acik-ogretim

Açıköğretim Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Önlisans Programının amacı, 0-18 yaşlar arasındaki tipik ve atipik gelişim gösteren, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan insan kaynağı yetiştirmektir.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Çocuk Gelişimi Önlisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile öğrenci kabul edilmektedir. 2017 ilgili YGS puan türünden en az 150 ve daha yukarı puan almış olanların 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilmesi halinde kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

Aşağıdaki tablodan çocuk gelişimi bölümü derslerini görebilirsiniz. Derslerin üzerine tıklayarak o derse ait çıkmış sorulara, deneme sınavlarına, ders bilgilerine  ve ders notlarına ulaşabilirsiniz.

Üzerine tıklanmayan dersler için henüz içerik eklenmemiştir. Eklendiğinde bağlantılar aktif olacaktır.

Yarıyıl Ders Kodu
2 BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II
2 ÇGE102U Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları
2 ÇGE104U Hasta Çocukların Gelişimi ve Eğitimi
2 ÇGE106U Çocuk Gelişimde Normal ve Atipik Gelişim
2 ÇGE108U Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
2 SAĞ101U Temel İlk Yardım Bilgisi
2 Yabancı Dil

Yarıyıl Ders Kodu
3 ÇEK205U Çalışma İlişkileri
3 ÇGE201U Çocuk Gelişimi
3 ÇGE203U Çocuk ve Drama
3 ÇGE205U Çocuk Edebiyatı ve Medya
3 ÇGE207U Çocuk Gelişiminde Program
3 ÇGE209U Anne Baba Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri
3 TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I
3 TÜR201U Türk Dili I

Yarıyıl Ders Kodu
4 ÇGE202U Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme Yöntemleri
4 ÇGE204U Çocuk ve Oyun
4 ÇGE206U Kurum Uygulamaları
4 ÇGE208U Çocukları Tanıma ve Değerlendirme
3 ÇGE210U Çocuk, Bilim ve Teknoloji
4 ÇGE212U Çocukta Sanat Eğitimi ve Yaratıcılık
4 TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II
4 TÜR202U Türk Dili II

Yarıyıl Ders Kodu
1 BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I
1 İLT107U İletişim Bilgisi
1 ÖMB101 UEğitim Bilimine Giriş
1 ÖMB301 USınıf Yönetimi
1 PSİ103U Psikoloji
1 SOS204U Davraniş Bilimlerine Giriş
1 ING101U İNGİLİZCE I
1 FRA101U FRANSIZCA I
1 ALM101U ALMANCA I
[/wptab]

Uygulama Dersi

Çocuk Gelişimi Önlisans Programının 4. yarıyılında bulunan Kurum Uygulamaları uygulama dersi devam mecburiyeti olan zorunlu derstir. Çocuk Gelişimi Önlisans Programında haftada 1 gün olmak üzere toplam 12 hafta gözlem, görüşme ve uygulama süreci bulunmaktadır. Öğrenciler, uygulamalarını kendilerine atanan rehber öğretmenlerin gözetim ve denetimi altında yine kendilerine atanan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anasınıfları ve bağımsız anaokullarında gerçekleştireceklerdir. Uygulamalar sadece il merkezlerinde yapılabilecektir. Herhangi bir nedenle uygulamayı tamamlamayan öğrenciler uygulama derslerinden başarısız sayılır ve DZ harf notu verilir.

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Çocuk Gelişimi Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Çocuk Gelişimi Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Önlisans Programı Diploması” alırlar.

Dikey Geçiş Olanakları

Çocuk Gelişimi Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren 2017 Meslek Yüksekokulları İle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndan detaylı bilgiye ulaşabilirler. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlükleri ve açıköğretim önlisans programlarının bağlı olduğu birimlerce yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer almaktadır.

İş Olanakları

Çocuk Gelişimi Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilebilme olanağına sahip olurlar.

Doğrulama *

2018 Bahar Dönemi Final Sınavı
26-27 Mayıs 2018 Cumartesi-Pazar