logo
Temel Bilgi Teknolojileri 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Orjinal verinin değiştirilmeden kullanılabilir veri haline getirildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Analiz
Soru Açıklaması
2.
Belgeye eklenebilen ve OpenOffice Writer uygulamasında bulunmayan Microsoft Word uygulaması ögesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Akıllı şekil
Soru Açıklaması
3.
İşaretlenen tüm ögelerin hepsinin sunuma katılmasını sağlayan ve sıralama olanağı veren Prezi menüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Path
Soru Açıklaması
4.
"1,0E+3'' biçimini oluşturan sayı biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bilimsel
Soru Açıklaması
5.
Türkiye'de internet bağlantısının ilk kez gerçekleştirildiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 1993
Soru Açıklaması
6.
Apple firmasının geliştirdiği web tarayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Safari
Soru Açıklaması
7.
Https ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Güvenli ağ protokolü desteği sunar.
Soru Açıklaması
8.
TR-NET'in 1992 yılında ilk deneysel çalışmalarını gerçekleştirdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hollanda
Soru Açıklaması
9.
Kablo bağlantısını ortadan kaldıran, kısa mesafe radyo frekansı (RF) teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bluetooth
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi bir dizüstü bilgisayarda daha yüksek özelliklere yönelik değiştirilebilecek parçalardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Sabit disk
Soru Açıklaması
logo
Temel Bilgi Teknolojileri 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Dizüstü bilgisayarların diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Notebook
Soru Açıklaması
12.
Taşınabilir teknolojilerin aynı anda ses, grafik ve video paylaşabilmesini sağlayan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 3G
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki Web seviyelerinden hangisinde kullanıcılar bulundukları pasif rolden aktif bir role geçmişlerdir?
Doğru Cevap: "C" Web 2.0
Soru Açıklaması
14.
LinkedIn sosyal ağ sitesinin odak alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kariyer
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Çekimserlik
Soru Açıklaması
16.
Twitter ortamında, tweetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Belli günlerde sadece en popüler 10 konu (Trending Topic) hakkında tweet atılabilir.
Soru Açıklaması
17.
Teknolojinin kullanıcıların amaç ve hedeflerine ulaşmasında yardımcı bir araç olduğu görüşünü öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kullanıma odaklanan belirlenimcilik
Soru Açıklaması
18.
Teknoloji ile tanışması daha geç olan ve teknolojik dünyaya sonradan uyum sağlamaya çalışan kuşak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dijital göçmenler
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunda teknolojinin sunduğu araçların sağladığı avantajlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Coğrafi mesafelerin uzaması
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi ütopyan bakış açısına göre internetin yaygınlaşmasının etkilerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Bilgiye erişimin artması nedeniyle demokratikleşmeyi sağlaması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.