Açıköğretim Konaklama İşletmeciliği Bölümü

Bölüm, konaklama endüstrisinde artan kalifiye eleman talebini karşılamaya yönelik güncel, dünya ölçeğinde düşünen ve kurumlarını ülkenin koşullarına uygun yönetebilen yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlarken, örgün eğitime girme olanağı bulamayan kişilere konaklama işletmeciliği gibi dinamik ve özgün bir çalışma alanında eğitim fırsatı da vermektedir. Bu bölümde uygulanan eğitim modeli, üniversite çağındaki gençler için olduğu kadar, bir işte çalışıp örgün öğretimi izleme olanağı bulamayanlara, ön lisans diploması olan ve bunu lisans derecesine yükseltmek isteyenlere önemli bir fırsat sunmaktadır.

Aşağıdaki tablodan bölümü derslerini görebilirsiniz. Derslerin üzerine tıklayarak o derse ait çıkmış sorulara, deneme sınavlarına, ders bilgilerine  ve ders notlarına ulaşabilirsiniz.

Üzerine tıklanmayan dersler için henüz içerik eklenmemiştir. Eklendiğinde bağlantılar aktif olacaktır.

Yarıyıl Ders Kodu
3 TRZ201U GENEL TURİZM BİLGİSİ
3 İLT203U KURUMSAL İLETİŞİM
3 TRZ203U OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ
3 KOİ201U OTEL İŞLETMELERİNDE KONAKLAMA HİZMETLERİ
3 TSH201U SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ
3 TRZ205U YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ
3 TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Yarıyıl Ders Kodu
4 MUH210U KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI
4 TRZ202U KONGRE VE ETKİNLİK YÖNETİMİ
4 PZL208U MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
4 KOİ202U OTEL YÖNETİMİ
4 İKT208U TURİZM EKONOMİSİ
4 PZL218U TURİZM PAZARLAMASI
4 TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Yarıyıl Ders Kodu
5 İLT101U BİREYLER ARASI İLETİŞİM
5 KOİ301U HİZMET TASARIMI
5 MUH303U MUHASEBE DENETİMİ VE MALİ ANALİZ
5 İŞL103U STRATEJİK YÖNETİM
5 KOİ303U TURİSTİK ALANLARDA MEKAN TASARIMI
5 SOS109U TURİZM SOSYOLOJİSİ
5 ING301U İNGİLİZCE I
5 FRA301U FRANSIZCA I
5 ALM301U ALMANCA I
Yarıyıl Ders Kodu
6 KOİ302U DESTİNASYON YÖNETİMİ
6 İŞL108U GİRİŞİMCİLİK
6 TKY302U KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ
6 KÜL102U KÜLTÜR TARİHİ
6 PZL302U SATIŞ TEKNİKLERİ
6 SOS320U SOSYAL DAVRANIŞ VE PROTOKOL
6 ING302U İNGİLİZCE II
6 FRA302U FRANSIZCA II
6 ALM302U ALMANCA II
Yarıyıl Ders Kodu
7 KOİ401U EKOLOJİ VE TURİZM
7 ÇEK403U İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
7 KOİ405U ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ
7 KOİ407U PERFORMANS VE KARİYER YÖNETİMİ
7 KOİ409U YİYECEK İÇECEK YÖNETİMİ
7 ING401U İNGİLİZCE III
7 FRA401U FRANSIZCA III
7 ALM401U ALMANCA III
7 TÜR201U TÜRK DİLİ I
Yarıyıl Ders Kodu
8 İŞL402U İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
8 İLT204U KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM
8 TSH202U REKREASYON YÖNETİMİ
8 KOİ402U TERMAL VE SPA HİZMETLERİ
8 ÇEK404U YENİ TEKNOLOJİLER VE ÇALIŞMA HAYATI
8 ING402U İNGİLİZCE IV
8 FRA402U FRANSIZCA IV
8 ALM402U ALMANCA IV
8 TÜR202U TÜRK DİLİ II

Programın İçeriği: Genelde oteller, tatil köyleri ve restoranlar gibi çok çeşitli hizmetler veren turistik yerleri yönetebilecek, yabancı dil bilen, müşterilerin her türlü gereksinimlerini karşılamak üzere, yüksek düzeyde bilgi, beceri, sevk ve idare yeteneğine sahip personel yetiştirme konularında lisans düzeyinde eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür.

Bölümün amacı, turizm sektöründe eleman yetiştirmektir. Bölümde teorik ve mesleki yetenek kazandıran pratik eğitim verilmektedir. Konaklama işletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesindeki bölümlerden birisidir. Bölüm halkla ilişkiler uzmanları, iktisatçılar, bilgisayar uzmanları, turizm rehberleri, gezi-tur operatörleri vs. ile ilişki içindedir.

Okutulan dersler nelerdir? Bölümün eğitim programında dil eğitimi önemli yer tutmaktadır. Öğrencilere ilk dört yarıyılda 1. yabancı dil, ikinci dört yarıyılda ise 2. bir yabancı dil eğitimi verilir. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinin ikisinin temel yabancı diller olarak verilmesi amaçlanmaktadır. Dil eğitiminin yanı sıra işletme grubu dersleri, muhasebe grubu dersleri ve genel turizm dersleri bölüm eğitiminin temelini oluşturur. Okutulan belli başlı dersler; genel turizm bilgisi, ön büro ve kat hizmetleri yönetimi, genel işletme, pazarlama, genel muhasebe, hukukun temel kavramları, turizm ekonomisi, turizm işletmeciliği, turizm rehberliği vs. şeklinde sıralanabilir. Bölümde işletme ve yönetim dersleri birlikte verilir. Zorunlu staj eğitimi vardır.

Meslek için gerekli kişisel özellikler nelerdir? Bölüm öğrencileri genellikle turizm-otelcilik programlarından gelmektedir. Bölümü tercih edecek öğrencilerin genel kültür sahibi, sosyal aktiviteleri gelişmiş, sözel ifade yeteneği güçlü, değişiklikten hoşlanan, doğru ve çabuk karar verebilen, sabırlı, nazik, anlayışlı, işbirliği içinde çalışabilen bireyler olması gerekmektedir. Ayrıca yabancı dil bilgisine sahip olmak bölüm mezunlarında aranan temel özelliklerdendir.

Mesleğin çalışma alanları: Bölüm mezunları, konaklama işletmelerinde, seyahat acentalarında ve turizmle ilgili tüm kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda çalışma imkânına sahiptir. Bölüm mezunlarının yaptıkları işler, genel müdür, genel müdür yardımcısı, önbüro müdürü, yiyecek-içecek müdürü, gece müdürü, satın alma sorumlusu, insan kaynakları yöneticisi, rezervasyon sorumlusu, resepsiyon sorumlusu, barlar şefi, kat hizmetleri yöneticisi vs. şeklinde sıralanabilir. Meslekte ilerleyebilmek için, ilk zamanlar resepsiyon memuru, barmenlik gibi bölümlerden başlanarak, zamanla idarecilik statüsüne ulaşılabilir. Ancak iyi derecede yabancı dil bilen, donanımı iyi mezunlar, doğrudan idarecilik de yapabilirler. Türkiye’nin turizm potansiyeli ülke içinde ve uluslar arası alanda yeterince tanıtılamamıştır. Yapılacak iyi bir tanıtım hem turist potansiyelimizi hem de bu alanda çalışacak elemanlara olan ihtiyacı artıracaktır.

Bu bölüm farklı üniversitelerde “Konaklama ve Turizm İşletmeciliği” olarak geçmesine rağmen, çalışma alanları, alınan dersler benzer olduğu için tek başlık altında tanıtılmış taban puanları ise bölüm isimleri altında ayrı ayrı verilmiştir.

Mesleği tanıma yolları: Mesleği tanıma konusunda ilk önce dershane veya okul rehber öğretmeninize danışmanızda fayda vardır. Böyle bir imkanınız yoksa dershane, üniversite veya ajansların hazırladığı meslek rehberlerinden yararlanabilirsiniz. Meslekleri tanımanın diğer yolu da internet üzerinden arama motorları aracılığı ile bilgi edinilmesidir.

Mesleği uygulayan kişilerle konuşulması ise mesleğin olumlu veya olumsuz taraflarının öğrenilmesi anlamında önemlidir. Meslek odaları ve dernekler de mesleğin tanınması aşamasında yardımcı olacak kurumlardır. Meslek tanıtımı için insan kaynakları birimlerinde veya eğitim danışmanlık şirketlerinde işe alım uzmanı olarak çalışan kişilere de başvurulabilir. Üniversite öğretim görevlileri de meslek hakkında bilgi verebilirler.

Uzman görüşü: Türkiye, geçtiğimiz 7,8 yıl boyunca turizm sektöründe epeyce yol aldı. Sektörün büyümesi iş gücü ihtiyacını da beraberinde getirdi. Konaklama işletmeciliği gelecekte yıldızı parlayacak mesleklerden birisidir. Alana ilgi duyanların programı tercih listelerine almasında fayda vardır.

Tercih edilme oranı: Tahmin edilenin altında tercih edilen bir programdır. Alana ilgi duyan öğrenciler ise programı, tercih listelerinin ilk 5 sırasından birine yazmaktadır.

Mezunlara iş bulmada katkı sağlayacak etmenler: Yabancı dil bilmenin katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. Okulun 3.yılından itibaren yarı zamanlı işler veya staj yapılabilir. Bilgisayarda ofis programlarına hakimiyet oldukça önemlidir. Ayrıca okutulan program doğrultusunda projeler geliştirilmesi veya projesi süren çalışmalara katılım artı puan getirecektir. Varsa okulda en az iki klüp faaliyetine katılmanızda fayda bulunmaktadır. Kişisel gelişim konuları ile ilgili yapılan eğitim programı, seminer, konferans, panellere katılmak da artı bir puandır. Kişisel gelişim kapsamında etkili iletişim,takım oluşturma,etkili yöneticilik,zamanı doğru kullanma gibi konular sayılabilir. Kişisel gelişim hakkında kitapların okunması da aynı faydayı sağlayacaktır. Üniversite lisenin devamı değildir. Üniversite yılları kişiliğin oturmaya başladığı yıllardır. Bu yıllarda grup yaşantıları deneyimi kişinin kendisini tanıması anlamında yarar sağlamaktadır. Sanat ve sporla ilgilenmek ise beden ve ruh sağlığına katkı sağlayacaktır.

Açıköğretim bölümü 4 yıllık lisans programıdır. Bölüme kayıt olabilmek için YGS sınavına girip tercih yapmalı veya  2. üniversite kapsamında kayıt olmalısınız.

Açıköğretim bölümü harçları yılda 2 taksitte ödenmektedir. (Güz dönemi ve Bahar Dönemi)  Bu harçların bir taksiti 205 Tl’dir. (2016 Yılı için geçerlidir.) 2. taksitte ilk taksit ile aynıdır ve Şubat ayının sonuna kadar yatırılması gerekmektedir.

* “ Lisans Programında staj zorunluluğu bulunmaktadır.

Doğrulama *

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
25 Mayıs 2019