Açıköğretim Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans Programı

Ülkemizde Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans eğitimi veren üniversite sayısı oldukça kısıtlıdır. Bu üniversitelerde ise genellikle gıda teknisyenliği eğitimi verilmektedir. Oysa gıda sektöründe konusunda eğitim almış gıda kontrolörlerine yardımcı olacak ara elemanlara da büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır. Günümüzde Gıda kontrolörlüğü / gıda kontrolörlüğü yardımcılığı görevleri sağlık teknisyenlerine ve çevre sağlığı teknisyenlerine verilen eğitimler sonunda yetiştirilen elemanlarla yürütülmeye çalışılmaktadır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Sağlık Programları Bölümünde yürütülen Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans Programı; gıda kontrolörü/gıda denetçisine gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin hijyenik kontrol işlemlerinde yardımcı olmak üzere yapılması gereken işleri ve gıda güvenliğini bilen, tüketici sağlığını düşünen, teknik bilgi ve becerilerine sahip ara elemanlar yetiştirmek gayesi ile oluşturulmuştur.

Açıköğretim Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans Programının Resmi Sitesi http://www.bilgi.anadolu.edu.tr/gkka ‘dir. Ayrıntılı bilgileri bu siteden de bulabilirsiniz.

Bu programdan mezun olan öğrenciler ile Gıda Güvenliği ve Kontrol Sistemi içerisinde Gıdalarda Mikrobiyolojik Kriterlerini ve Uygulamalarını bilen yardımcı personel ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans Programında dersler internete dayalı eğitim sistemi ile yürütülmektedir. Programda yer alan derslerin yürütülmesinde akademik danışmanlık, e-öğrenme hizmetleri, TV eğitim programlarından yararlanılmaktadır. Programa alınan öğrencilerin bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına, yaygın işletim sistemlerini ve büro yazılımlarını çalıştırabilme gibi temel bilgisayar kullanım becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Programdaki derslerin bir bölümüne internet üzerinden katılım zorunlu olduğundan öğrencilerin öğretim süresi boyunca internete erişim olanağı bulunmalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin verilen tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans Programının yürütülmesinde, üniversitemizin Fen Fakültesinin ilgili bölümleriyle (Biyoloji, İstatistik, Kimya, Açık Öğretim Fakültesi) işbirliği yapılmaktadır. İşbirliği; ders kitaplarının hazırlanması, derslerin elektronik ortama aktarılması, TV ders çekimlerinin hazırlanması ve danışmanlık derslerinin yürütülmesi biçiminde gerçekleşmektedir.

Öğrenciler Laboratuvar Uygulamaları dersi kapsamında Eczacılık ve Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü laboratuvarlarında belirlenecek programa göre laboratuvar çalışmasına katılacaklardır.

Kayıt yaptıracak öğrencilere uzaktan öğretim tekniklerine göre hazırlanmış ders kitapları verilecektir.

Programdan mezun olan kişiler Gıda Kalite Kontrölü ve Analizi Teknikeri ünvanını alacaklardır.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans Programında yapılan öğretim ve sınavlarda uygulanacak esaslar Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında yapılandırılmıştır.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans Programında öğrencilerin dersleri tamamladıktan sonra staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır.

Amaçlar

Programında temel hedeflerinden bir diğeri de; gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten ve satan işyerlerinin, asgari teknik ve hijyenik şartları ile bu yerlerde üretilen ve satılan gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mevzuata uygunluğunun tespitini, Numune alma işlemi ile başlayan ve o partinin istenilen özelliklere uygunluğunu kontrol etmek için yapılan işlemlerin tümünü yapabilecek elemanlar yetiştirmektir.

Program, uzaktan öğretim yoluyla bu kişilere ulaşarak bilgi gereksinimlerini gidermeyi ve ayrıca gıda güvenliği ve kalitesi konusuna ilgi duyanlara gerekli eğitim olanağını sağlamayı amaçlamaktadır.

Kontenjan

Programın 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlaması ve kontenjanının 100 kişi ile sınırlandırılmıştır.

İş İmkanları

Programı başarıyla tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin birincil üretim aşaması dâhil olmak üzere üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında asgari teknik ve hijyenik şartları gözeterek, gıda denetim ve kontrol hizmetlerini yürütebilirler.

Ayrıca kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda gıdaların mikrobiyolojik analizi ile ilgili laboratuarlarda çalışma olanağına sahip olabilirler.

Günümüzde Gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıdaların ve üretim yerlerinin depoların, satış yerlerinin sürekli olarak denetlenmesi gerekmektedir. Bu işte görevli yeterli eleman bulunmamaktadır. Bu nedenle de sağlık ve çevre sağlığı teknisyenleri belli bir eğitimden geçirilerek bu unvan ile çalıştırılmaktadır. Gıda denetimlerinin sağlıklı yapılabilmesi için teknik bilgi ve becerilere sahip fazla sayıda elemana ihtiyaç bulunmaktadır.

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
KİM101U Genel Kimya – I Genel Kimya 3 0 4
BİY101U Genel Biyoloji – I Genel Biyoloji 3 0 4
BİY103U Genel Mikrobiyoloji – I Genel Mikrobiyoloji 3 0 4
İST101U Biyoistatistik – I Bioistatistik 3 0 4
GKA101U Gıda Mevzuatı Gıda Mevzuatı ve Kalite Kontrolü 3 0 4
GKA103U Gıda Muhafaza – I Gıda Muhafaza 3 0 4
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri – I Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 3
İNG101U İngilizce – I English I 3 0 3
Toplam Kredi 30

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
KİM102U Genel Kimya – II Genel Kimya 3 0 4
BİY102U Genel Biyoloji – II Genel Biyoloji 3 0 4
BİY104U Genel Mikrobiyoloji – II Genel Mikrobiyoloji 3 0 4
İST102U Biyoistatistik – II Bioistatistik 3 0 4
GKA102U Gıda Güvenliği Gıda Mevzuatı ve Kalite Kontrolü 3 0 4
GKA104U Gıda Muhafaza – II Gıda Muhafaza 3 0 4
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri – II Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 3
İNG102U İngilizce – II English II 3 0 3
Toplam Kredi 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
GKA201U Mikrobiyal Gıda Kalite Kontrolü Gıda Kalite Kontrolü 3 0 4
GKA203U Et ve Et Ürünlerinde Kalite Et ve Et Ürünlerinin Kalite Kontrolü 3 0 4
GKA205U Süt ve Süt Ürünleri Süt ve Süt Ürünlerinin Kalite Kontrolü 3 0 4
GKA207U Bazı Özel Gıdalarda Kalite Bazı Özel Gıdalar ile Fermente Gıdaların Kalite Kontrolü 3 0 4
GKA209U Meyve-Sebze Ürünlerinde Kalite Bitkisel Ürünlerin Kalite Kontrolü 3 0 4
TÜR201U Türk Dili – I Türk Dili 3 0 3
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I 3 0 3
Toplam Kredi 26

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
GKA204U Fiziksel ve Kimsayal Gıda Kalite Kontrolü Gıda Kalite Kontrolü 3 0 4
GKA206U Balık ve Kanatlı Etlerinde Kalite Et ve Et Ürünlerinin Kalite Kontrolü 3 0 4
GKA202U Süt ve Süt Ürünlerinde Kalite Süt ve Süt Ürünlerinin Kalite Kontrolü 3 0 4
GKA208U Fermente Gıdalarda Kalite Bazı Özel Gıdalar ile Fermente Gıdaların Kalite Kontrolü 3 0 4
GKA210U Hububat ve Hububat Ürünlerinde Kalite Bitkisel Ürünlerin Kalite Kontrolü 3 0 4
TÜR202U Türk Dili – II Türk Dili 3 0 3
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II 3 0 3
Toplam Kredi 26

Yaz Okulu

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
GKA220U Gıda Laboratuvarı 0 8 8

Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati, U = Haftalık uygulama ders saati, K = Dersin kredisi

Teknik Gereksinimler

Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Programlarına kayıtlı öğrenciler aşağıda önerilen özellikleri barındıran bir bilgisayara sahip olmalıdırlar:

  • 1 GHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemciye sahip PC önerilmektedir (tek veya çift işlemcili sistem)
  • 1 GB veya üstü RAM önerilmektedir.
  • 40 GB sabit sürücü ve en az 15 GB kullanılabilir disk alanı
  • DVD-ROM sürücü
  • Mikrofon ve ses kartı, hoparlörler ve kulaklık
  • Klavye ve Mouse
  • İnternet erişimi (ADSL veya 3G bağlantıya sahip)
  • Webcam

Uzaktan Eğitim Ortamları

Uzaktan Eğitim Programlarında eğitim ve öğretim İnternet üzerinden yürütülmektedir. Bu programlarda İnternet üzerinden sunulan öğrenme ortamları e-Kitap, e-Ders, e-Ödev, e-Televizyon, Tartışmalar ve eş zamanlı derslerden oluşmaktadır.

e-Kitap

Tüm programlarda okutulan derslerin ders kitapları, Flash Paper teknolojisi kullanılarak öğrencilere İnternet üzerinden sunulmaktadır. Öğrenciler, bu sayede ders notları çıkarabilmekte ve kitapta aramalar yapabilmektedir.

e-Ders

Video görüntüleri eşliğinde ders anlatımları içeren e-Ders yazılımları ile öğrencilere öğretici ders içeriği sunulmaktadır.

Etkileşim ve canlandırmalarla desteklenen konu anlatımlarının yanı sıra ders içeriğine uygun geliştirilen araçlarla, öğrencilerin içerikle olan etkileşimi en üst düzeyde gerçekleşecek şekilde tasarlanmıştır.

e-Ders içinde yer alan ara sorular, öğrencilerin derse olan ilgisini canlı tutarken aynı zamanda konu hakkında yeri geldikçe fikir üretmesini sağlamaktadır. Öğrenciler ayrıca ünite testleri ile genel olarak kendilerini değerlendirme imkânı bulurken, alıştırma soruları ile de sınavlara hazırlık yapabilmektedir.

e-Televizyon

e-Televizyon hizmeti, öğrencilerin derslere ait TV programlarını bilgisayarlarına kaydederek istedikleri zaman izleyebilmelerini sağlamaktır. Derslere ait TV programları bazı derslerde ünite bazında, bazı derslerde birkaç üniteyi kapsayacak biçimde hazırlanmıştır ve Windows Media Video formatında yayınlanmaktadır.

e-Ödev

Programlar kapsamında verilen ödevlerin gönderilmesi, değerlendirme sonuçlarının yayınlanması amacıyla web tabanlı bir uygulama olan e-Ödev aracı kullanılacaktır.

Ödev teslim süresi boyunca ödev dosyaları öğrenciler tarafından değiştirilebilir. Ödev teslim tarihinden sonra sistem otomatik olarak ödev göndermeye kapatılır.

Tartışmalar

Programlar kapsamında öğrencilerin birbirleriyle ve danışmanlarıyla bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla Tartışmalar sosyal paylaşım ortamı kullanılacaktır.

Eşzamanlı Dersler

Programlardaki derslerin her birinde haftada 2 ya da 3 saat eş zamanlı ders verilecektir. Eş zamanlı dersler için sesli ve görüntülü Adobe Connect sanal sınıf yazılımı kullanılacaktır. Öğrenciler her ders için programda belirtilen gün ve saatte sanal sınıf yazılımında oturum açarak dersin öğretim elemanı tarafından canlı olarak verilen derse katılabileceklerdir.

1 4 5 6

Doğrulama *

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı
27 Temmuz 2019