logo
Türk Dış Politikası 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Osmanlı Devleti’nin Ermeni nüfusunun yaşadığı “Vilayat-ı Sitte” adı verilen illerde reform yapmayı taahhüt ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Berlin Antlaşması
Soru Açıklaması
2.
1877-1878 Osmanlı – Rus Savaşı’ndan sonra imzalanan Ayastefanos Antlaşması’nın revize edilmesi için çaba gösteren devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Otto von Bismarck
Soru Açıklaması
3.
Birinci Balkan Savaşı’nı sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Londra Antlaşması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin II. Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra dış politikada karşılaştığı krizlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi
Soru Açıklaması
5.
II. Abdülhamid’in Almanya’ya verdiği ilk ekonomik imtiyaz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Anadolu - Bağdat demiryolu hattı
Soru Açıklaması
6.
TBMM açıldıktan sonra Ankara’da ilk büyükelçilik açan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sovyetler Birliği
Soru Açıklaması
7.
Lozan Barış Antlaşması’nda Osmanlı Devlet borçlarının tasfiyesi için alınan temel karar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Borçların Türkiye ve Osmanlı Devleti’nden ayrılan ülkeler arasında paylaştırılması
Soru Açıklaması
8.
I. TBMM Hükümeti’nin yabancı bir devletle imzaladığı ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gümrü Antlaşması
Soru Açıklaması
9.
Lozan Barış Antlaşması ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan diğer barış antlaşmalarına benzemektedir.
Soru Açıklaması
10.
Türkiye ve İngiltere'nin Musul Sorunu’nun çözülmesi amacıyla 1924’te düzenledikleri konferans aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Haliç (İstanbul) Konferansı
Soru Açıklaması
logo
Türk Dış Politikası 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında uluslararası örgütlere karşı izlenen çekimser politika,Türkiye'nin aşağıdaki örgütlerden hangisine üye olması ile terk edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Milletler Cemiyeti’ne
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme'de mübadele dışı bırakılan yerlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Batı Trakya
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk - Fransız ilişkilerinde krize yol açan olaylardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Bozkurt - Lotus Davası
Soru Açıklaması
14.
1923-1930 yılları arasında, Türkiye'nin Yunanistan'la ilişkilerinde gerginliğe yol açan iki önemli sorun aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Patrikhane sorunu – Mübadele sorunu
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’nın üye devletlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Suriye
Soru Açıklaması
16.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Güneydoğu Avrupa’nın nüfuz bölgelerine göre nasıl paylaştırılacağına ilişkin “Yüzdeler Antlaşması”nı yapan iki lider aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Stalin ve Churchill
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonrasında ABD, İkinci Dünya Savaşı'na dahil olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Japonya'nın Pearl Harbor saldırısı
Soru Açıklaması
18.
4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında Churchill, Stalin ve Roosevelt’in savaştan sonraki durumu görüşmek üzere bir araya geldikleri konferans aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yalta Konferansı
Soru Açıklaması
19.
İnönü ve Churchill’in Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı'na katılması konusunda bir araya geldikleri konferans aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Adana Konferansı
Soru Açıklaması
20.
Türkiye’nin 1939’da imzaladığı Üçlü İttifak Antlaşması'na (Ankara Paktı) tepki gösteren ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sovyetler Birliği
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.