER VE BİLANÇO
3 MLY205U GENEL VERGİ HUKUKU
3 İST203U İSTATİSTİK
3 MLY203U KAMU MALİYESİ
3 İKT203U MİKRO İKTİSAT
3 HUK211U TİCARET HUKUKU I
3 TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Yarıyıl Ders Kodu
4 İŞL202U KAMU YÖNETİMİ
4 İKT204U MAKRO İKTİSAT
4 MUH212U ŞİRKETLER MUHASEBESİ
4 HUK212U TİCARET HUKUKU II
4 MLY202U VERGİ TEORİSİ
4 HUK214U VERGİ USUL HUKUKU
4 TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Yarıyıl Ders Kodu
6 HUK108U İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
6 İKT314U KAMU EKONOMİSİ II
6 MLY304U KAMU MALİ YÖNETİMİ
6 MLY302U MAHALLİ İDARELER MALİYESİ
6 HUK306U ÖZEL VERGİ HUKUKU II
6 MLY306U ULUSLARARASI KAMU MALİYESİ
6 ING302U İNGİLİZCE II
6 FRA302U FRANSIZCA II
6 ALM302U ALMANCA II
Yarıyıl Ders Kodu
8 MLY404U MALİYE POLİTİKASI II
8 İKT402U TÜRKİYE EKONOMİSİ
8 İKT210U ULUSLARARASI İKTİSAT
8 MLY406U VERGİ UYGULAMALARI
8 MLY408U VERGİ YARGILAMASI HUKUKU
8 ING402U İNGİLİZCE IV
8 FRA402U FRANSIZCA IV
8 ALM402U ALMANCA IV
8 TÜR202U TÜRK DİLİ II

Gereken Nitelikler
Bu alanda çalışmak isteyenlerin öncelikle normalin üstünde bir akademik yeteneğe, sayısal düşünme yeteneğine sahip, tertipli, sabırlı, dikkatli, ayrıntı ile uğraşmaktan sıkılmayan, yerinde ve doğru kararlar verebilen ve kararların uygulanmasını izleyebilen kişiler olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

bölümünü bitirenlerin unvanları, çalıştıkları kuruma ve bulundukları konuma göre değişir. Kamu kesiminde çalışanlar, devlet harcamalarını denetleme görevi ve uygulama görevi yapanlar olarak iki gruba ayrılırlar. Ancak gerektiğinde uygulama görevi yapanlar denetleme görevi de yapabilirler. Kamu kesiminde özellikle ve Gümrük Bakanlığında denetleme görevi yapan elemanlar, müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi kontrol memuru, vergi yoklama memurudur. Uygulama görevi yapan elemanlar ise, defterdar, gelir müdürü, muhasebe müdürü, vergi dairesi müdürü ve vergi dairesi memurudur. Bu elemanlar Belediye ve il özel Dairelerini ilgili servislerinde de görev alabilirler.

Çalışma alanları
alanında eğitim görmüş olanlar ve Gümrük Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kamu İktisadi teşebbüsler, DPT, Mahalli İdareler, Sayıştay yanında diğer kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilirler. Bu alandan mezun olanların bir kısmı büro açarak bağımsızda çalışabilirler.

 bölümü harçları yılda 2 eşit taksitte ödenmektedir. (Güz dönemi ve Bahar Dönemi)  Bu harçların bir taksiti 205 Tl’dir.(2016 Yılı için geçerlidir.) 2. taksitte ilk taksit ile aynıdır ve Şubat ayının sonuna kadar yatırılması gerekmektedir.

1 9 10 11

Doğrulama *

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı
27 Temmuz 2019