logo
Uygarlık Tarihi 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Dinozorların ve ilk memelilerin ortaya çıktığı dönemde dünyadaki tüm kıtaların tek bir parça halinde olduğu dev kıtaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Satyr
Soru Açıklaması
2.
Neolitik Çağ’da tarımın keşfinden hemen sonra gerçekleşen en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Beslenme amaçlı hayvanların evcilleştirilmesi
Soru Açıklaması
3.
Pişmiş toprak kap kacaklar gibi maddi kültür ürünlerinin teknik ve üsluplarına bakarak, yapıldıkları dönemin belirlenmesinde kullanılan arkeolojik tarihleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tabakalanma
Soru Açıklaması
4.
1865 yılında Prehistorik Çağlar adlı kitabında Taş Çağı’nı Paleolitik (Eskitaş) ve Neolitik (Yenitaş) olarak ikiye ayıran yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Stephan Blum
Soru Açıklaması
5.
Üst Paleolitik Dönem’de taştan, fil dişinden ve kilden yapılmış göğüsleri, kalçaları ve karın kısımları abartılı biçimde betimlenmiş ancak yüzleri işlenmemiş kadın heykelciklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Venüs
Soru Açıklaması
6.
İki ayak üzerinde dik duruş ve hareket biçimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Bipedalizm
Soru Açıklaması
7.
Homo Neanderthalensis döneminin taş alet teknolojisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Termolüminesans
Soru Açıklaması
8.
Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Anadolu’daki ana ticaret merkezi olan kent aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tapigga
Soru Açıklaması
9.
Akkad Kralı Naram-Sin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Başkent’ten uzak bölgelere (Kuzey Suriye ve Anadolu gibi) yağma seferleri yapmıştır.
Soru Açıklaması
10.
Erken Sümer kent devletlerinde yönetimle ilgili “Lugal” unvanının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Elçi
Soru Açıklaması
logo
Uygarlık Tarihi 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi Sümerler’e ait eserlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Yazılıkaya-Midas Anıtı
Soru Açıklaması
12.
Nabopolassar ve Nabukadnezzar gibi ünlü kralları olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yeni Babil Devleti
Soru Açıklaması
13.
Sümer Kanunları’nın en eskisi olarak kabul edilen kanun / kanunlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Drakon Kanunları
Soru Açıklaması
14.
İÖ 1350’lerde Mısır’ın geleneksel tanrıları yerine Güneş (Aton) monoteizmini (tektanrıcılık) yerleştirerek dinde reform yapmak isteyen Eski Mısır firavunu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" I. Tutankamon
Soru Açıklaması
15.
Eski Krallık Dönemi’nde firavunlar kendileri için büyük piramit mezarlar yaptırırlarken, Orta ve Yeni Krallık dönemlerinde kaya mezarları yapımına ağırlık verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Piramitlerin içine ya da altına inşa edilen mezar odalarının her türlü çabaya rağmen soyulması
Soru Açıklaması
16.
Eski Mısır’da ölülerin yanına konulan, ölü öbür dünyada angarya bir iş yapmaya çağırıldığında onun vekili olarak görev yapacak işçi heykelciklerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Saptis
Soru Açıklaması
17.
Eski Mısır’da mumya yapılırken iç organların konulduğu vazolara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kiten
Soru Açıklaması
18.
Firavun Coser’in ünlü basamaklı piramidi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Mimarı Vitrivius’tur.
Soru Açıklaması
19.
Eski Mısır’da bilim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Geometri konusunda ileri düzeyde bilgiliydiler.
Soru Açıklaması
20.
“Mısır Nil’in bir armağanıdır.” diyerek Nil Nehri’nin Mısır için taşıdığı önemi vurgulayan ünlü Antik çağ yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hesiodos
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.