Kimya Teknolojisi Önlisans Programı

Kimya Teknolojisi Önlisans Programı, halen birçok üniversitenin Meslek Yüksek Okullarında yürütülmekte olan programlardan biridir. Kimya Teknolojisi Önlisans Programı mezunları, endüstride işletme, kalite-kontrol ve kimyasal analiz laboratuvarlarında, sağlık kuruluşlarının ilgili laboratuvarlarında ara eleman olarak çalışabilmektedirler. Dünya ve ülke nüfusunun sürekli artışına paralel olarak insanların temel ihtiyaçları da artmakta, dolayısıyla bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik kurum ve kuruluşlarda kimyasal analiz yapabilecek ara eleman eksikliği de günden güne daha fazla hissedilmektedir. Diğer yandan bu program, Kimya Lisans ve Lisansüstü öğretim için temel oluşturacak, bu programı tamamlayan bir öğrenci koşulları sağlaması halinde dikey geçiş yoluyla Kimya veya uygun başka bir bilim dalında lisans eğitimine devam edebilecektir.

Kimya Teknolojisi Önlisans Programının Resmi Sitesi http://www.bilgi.anadolu.edu.tr/kt ‘dir. Ayrıntılı bilgileri bu siteden de bulabilirsiniz.

Kimya Teknolojisi Önlisans Programı kapsamındaki Matematik ve Teknolojinin Bilimsel İlkeleri isimli derslerin yürütülmesinde Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesinin sırasıyla Matematik ve Fizik Bölümlerinden, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Temel Bilgi Teknolojileri ve Yabancı Dil derslerinin yürütülmesinde ise üniversite içindeki ilgili birimlerden destek alınmaktadır. Bunun yanında, bu programın uzaktan öğretim formatına uygun olarak yürütülebilmesi için üniversitenin ilgili birimlerinden TV programı, ders meteryali hazırlanması gibi konularda teknik ve teknolojik destek alınmaktadır.

Teorik dersler örgün öğretim döneminde uzaktan öğretim yoluyla öğrenciye aktarılacak, uygulamalı dersler ise örgün lisans öğretiminin devam etmediği dönem arasında ve yaz aylarında Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü laboratuvarlarında yürütülecektir.

Bu programda dersler internete dayalı eğitim sistemi ile yürütülmektedir. Programa alınan öğrencilerin bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına, yaygın işletim sistemlerini ve büro yazılımlarını çalıştırabilme gibi temel bilgisayar kullanım becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Programdaki derslerin bir bölümüne internet üzerinden katılım zorunlu olduğundan öğrencilerin öğretim süresi boyunca internete erişim olanağı bulunmalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin verilen tüm ders, ödev ve uygulamalardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Öğrenciler Aletli Analiz Laboratuvarı dersi kapsamında Eczacılık ve Fen Fakültesi Kimya Bölümü laboratuvarlarında belirlenecek programa göre laboratuvar çalışmasına katılmaktadır.

Kayıt yaptıracak öğrencilere uzaktan öğretim tekniklerine göre hazırlanmış ders kitapları verilecektir.

Programdan mezun olan kişiler Kimya Teknolojisi Teknikeri ünvanını alacaklardır.

Kimya Teknolojisi Önlisans Programında yapılan öğretim ve sınavlarda uygulanacak esaslar Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında yapılandırılmıştır.

Amaçlar

Programın amacı, temel kimya bilgisine sahip, kimyasal analizler yapmaya yeterli bilgi ve beceriyle donatılmış elemanlar yetiştirmektir. Günümüz işletmeleri, ürettikleri malların veya verdikleri hizmetlerin belli kaliteye sahip ve standartlara uygun olmaları konusunda artan taleplerle karşılaşmaktadır. Bu nedenle birçok malın ve hizmetin üretim süreci esnasında kalite kontrol çalışmaları ve kimyasal analizler yapılması gerekmektedir.

Program, kimyasal analiz laboratuvarlarına yetişmiş ara eleman sağlamayı amaçlamakta olup öğrencilere teorik dersleri uzaktan öğretim yoluyla, uygulamalı dersleri ise Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Laboratuvarlarında yılın belli bir döneminde (örgün program dönem arasında ve yaz aylarında) vermeyi planlamaktadır. Ayrıca Kimya konusuna ilgi duyanlara temel bir Kimya eğitimi olanağı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kontenjan

Programın 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlaması ve kontenjanının 100 kişi ile sınırlandırılmıştır.

İş İmkanları

Kimya Teknolojisi Önlisans Programını başarıyla tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların kalite kontrol ve kimyasal analiz laboratuvarlarında çalışma olanağına sahip olabilirler.

Ayrıca programı tamamlayanlar 2 yıllık önlisans mezunu statüsünde olacaklarından örgün ve uzaktan eğitim lisans programlarına dikey geçiş yapabileceklerdir.

Kimya Teknolojisi Önlisans Programı Bölüm Dersleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
KİM101U Genel Kimya – I Genel Kimya 3 0 4
MAT101U Genel Matematik – I Genel Matematik 3 0 4
KİM105U Kimya Laboratuvarı Teknikleri – I Kimya Laboratuvarı Teknikleri 2 0 2
KİM107U Analitik Kimyada Temel Bilgiler Analitik Kimya 3 0 4
KİM109U Sistematik Nitel Analiz ve Gravimetrik Analiz Uygulamaları Analitik Kimya Laboratuvarı 2 0 2
TEK101U Teknolojinin Bilimsel İlkeleri – I Teknolojinin Bilimsel İlkeleri 3 0 4
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri – I Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 3
İNG101U İngilizce – I English I 3 0 3
Toplam Kredi 26

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
KİM102U Genel Kimya – II Genel Kimya 3 0 4
MAT102U Genel Matematik – II Genel Matematik 3 0 4
KİM106U Kimya Laboratuvarı Teknikleri – II Kimya Laboratuvarı Teknikleri 2 0 2
KİM108U Analitik Kimyada Klasik Yöntemler Analitik Kimya 3 0 4
KİT102U Volumetrik Analiz Uygulamaları Analitik Kimya Laboratuvarı 2 0 2
TEK102U Teknolojinin Bilimsel İlkeleri – II Teknolojinin Bilimsel İlkeleri 3 0 4
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri – II Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 3
İNG102U İngilizce – II English II 3 0 3
Toplam Kredi 26

Yaz Okulu

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
KİM110U Genel Kimya Laboratuvarı 0 4 4
KİM120U Analitik Kimya Laboratuvarı 0 4 4

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
KİM209U Organik Kimya – I Organik Kimya 3 0 4
KİM203U Anorganik Kimya – I Anorganik Kimya 3 0 4
KİM207U Fizikokimya – I Fizikokimya 3 0 4
KİM211U Kimyasal Proses Teknolojileri Endüstriyel Kimya 3 0 4
KİM201U Aletli Analiz – I Aletli Analiz 3 0 4
KİT201U Spektroskopi Uygulamaları Aletli Analiz Laboratuvarı 2 0 2
TÜR201U Türk Dili – I Türk Dili 3 0 3
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I 3 0 3
Toplam Kredi 28

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
KİM210U Organik Kimya – II Organik Kimya 3 0 4
KİM204U Anorganik Kimya – II Anorganik Kimya 3 0 4
KİM208U Fizikokimya – II Fizikokimya 3 0 4
KİT202U Kimya Endüstrileri Endüstriyel Kimya 3 0 4
KİM202U Aletli Analiz – II Aletli Analiz 3 0 4
KİT204U Kromatografi, Termal Analiz ve Elektrokimya Uygulamaları Aletli Analiz Laboratuvarı 2 0 2
TÜR202U Türk Dili – II Türk Dili 3 0 3
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II 3 0 3
Toplam Kredi 28

Yaz Okulu

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
KİT210U Aletli Analiz Laboratuvarı 0 4 4

Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati, U = Haftalık uygulama ders saati, K = Dersin kredisi

Teknik Gereksinimler

Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Programlarına kayıtlı öğrenciler aşağıda önerilen özellikleri barındıran bir bilgisayara sahip olmalıdırlar:

 • 1 GHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemciye sahip PC önerilmektedir (tek veya çift işlemcili sistem)
 • 1 GB veya üstü RAM önerilmektedir.
 • 40 GB sabit sürücü ve en az 15 GB kullanılabilir disk alanı
 • DVD-ROM sürücü
 • Mikrofon ve ses kartı, hoparlörler ve kulaklık
 • Klavye ve Mouse
 • İnternet erişimi (ADSL veya 3G bağlantıya sahip)
 • Webcam

Uzaktan Eğitim Ortamları

Uzaktan Eğitim Programlarında eğitim ve öğretim İnternet üzerinden yürütülmektedir. Bu programlarda İnternet üzerinden sunulan öğrenme ortamları e-Kitap, e-Ders, e-Ödev, e-Televizyon, Tartışmalar ve eş zamanlı derslerden oluşmaktadır.

e-Kitap

Tüm programlarda okutulan derslerin ders kitapları, Flash Paper teknolojisi kullanılarak öğrencilere İnternet üzerinden sunulmaktadır. Öğrenciler, bu sayede ders notları çıkarabilmekte ve kitapta aramalar yapabilmektedir.

e-Ders

Video görüntüleri eşliğinde ders anlatımları içeren e-Ders yazılımları ile öğrencilere öğretici ders içeriği sunulmaktadır.

Etkileşim ve canlandırmalarla desteklenen konu anlatımlarının yanı sıra ders içeriğine uygun geliştirilen araçlarla, öğrencilerin içerikle olan etkileşimi en üst düzeyde gerçekleşecek şekilde tasarlanmıştır.

e-Ders içinde yer alan ara sorular, öğrencilerin derse olan ilgisini canlı tutarken aynı zamanda konu hakkında yeri geldikçe fikir üretmesini sağlamaktadır. Öğrenciler ayrıca ünite testleri ile genel olarak kendilerini değerlendirme imkânı bulurken, alıştırma soruları ile de sınavlara hazırlık yapabilmektedir.

e-Televizyon

e-Televizyon hizmeti, öğrencilerin derslere ait TV programlarını bilgisayarlarına kaydederek istedikleri zaman izleyebilmelerini sağlamaktır. Derslere ait TV programları bazı derslerde ünite bazında, bazı derslerde birkaç üniteyi kapsayacak biçimde hazırlanmıştır ve Windows Media Video formatında yayınlanmaktadır.

e-Ödev

Programlar kapsamında verilen ödevlerin gönderilmesi, değerlendirme sonuçlarının yayınlanması amacıyla web tabanlı bir uygulama olan e-Ödev aracı kullanılacaktır.

Ödev teslim süresi boyunca ödev dosyaları öğrenciler tarafından değiştirilebilir. Ödev teslim tarihinden sonra sistem otomatik olarak ödev göndermeye kapatılır.

Tartışmalar

Programlar kapsamında öğrencilerin birbirleriyle ve danışmanlarıyla bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla Tartışmalar sosyal paylaşım ortamı kullanılacaktır.

Eşzamanlı Dersler

Programlardaki derslerin her birinde haftada 2 ya da 3 saat eş zamanlı ders verilecektir. Eş zamanlı dersler için sesli ve görüntülü Adobe Connect sanal sınıf yazılımı kullanılacaktır. Öğrenciler her ders için programda belirtilen gün ve saatte sanal sınıf yazılımında oturum açarak dersin öğretim elemanı tarafından canlı olarak verilen derse katılabileceklerdir.

 • Bu açıkogretim kimya sinav sorularini nasil blcz internette ne yassak buluruz bir kaç ay once girilmiş ya acill

 • ali çakmak

  Kimya teknolojisi bölümü önlisans bitirdim aöf den 2 yıl daha okuyup 4 yıllığa kimya olarak tamamlayabilır miyim? ya da işletmeye kayıt yaptırsam 2 yıl mı okurum lisans olmak için yoksa meslek çıkışlı olduğum için 4 yıl mı okumam gerek? aöf tlefonu açmıyor malesef soramıyoruz yardımlarınızı bekliyoruz.

 • @ ali:
  Kimya teknolojisi bölümü bu yıl itibariyle açıköğretimden kaldırıldı. Muhtemelen dgs ile örgünden devam etme hakkınız var.

 • Ben kimya teknolojileri bölümünü bitirdim.
  Ardından (aöf)İşletme fakültesine yazıldım ve bu sene 4. sınıfım.
  Yalnız aöf ün sitesinde kimyayı kimya ile 4 yıllığa tamamlıyabileceğimiz yazıyor. Peki bu nasıl oluyor? Detaylı bir bilgi göremedim. DGS mi gerekiyor? gerekiyorsa puanları nerede yazıyor?

 • @ Aysel tok:
  Açıköğretim 4 yıllık için dgs gerekmiyor. Sınavsız olarak işletme ve iktisat bölümlerinden devam edebiliyorsunuz.

 • Aysel tok

  Arkadaşlar slm ben kimya teknolojisi 2. Sınıf öğrencisiyim dgs ye girmem gerekiyor mu aöf den 4 yıllığâ tamamlamak için bir de bitirdiğimde 2 yıllığı nerelerde iş imkanım var hastane de iş yapabiliyor muyum ya da herhangi bir laborant veya da radyoloji anestezi bölümlerine geçişlerine geçmek mümkün mü ve nasıl olur aysel tok

  • Abbas Berat

   Hastanelerde çalışamassın genellikle lobaratuarı olan fabrikalar veya analiz yapan şirketlerde en güzelide ilaç fabrikalarında çalışabilirisin biyokimya labaratuarında torpillede girebilirsin

 • @ meltem:
  Evet yapabiliyorsunuz. Bu yılki dikey geçiş kayıtları geçti malesef.

 • meltem laboratuvar dersleri ne zamanlarda ve kaç hafta süreyle oluyordu açıklayabilirmisin? ben de okumak istiyorum ama çalıştığım için sadece haftasonlarım var?

Doğrulama *

Bahar Dönemi Ara Sınavı
18 - 19 Nisan 2020