logo
Uluslararası İktisat Teorisi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Bir ülkenin düşük maliyetle ürettiği malları ihraç etmesi, yüksek maliyetle ürettiği malları ise ithal etmesi gerektiğini ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mutlak Üstünlük Teorisi
Soru Açıklaması
2.
Çoğalan maliyet koşulları altında üretim olanakları eğrisinin şekli nasıl olur?
Doğru Cevap: "E" Orijine göre iç bükey
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Adam Smith’in Merkantilizm’e yönelik eleştirilerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Uluslararası ticaretten tüm taraflar kazançlı çıkabilir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret modellerinde kullanılan standart varsayımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Atıl kaynak kullanımı söz konusudur.
Soru Açıklaması
5.
Teklif eğrisinin şekli, aşağıdakilerden hangisini yansıtmaz?
Doğru Cevap: "D" Ülkelerin refah seviyesini
Soru Açıklaması
6.
Kayıtsızlık eğrilerinin şekli ve bunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Orijine göre dış bükey, tüketicinin elde ettiği mal miktarlarındaki artış ve azalış
Soru Açıklaması
7.
Sabit verim koşulları altında, iki ülkeli bir dış ticaret modelinde talep koşullarına yer verilmemesi durumunda aşağıdakilerden hangisi açıklanamaz?
Doğru Cevap: "E" Uluslararası denge fiyat oranı (dış ticaret hadleri)
Soru Açıklaması
8.
Dönüşüm eğrisinin eğiminin iç fiyat oranına eşitlendiği noktada aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Doğru Cevap: "C" Üretici dengesi
Soru Açıklaması
9.
Teklif eğrisi analizinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Model yardımıyla, uluslararası ticaret dengesini sağlayan göreceli fiyat oranının belirlenmesi
Soru Açıklaması
10.
Gümrük tarifelerinin, yurtiçi üretici ve tüketiciler açısından ithalata rakip malların fiyatlarını, ihraç malların fiyatına oranla düşürmesi durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Metzler Paradoksu
Soru Açıklaması
logo
Uluslararası İktisat Teorisi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Teknoloji Açığı Teoremi'nin en tipik örneği aşağıdaki sektörlerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tekstil
Soru Açıklaması
12.
Heckscher-Ohlin Teorisi’nin temel sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Her ülke zengin olarak sahip bulunduğu mallarda karşılaştırmalı üstünlük elde eder.
Soru Açıklaması
13.
Ürün Dönemleri Teoremi’ne göre, standart üretim maliyetlerini düşürmek için, üretimin diğer ülkelere kaydırıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
14.
Belirli türde mesleki beceriye zengin biçimde sahip ülkelerin, üretimini büyük ölçüde bu faktörü yoğun biçimde kullanan mallarda uzmanlaşacaklarını ileri süren teorem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nitelikli İşgücü Teoremi
Soru Açıklaması
15.
Bir ekonomide büyüme ister faktör artışından ister teknolojik ilerlemeye dayalı olsun, ilk olarak ilgili ülkenin aşağıdaki faktörlerinden hangisini genişletir?
Doğru Cevap: "B" Toplam üretimini
Soru Açıklaması
16.
Bir ülke ekonomisinde meydana gelen ticaret artırıcı büyüme durumunda dış ticaret hadleri bu durumdan nasıl etkilenir?
Doğru Cevap: "A" Ülke aleyhine değişir.
Soru Açıklaması
17.
Bir olayın farklı zaman aralıklarındaki görüntülerine bakıp karşılaştırma yapılarak ortaya çıkan değişmenin niteliğinin anlaşılmaya çalışıldığı analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Karşılaştırmalı statik yöntem
Soru Açıklaması
18.
İthal edilebilir malların üretiminin, ihraç edilebilir malların üretimine göre daha yüksek oranda artması durumunda ortaya çıkan büyümeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ticarete Karşıt Yönlü Büyüme
Soru Açıklaması
19.
Gerçek hayattaki yenilikler daha çok hangi türdedir?
Doğru Cevap: "C" Emekten tasarruf sağlayıcı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.