logo
Temel Bilgi Teknolojileri 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Bilgi işlem piramidinin temel ögesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Veri
Soru Açıklaması
2.
Markette barkod ile ürünün okunmasının gerçekleştiği bilgi işlem süreci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Toplama
Soru Açıklaması
3.
Bilgisayarlarda verinin çoğunun işlendiği donanıma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İşlemci
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi girdi birimlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Klavye
Soru Açıklaması
5.
RAM ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Elektrik olmasa da veriyi üzerinde tutabilir.
Soru Açıklaması
6.
Sözcük işlemcilerde imlecin solundaki karakteri silmek için kullanılan klavye tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Backspace
Soru Açıklaması
7.
Kişisel bilgisayarların ortaya çıkmasıyla geliştirilen birden fazla satırda işlem yapmaya olanak sağlayan yazılım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Metin düzenleyici
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi sözcük işlemcide paragraf biçimlendirme işlemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Filigran
Soru Açıklaması
9.
Belgede tutarlı bir genel görünüm oluşturmak için benzersiz bir renk, yazı tipi ve efekt kümesini içeren yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tema
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi mobil ofis uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Fast Line Products
Soru Açıklaması
logo
Temel Bilgi Teknolojileri 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
PowerPoint programında sunum hazırlarken metin, grafik, ses ve video gibi verilerin ekleneceği alan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Slayt ekranı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi sunumlarda yapılan hatalardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Yazılanların aynen tekrarlanması
Soru Açıklaması
13.
Bilgisayardan fotoğraf, pdf dosyası, video, Youtube videolarını ya da çevrimiçi bir fotoğrafı sunuma eklemeye yarayan Prezi menüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Insert
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi sunum teknolojilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" LinkedIn
Soru Açıklaması
15.
Microsoft PowerPoint dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" pptx
Soru Açıklaması
16.
Veri serileri arasındaki ilişkinin gösterilmesi için kullanılacak grafik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dağılım
Soru Açıklaması
17.
Aktif hücrenin ilgili adrese taşınmasını sağlayan tuş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" F5
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi hesap tablosu yazılımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Access
Soru Açıklaması
19.
İşletmelerde ya da organizasyonlarda karar verme sürecini destekleyen bilgisayar destekli bilgi sistemlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Karar Destek Sistemi
Soru Açıklaması
20.
Hesap tablosundaki “#BAŞV!” hatasının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Formülde hatalı referans yazımı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.