Açıköğretim Açık Uçlu Sorular Nelerdir, Nasıl Uygulanır?

Bu yıl itibariyle ösym ile birlikte açıköğretimde de açık uçlu soruların sorulacağı açıklanmıştı. Açık uçlu soruların nasıl olacağı, hangi derslerde olacağı, kaç tane açık uçlu soru olacağı gibi bir çok soru öğrencinin kafasını kurcalıyordu. Bu yazımızda tüm sorularınıza cevap vermeye çalıştık. Soru cevap şeklinde konumuzu sizlere sunuyoruz.

1.Sorular kim tarafından ve nasıl hazırlanacak?

Sorular Anadolu Üniversitesi’ nin alanında uzman hocalarının oluşturduğu bir komisyon tarafından hazırlanacaktır. Komisyon; soruları kapsamlı bir araştırma sonucu ortak kararlar doğrultusunda belirleyecektir.

2.Açık uçlu sınav hangi sınıf ve derslerde uygulanacak?

Sınav Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Sosyoloji programlarının; 4. Sınıf Çağdaş Felsefe, Çağdaş Türk Romanı, Hukuk Tarihi ve Türk Sosyologları derslerinde uygulanacaktır.

3.Soruları nasıl cevaplandırmalıyım?

Sorular cevaplandırılırken yalnızca Açıköğretim Fakültesinin ilgili kitabı dikkate alınmalıdır. Cevaplar kişisel yorumlar aktarılmadan yalnızca istenilen mutlak bilgi şeklinde verilmelidir.

4.Cevap kâğıtları nasıl puanlanacak?

Puanlama komisyon üyelerinin ortak kararlarla hazırlamış oldukları rubriklere (dereceli puanlama anahtarı) göre yapılacaktır. Cevap kâğıdına yazılan, istenilen bilgi dışında kalan yorumlar puanlama esnasında dikkate alınmayacaktır.

5.Puanlama kim tarafından yapılacaktır?

Puanlama Anadolu Üniversitesi ya da başka üniversitelerde görev yapan alanında uzman öğretim elemanları tarafından, her cevap kâğıdını en az 2 puanlayıcı puanlayacak şekilde yapılacaktır.

6.Sınavın geçerliği ve güvenirliği nasıl sağlanacak?

Sınavın güvenirliği; her cevap kâğıdını en az 2 puanlayıcı puanlayarak ve sınav esnasında genel sınav kurallarına uyularak sağlanacaktır. Sınavın geçerliğini sağlamak içinse; komisyon soruların oluşturulması aşamasında sınavın kapsam geçerliğini sağlayacak şekilde nitelikli sorular hazırlayacaktır.

7.Sınavda uygulanacak kurallar nelerdir?

Sınavda uygulanacak kurallar daha önceki sınav sisteminde uygulanan kurallarla aynı niteliktedir. Bunun dışında soru hazırlayan ve puanlayan hocalara not isteme ya da hakaret amaçlı yazılan ve yapılan her şeyin hukuki bir yaptırımı olacaktır. Bu sorulara verilen yanıtlar 4 yanlışın bir doğruyu İptal etmesi durumuna dahil değildir.

8.Sınav süresinde değişiklik olacak mı?

Sınav süresinde bir değişiklik olmayacaktır.

9.Sorunun/sınavın geçersiz sayılacağı haller nelerdir?

Cevap kâğıdında öğrenciye verilen alan dışına taşan cevaplar, okunamayan yazı tipi, cevap kâğıdında slogan, politik ifade, hakaret veya küfür içeren yazılar olduğu durumlarda sınav geçersiz sayılacaktır.

10.Sınav sonuçları ne kadar sürede açıklanacak?

Sınav sonuçlarının açıklanma süresi daha önceki sınav süreciyle aynı şekilde işleyecektir.

11.Tutuklu ve hükümlü öğrencilerin sınav süreçleri nasıl olacak?

Tutuklu ve hükümlü öğrencilerin sınav süreçleri daha önceki çoktan seçmeli testlerde olduğu gibi devam edecektir.

12.Engelli öğrenciler için sınav süreci nasıl olacak?

Engelli öğrenciler bu derslerden sorumlu olmaları halinde bu tür soruları yanıtlayacaklardır.

13.Sınav soru ve cevapları ile sınav sonuçları internette yayınlanacak mı?

Öğrenciler sorulara ve sorunun rubriğine internet üzerinden erişim sağlayabilecek ancak cevap kâğıtlarını göremeyeceklerdir.

14.Kısa cevaplı soruları nasıl cevaplandırmalıyım?

Sınavda iki adet kısa cevaplı soru olacaktır. Sorulan soru sadece tek bir kelimeyle cevaplanacaktır.

Örneğin: Türkçülüğün esasları isimli eseri kim yazmıştır?

Cevap: “Ziya Gökalp” şeklinde verilen cevap doğru kabul edilecektir.

15.Açık uçlu sınav uygulaması hangi sınav döneminde uygulanmaya başlanacaktır?

29-30 Nisan 2017’de yapılacak olan ara sınavda uygulanmaya başlayacaktır. Açık uçlu sınav uygulaması final sınavında uygulanmayacaktır.

16.İlk yarıyılda başlayacak olan açık uçlu sınav uygulması hangi üniteleri kapsayacaktır?

Açık uçlu sınav uygulaması, çoktan seçmeli sınav uygulaması gibi ara sınav üniteleri kapsamında olacaktır.

*** Soru örnekleri ve cevapları

Doğrulama *

Bahar Dönemi Ara Sınavı
13 Nisan 2019