Açıköğretim Felsefe Lisans Bölümü

Lisans Programı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 2009 yılında açılan bir programdır. Lisans Programı Öğrenci Seçme Sınavı ( ÖSS – Yeni adı ile YGS) ile öğrenci kabul etmektedir. Program, felsefeye ilgi duyan ve örgün öğretime devam etme olanağı bulamayan öğrencilere eğitimini alma olanağı sağlamaktadır.

Lisans Programının amacı öğrencilere felsefi mirası tanıtarak, felsefi yöntem ile eleştirel bakış açısını kazandırmak, kavramsal düşünmeyi öğretmek ve öğrencilere yapmalarının zeminini hazırlamaktır.

temel doğruların akla dayanan bir araştırmasıdır. Bu amaçla gündelik yaşamın, bilim, sanat, din, politika ya da herhangi başka bir alanın görüşlerini ve kavramlarını disiplinli bir sorgulama ile ele almanın yollarını açar. Her alanda kavramların doğru kullanılmasına yönelik bilinç geliştirilmesini amaçlar. Yeni sorular ortaya atar ve bu soruları yanıtlamaya çalışırken kendine özgü yeni kavramlar tanıtır.

Aşağıdaki tablodan derslerini görebilirsiniz. Derslerin üzerine tıklayarak o derse ait çıkmış sorulara, deneme sınavlarına, ders bilgilerine  ve ders notlarına ulaşabilirsiniz.

Üzerine tıklanmayan dersler için henüz içerik eklenmemiştir. Eklendiğinde bağlantılar aktif olacaktır.

Yarıyıl Ders Kodu
3 SOS203U ANTROPOLOJİ
3 FEL201U EPİSTEMOLOJİ
3 FEL207U
3 SOS201U KLASİK SOSYOLOJİ TARİHİ
3 FEL205U ORTAÇAĞ FELSEFESİ I
3 FEL203U YURTTAŞLIK VE ÇEVRE BİLGİSİ
3 TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Yarıyıl Ders Kodu
4 TAR224U BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ
4 PSİ192U EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
4 SAN202U GÜZEL SANATLAR
4 FEL204U METAFİZİK
4 SOS202U MODERN SOSYOLOJİ TARİHİ
4 FEL206U ORTAÇAĞ FELSEFESİ II
4 TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Yarıyıl Ders Kodu
5 FEL202U BİLİM FELSEFESİ
5 SOS301U ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI
5 FEL102U ETİK
5 FEL301U MODERN I
5 FEL303U SİYASET FELSEFESİ I
5 FOT101U TEMEL FOTOĞRAFÇILIK
Yarıyıl Ders Kodu
6 ADL106U İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ
6 MNT302U MANTIĞIN GELİŞİMİ
6 FEL302U MODERN II
6 FEL304U SİYASET FELSEFESİ II
6 SOS302U SOSYOLOJİDE YAKIN DÖNEM GELİŞMELER
6 SİY102U TÜRK SİYASAL HAYATI
6 ING302U İNGİLİZCE II
6 FRA302U FRANSIZCA II
6 ALM302U ALMANCA II
YARIYIL DERSLER
7 FEL403U ÇAĞDAŞ I
7 FEL409U DİL FELSEFESİ
7 FEL407U ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ
7 PSİ201U SOSYAL PSİKOLOJİ I
7 FEL401U TARİH FELSEFESİ I
7 FEL405U TÜRKİYE’DE FELSEFENİN GELİŞİMİ I
7 ING401U İNGİLİZCE III
7 FRA401U FRANSIZCA III
7 ALM401U ALMANCA III
7 TÜR201U TÜRK DİLİ I
YARIYIL DERSLER
8 FEL404U ÇAĞDAŞ II
8 MNT402U KLASİK MANTIK
8 PSİ202U SOSYAL PSİKOLOJİ II
8 FEL402U TARİH FELSEFESİ II
8 FEL406U TÜRKİYE’DE FELSEFENİN GELİŞİMİ II
8 FEL306U ZİHİN FELSEFESİ
8 ING402U İNGİLİZCE IV
8 FRA402U FRANSIZCA IV
8 ALM402U ALMANCA IV
8 TÜR202U TÜRK DİLİ II

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Sınavlar sayfasından;

  • Sınavların nasıl yapıldığı ve organizasyonu,
  • Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı,
  • Sınava girmek için gerekli belgeleri ve sınavda uyulacak kuralların neler olduğu,
  • Sınav süreleri,
  • Sınavda sorulan sorular ve cevapların yayınlanması,
  • Sınav sonuçlarının ilan edilmesi,
  • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar

hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca, sınavların değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilmek ve derslerinizden nasıl geçebileceğinizi öğrenmek için Öğrenci Değerlendirme Sistemi sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Lisans Programı Diploması” alırlar.

Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Felsefe Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yaşam boyu öğrenme odaklı olan Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıt türü ile aynı alanda olmamak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih ederek öğrenimlerine devam edebilirler.

İkinci Üniversite hakkında Nasıl Öğrenci Olabilirim? sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Felsefe Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları

Felsefe Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, örgün öğretimin yüksek lisans ve/veya doktora programlarına başvurarak akademisyen olabilecekleri gibi, yayınevlerinde editör olarak, gazete ve dergilerde yazar olarak, özel şirketlerde danışman olarak, insan kaynakları, halkla ilişkiler, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kuruluşlarında eleştirel düşünme ve mantıksal ilişkileri kullanabilecekleri işlerde başarılı olabilirler.

1 19 20 21

Doğrulama *

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
25 Mayıs 2019