acik-ogretim

Açıköğretim Bilgi Yönetimi Bölümü

Günümüzde bürolarda günlük faaliyetlerinin büyük bir bölümünü bilgisayarla gerçekleştiren insanların sayısı giderek artmaktadır. İşletmelerde sekreter, memur ya da orta düzey yönetici olarak çalışan çoğu kişinin, şu anda bilgisayar kullanmasalar da, gelecekte birer bilgisayar kullanıcısı olmaları beklenmektedir.

Bilgi Yönetimi Önlisans Programı bilgi çalışanı olarak nitelendirilen, bilgisayarla ileri düzeyde tanışık orta kademe işgücü yetiştirmeye yönelik bir programdır. Bilgi işçilerinin ortak özelliği, yaptıkları iş ne olursa olsun, günlük faaliyetlerinin önemli bölümü bilgiyi oluşturmak, bilgiye erişmek, bilgi üzerinde işlemler gerçekleştirerek bilgiyi dönüştürmek, bilgiyi iletmek ve bilgiyi saklamak gibi temel işlemlerden oluşmaktadır.

Amaçlar

Bilgi Yönetimi Önlisans Programının amacı öğrencilerine;

 • İşletmelerde güncel yazılımları etkin ve verimli kullanma becerisi kazandırmak,
 • İşletmelerde Bilgi Yönetimi kavramları ve deneyimini kazandırmak,
 • İnternet ortamında kurumsal iletişim ve birlikte çalışma deneyimi kazandırmak,
 • İnternet ortamında girişim ve yönetim için gerekli deneyimleri kazandırmak olarak özetlenebilir.

Öğrencilerin büro yazılımlarında uzmanlaşmalarını uzaktan öğretim yöntemleriyle sağlayabilmek için internete dayalı derslerden yararlanılacaktır. Böylece öğrenciler kendilerine gönderilen yazılı ve çokluortama dayalı kaynakların yanı sıra danışmanları tarafından internet üzerinden yönlendirilebilecekler, konuyu öğrenmelerini ve pekiştirmelerini sağlayacak anlatımlara, örneklere, alıştırmalara ve deneme sınavlarına internet üzerinden erişebileceklerdir.

Günümüzde büro yazılımları alanında yaygın olarak MS Office yazılımı kullanılmaktadır. MS Office kullanıcılarının, alandaki bilgi ve becerilerini belgelemek için sertifika sahibi olması önem taşımaktadır.

İş İmkanları

Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL), dünya çapında aynı talimatları ve yöntemleri izleyerek bilgi teknolojileri alanındaki bilgiyi ve kişisel bilgisayar kullanma yetisini doğrulayan, bütün dünyada tanınmış bir sertifika programıdır. Bilgi Yönetimi önlisans programı öğrencileri ECDL sertifikası alabilecek bilgi ve beceriye sahip olacak şekilde öğrenim görmektedirler.

Programdan mezun olan öğrenciler Bilgi Yönetimi Meslek Elemanı unvanı alacaklardır. Öğrenciler mezun olduktan sonra, kamu ve özel sektöre ait işletmelerin birçok departmanında ara eleman olarak çalışabileceklerdir.
Öğrencilerden Alınacak Öğretim Harçları
Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıt yaptıran öğrenciler 6111 sayılı Kanunun 172. maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 46. maddesinde belirlenen esaslara göre her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen uzaktan eğitim programlarında “Öğrenim Ücreti”ni, merkezi açıköğretim programlarında “Öğrenci Katkı Payı”nı ödeyeceklerdir. Ayrıca, merkezi açıköğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler kitap, sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen “Öğretim Gideri”ni de ödeyeceklerdir.
Uzaktan eğitim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler “Öğretim Giderini” ödemeyeceklerdir. Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıt yaptıran öğrencilerin ödeme bilgileri “İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU”nda açıklanmıştır. Kayıt için yatırılması gereken “Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı” ve “Öğretim Gideri” ödemeleri Vakıfbank şubelerinden, Vakıfbank İnternet Şubesinden, Vakıfbank ATM’lerinden, 444 0724 Vakıfbank Telefon Bankacılığından T.C. kimlik numarası ile yapılabilir. “Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı” ve “Öğretim Gideri” ödemeleri İnternet başvurusu tamamlanıp kayıt için gerekli diğer belgeler hazırlandıktan sonra yapılmalıdır. Adaylar bankaya ödeme yaparken kayıt türü–bölüm/program belirterek ödemesini gerçekleştirmelidir(Örneğin, ÖSYS-Adalet; ÖSYS- Sosyoloji gibi). Bankaya yapılan ödeme sonunda alınan dekont üzerindeki kimlik bilgileri, ödeme miktarı ve kayıt türü-bölüm/program bilgileri mutlaka kontrol edilmelidir.
Kayıt yaptırılacak kayıt türü–bölüm/program dışında, başka bir kayıt türü-bölüm/programa para yatırılması hâlinde kaydın yapılması mümkün olmayacaktır. Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden her ne sebeple olursa olsun kaydı silinenler ile programlardan mezun olanlar, tekrar bu fakültelere yeni kayıt yaptırabilmek için varsa kaydının silindiği veya mezun olduğu programa ait eski borçlarını ödemek zorundadırlar. Bu borçlarını ödemeden yeni kayıtları yapılmaz. Banka dekontunu öğreniminiz süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.

Açıköğretim Fakültesi

Öğrenim Ücreti

Öğrenci Katkı Payı

Öğretim Gideri

Toplam

Uzaktan Eğitim Programları

Bilgi Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Eczane Hizmetleri, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Kimya Teknolojisi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

385.00 TL

——-

——-

385.00 TL

Katkı Kredisine Başvuran Öğrenciler

Öğretim gideri miktarı kayıt yaptırılacak bölüm/programa göre yukarıda gösterilmektedir.

——-

9.50 TL

——-

9.50 TL

2012-2013 öğretim yılından önce kayıt yaptırıp, Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilerin alacağı her bir dersin kredisine göre ödeyeceği Dönem Öğrenim Ücreti, DÖÜ=(Dersin Kredisi/30) x 385 formülüne göre hesaplanacaktır.

Teknik Gereksinimler

Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Programlarına kayıtlı öğrenciler aşağıda önerilen özellikleri barındıran bir bilgisayara sahip olmalıdırlar:

 • 1 GHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemciye sahip PC önerilmektedir (tek veya çift işlemcili sistem)
 • 1 GB veya üstü RAM önerilmektedir.
 • 40 GB sabit sürücü ve en az 15 GB kullanılabilir disk alanı
 • DVD-ROM sürücü
 • Mikrofon ve ses kartı, hoparlörler ve kulaklık
 • Klavye ve Mouse
 • İnternet erişimi (ADSL veya 3G bağlantıya sahip)
 • Webcam

Doğrulama *

2018 Bahar Dönemi Final Sınavı
26-27 Mayıs 2018 Cumartesi-Pazar