Açıköğretim Kayıtları için belgeler talep edilmektedir. Açıköğretim kayıt türüne göre istenen belgelerde değişiklikler olabilmektedir. Açıköğretim ÖSYS, Dikey Geçiş, İkinci Üniversite, Lisans Tamamlama ve Yatay geçiş ile kayıt olmak mümkündür. Bu kayıt türleri için gerekli belgeleri yazalım ve ardından bu belgelerin açıklamalarını yapalım.

ÖSYS Yeni Kayıt için Gerekli Belgeler:

1) İnternet Başvuru Belgesi ( Ön kayıt sonrası çıktı olarak alınacak.)
2) Öğrenci Bilgi Formu ( Ön kayıt sonrası çıktı olarak alınacak.)
3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları ( Ön kayıt sonrası çıktı olarak alınacak.)
4) Öğrenim Belgesi
5) Askerlik Durum Belgesi

Dikey Geçiş Kaydı için Gerekli Belgeler:

1) İnternet Başvuru Belgesi ( Ön kayıt sonrası çıktı olarak alınacak.)
2) Öğrenci Bilgi Formu ( Ön kayıt sonrası çıktı olarak alınacak.)
3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları ( Ön kayıt sonrası çıktı olarak alınacak.)
4) Öğrenim Belgesi
5) Askerlik Durum Belgesi
6) Not Durum Belgesi

İkinci Üniversite Kaydı için Gerekli Belgeler:

1) İnternet Başvuru Belgesi ( Ön kayıt sonrası çıktı olarak alınacak.)
2) Öğrenci Bilgi Formu ( Ön kayıt sonrası çıktı olarak alınacak.)
3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları ( Ön kayıt sonrası çıktı olarak alınacak.)
4) Öğrenim Belgesi
5) Askerlik Durum Belgesi
6) Not Durum Belgesi

Lisans Tamamlama Kaydı için Gerekli Belgeler:

1) İnternet Başvuru Belgesi ( Ön kayıt sonrası çıktı olarak alınacak.)
2) Öğrenci Bilgi Formu ( Ön kayıt sonrası çıktı olarak alınacak.)
3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları ( Ön kayıt sonrası çıktı olarak alınacak.)
4) Öğrenim Belgesi
5) Askerlik Durum Belgesi
6) Not Durum Belgesi

Yatay Geçiş Kaydı için Gerekli Belgeler

 1. a) Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Formu
  b) Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu
 2. Öğrencinin Yerleştiği Yıldaki LYS/YGS ve ÖSYS Sonuç Belgesi
 3. Kayıtlı Olduğu Üniversiteye Ait Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi (son bir ay içerisinde alınmış)
 4. Kayıtlı Olduğu Üniversitenin Öğrenci İşlerinden Onaylı
  • Ders İçerikleri
  • Not Durum Belgesi (Transkript)
  • Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge
  • Dönemler İtibari ile Ders Programı
 5. Daha Önce Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Belge. (Sadece Merkezi Yerleştirme Puanı ile başvuru yapacak adaylardan istenecektir.)
 6. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

1. İnternet Başvuru Belgesi

Bu belgeyi internet kaydı sonrasında bilgisayarınıza indireceksiniz ve bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız. Öğrenci hizmetlerinde ve sınavlarda imza uyumsuzluğundan doğacak sorumluluk öğrenciye ait olacaktır. Mazeretli kayıt tarihinde kayıt yaptıran öğrenci yakınları, imzaları mutlaka öğrencinin kendisine attırmalıdırlar.

2. Öğrenci Bilgi Formu

Bu formu internet kaydı sonrasında bilgisayarınıza indireceksiniz. Bu form kaydınız yapıldıktan sonra AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. Formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız. Öğrenci kimlik kartınızı bağlı olduğunuz AÖF bürosundan bu formu teslim ederek alabilirsiniz.

3. Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Adayların Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğündeki bilgileri ve Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEBBİS) öğrenim durumu bilgileri ile erkek adayların Asker Alma Dairesi Başkanlığından (ASAL) sorgulanan askerlik durumuna ilişkin bilgileri Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları belgesinde gösterilecektir. Bu belgeyi kayıt anında AÖF bürosuna teslim ediniz. Bilgisine ulaşılan kayıt belgeleri kayıt sırasında sizden istenmeyecektir. Bilgisine ulaşılamayan, kayıt için getirilmesi zorunlu belgeler ise formun alt kısmında yer almakta olup bu belgeler kayıt anında AÖF bürosuna teslim edilecektir.

4. Öğrenim Belgesi

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları Belgesinde “Mezun Bilgisi” ne ulaşılan adayların kayıtları, öğrenim belgesi alınmadan yapılacaktır. Mezun bilgisine ulaşılamayan adaylar aşağıdaki açıklamalara göre öğrenim belgesini kayıt anında AÖF bürosuna teslim edeceklerdir.

Sağlık Lisans Tamamlama Programına kayıt yaptıracak adaylar aşağıdaki açıklamalara göre öğrenim belgesini kayıt anında AÖF bürosuna teslim edeceklerdir. Adaylar, öğrenim belgesinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış fotokopisi ile kayıt yaptırılacaktır. Bir Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı olan adaylar kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumu tarafından “Aslının Aynıdır” onaylı öğrenim belgeleriyle kayıt yaptırabilirler. Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin fotokopisi ile kayıt yapılmaz. Öğrenim belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar öğrenim belgesinin aslını ve A4 boyutunda fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadırlar.

Öğrenim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca “Aslının Aynıdır” onayı yapılmaz. Öğrenim belgesini kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim
belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

Öğrenim belgesindeki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanınızdaki bilgilerin (ad, soyad, baba adı vb.) aynı olması gerekmektedir. Bu bilgilerinizde farklılık varsa bu farklılığa ait yasal belgenizi öğrenim belgenizle birlikte vermek zorundasınız (evlilik nedeniyle soyadı değişenler hariç). Eğer öğrenim belgenizdeki bilgiler hatalı ise mezun olduğunuz okula başvurarak öğrenim belgenizin arkasına
açıklama yaptırmanız gerekmektedir. Diploması henüz düzenlenmemiş olanlar, geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptırabilirler.

İlişik kesme belgesi, geçici denklik belgesi, mezuniyeti belirten düz yazılar, temel kursu bitirme diploması, başarı durum belgesi ve sertifikalar kesinlikle mezuniyet belgesi yerine sayılmaz ve bu belgelerle kayıt yapılmaz.

5. Askerlik Durum Belgesi

1979 (dâhil) ile 1995 (dâhil) yılları arası doğumlu erkek adayların askerlik durumları sorgulanarak “Kaydında Sakınca Yoktur” bilgisine ulaşılan adayların kayıtları belge istenmeden yapılacaktır.
“Askerlik Şubesine Başvurunuz” bilgisine ulaşılan adaylar ise askerlik şubesine yönlendirilecekler ve askerlik şubesinden aldıkları belgeye göre kayıtları yapılacaktır. Adayların e-Devlet kapısı üzerinden aldıkları Askerlik Durum Belgesi de kayıt işlemlerinde kabul edilecektir.

-Askerlik şubesinden alınan belgedeki ilişiksizlik tarihi AÖF bürosunda kayıt yapılan tarihi kapsamalıdır.
– Yabancı askerlik şubelerinden belge alacak adaylar, kaydın son gününü beklemeden başvurularını yaparak askerlikle ilişiksiz belgesini almalıdırlar.
– Sağlık nedeniyle askerî hastanelerden alınan ve adayın askerliğe elverişli olmadığını gösteren raporlar, askerlik şubelerince değerlendirilip ilişiksiz belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Sadece rapora dayanarak kayıt yapılamaz.
– Silinti, kazıntı ve karalama olan, mührü olmayan ya da okunmayan belgeler kabul edilmeyecektir. Belge üzerindeki düzeltmeler askerlik şubesi tarafından yapılmış ise düzeltilen kısımlar mühürletilip imzalatılacaktır.
– Askerlikle İlişiksiz Belgesinin aslını (noter onaylı suret, fotokopi, faks kayıt için kabul edilmez) diğer kayıt belgeleri ile birlikte kayıt süresi içinde teslim etmeyen adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
– T.C. uyruklu olup AÖF Lefkoşa Bürosunda kayıt yaptıracak adaylar da yukarıdaki açıklamalara uygun olarak Askerlikle İlişiksiz Belgesini vermek zorundadırlar.
– 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 35/C maddesi gereğince; 29 yaşından büyük öğrencilere Öğrenci Durum Belgesi verilememektedir.

6. Not Durum Belgesi

DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında yerleşen adaylar önlisans mezuniyetine ait Not Durum Belgesinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış fotokopisini kayıtlar anında AÖF Bürosuna mutlaka teslim edeceklerdir. Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış Not Durum Belgesinin fotokopisi ile kayıt yapılmaz. Not Durum Belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar Not Durum Belgesinin aslını ve A4 boyutunda fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadırlar.

Not Durum Belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca “Aslının Aynıdır” onayı yapılmaz. Öğrencilerin kayıt için verdikleri belgeler dijital ortama aktarıldıktan sonra imha edilmektedir. Bu nedenle, kayıtlar anında verilen herhangi bir belgenin talep edilmesi hâlinde geri verilmesi mümkün değildir.

 • Mrb daha önceden kaydım vardı şimdi farklı bi bölüme geçmek istiyorum tekrardan belgeleri hazırlamak zorunda mıyım?

 • ben ank tıc meslek lısesı 2 sınıf sıgorta bolumun terk ettım acık lıseye yazılmak ıstyorum fakat sıgorta bolumunden gecıs yapabılıyormuyum yapsm yıne 4 yıllıkmı okumam gerekıyo lıse 1 dentekrar baslayıp yada sgorta bolumunu tekrar okusam kac yıl okumam gerekıyo kayıt yaptırabılıyormuyum bılgı vermızı ıstıyorum

 • SULTAN EFE

  Slm admin ben meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum 2009-2010 yılında açık öğretim fakültesi Türk Dili Edebiyatına kayıt yaptırdım ve ilk sınavlara girdim daha sonra hiç sınava falan girmedim kayıtta yenilemedim şimdi tekrar devam etmek istiyorum ne yapmam gerekiyor yardımcı olun lütfennn acil…..

1 30 31 32

Doğrulama *

Bahar Dönemi Ara Sınavı
18 - 19 Nisan 2020