logo
Türk Dış Politikası 1
Güz Dönemi Final Sınav Soruları
1.
Türkiye’nin 23 Şubat 1945’te Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Birleşmiş Milletler Konferansı’na kurucu üye olarak katılmak
Soru Açıklaması
2.
1930’lu yılların başında ABD ile Türkiye arasında kısa bir süre sorun yaratan konu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Afyon ekimi ve kaçakçılığı
Soru Açıklaması
3.
Türk Kurtuluş Savaşı’nın amacını ve ideolojisini içeren belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Misak-ı Milli
Soru Açıklaması
4.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Kars, Ardahan ve Batum’un Osmanlı Devleti’ne geri verilmesini sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Brest-Litovsk Antlaşması
Soru Açıklaması
5.
1950’li yıllarda Kıbrıs Sorununun çözümüne yönelik olarak Yunanistan, Türkiye ve İngiltere’nin garantörlüğünde bir Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması fikri ilk kez aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Zürih Antlaşması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra NATO’nun kurulma amaçlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Sovyetler Birliği’ni çevrelemek
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Batı Avrupa’yı korumak amacıyla gerçekleştirdiği stratejik hamlelerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Marshall Planı’nı uygulamak
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1950’li yıllarda Ortadoğu’da Arap dünyasına yönelik politikasını etkileyen gelişmelerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Türkiye’nin İsrail devletini tanıması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs Rumlarının 1950’li yıllardan sonra etkili olan en önemli liderlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Makarios
Soru Açıklaması
10.
ABD’nin Johnson Mektubu krizine rağmen Türkiye’ye ekonomik yardımlarını sürdürmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sovyetler Birliği ile yakınlaşmasını önlemek
Soru Açıklaması
logo
Türk Dış Politikası 1
Güz Dönemi Final Sınav Soruları
11.
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 1963’te imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ankara Antlaşması
Soru Açıklaması
12.
ABD’nin 1964 yılında Kıbrıs Sorununun çözümü amacıyla ortaya attığı plan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Acheson Planı
Soru Açıklaması
13.
Kıbrıslı Türklerin Rumların saldırılarına karşı 1957’de kurdukları örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Türk Mukavemet Teşkilatı
Soru Açıklaması
14.
Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekâtı vesilesiyle NATO’dan bağımsız olarak kurduğu ordu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ege Ordusu
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Yunanistan’ın II. Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan sonra gösterdiği tepkilerden biridir?
Doğru Cevap: "C" NATO’nun askeri kanadından ayrılmak
Soru Açıklaması
16.
Kıbrıs Barış Harekâtı hangi yıl gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1974
Soru Açıklaması
17.
ABD’nin İslam ülkelerini destekleyerek Sovyetler Birliği’ne karşı doğal bir kalkan oluşturmayı amaçladığı proje aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yeşil Kuşak Projesi
Soru Açıklaması
18.
Yıldız Savaşları Projesi'ni ortaya atan ABD Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ronald Reagan
Soru Açıklaması
19.
Turgut Özal’ın çabalarıyla Türkiye ve Yunanistan arasında başlatılan diplomatik süreç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Davos süreci
Soru Açıklaması
20.
1980-1990 yılları arasında, Türkiye ile ABD ilişkilerinde en çok gerginlik yaratan konu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sözde Ermeni soykırımı iddiaları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.