Açıköğretim Akademik Yetersizlik Uyarısı

Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı ve bir çok öğrenci derslerini geçti, bir çoğuda kaldı. Öğrenci sayfalarında göre öğrenciler bunun ne olduğunu tarafımıza sordu. Bir yazı ile nı açıklamaya çalıştık.

Akademik yıl sonu ve güz dönemi ile birlikte Genel Not Ortalaması 2.00 olmayan öğrenciye yapılacaktır. Böyle bir uyarı alan öğrenci, gelecek bir sonraki dönemin sonundaki genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekiyor. Eğer bu koşulu yeterine getirmezse, kayıt yenilettiği takip eden dönemde, son iki dönemdeki CC’nin altında not aldığı dersleri ilgili dönemde tekrar etmek şartıyla genel not ortalamasını minimum 2.00′ye yükseltmek mecburiyetindedir. Eğer bir öğrenci ders tekrarına kalmış ise bu öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda genel not ortalaması sağlaması halinde ders tekrarı artık tamamen bitmiş olacaktır. Fakat, bir dersten FF,DZ veya YZ notu alan bir öğrenci bu dersi, dersin verildiği dönemde tekrar almak mecburiyetindedir.

Kayıt yenileme dönemlerinde, ders tekrarlarına kalan öğrenciler ders ekle/sil işlemi sırasında CC’nin daha altında düşük not aldıkları takdirde dersleri almak zorunda olduklarından bu dersleri kesinlikle eksiltemezler.

AKADEMİK YETERSİZLİK ALAN ÖĞRENCİLER NE YAPMALI ?
Bu uyarıyı alan öğrenci dönem GNO’sunu 2.00 üzerine çıkarmak zorundadır , Çıkaramazsa son 2 dönemde CC nin altında aldığı harf notlarını bir alt sınıftan ( alttan ) almak zorundadır.

Anadolu Üniversitesi hakkında bilgilendirme:

Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2.00 GNO (Genel Not Ortalaması) sağlayamayan öğrenciye yapılır.

http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenciye duyurulur. alan öğrencinin, bir sonraki dönem sonundaki GNO’nın en az 2.00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getiremeyen öğrenci, kayıt yenilettiği takip eden dönemde, son iki dönemdeki CC’nin altında not aldığı dersleri ilgili dönemde tekrar etmek suretiyle GNO’nı en az 2.00’ye yükseltmek zorundadır.

Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2.00 GNO’nı sağlaması halinde ders tekrarı sona ermiş olur. Ancak, bir dersten FF, DZ ve YZ notu alan bir öğrenci bu dersleri, derslerin verildiği dönemde tekrar almak zorundadır.

Doğrulama *

Bahar Dönemi Ara Sınavı
13 Nisan 2019