logo
Strateji Ve Güvenlik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Bernard Brodie’nin özellikle ekonominin yöntemlerinin kullanılmasını salık vererek başını çektiği bir akım doğrultusunda bilimsellik anlayışı -------- strateji düşüncesinin özünü oluşturmuştur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" nükleer dönemde
Soru Açıklaması
2.
Soğuk Savaş sırasında süper güçlerin bir nükleer saldırıyı atlatıp daha sonra da karşı tarafa nükleer misilleme yapabilecek ikinci vuruş kapasitesine ulaşmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Karşılıklı teyit edilmiş yoketme
Soru Açıklaması
3.
Devlet-merkezli analiz yapan Stratejik Çalışmalar, ------- öncelik verir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" askeri konulara
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi "jus in bello" ilkesinin sonucudur?
Doğru Cevap: "B" Sivil dokunulmazlığı ve oranlılık
Soru Açıklaması
5.
Güvenlik çalışmalarında gündem değişimi ile ilgili aşağıdaki konu ve yazar eşleşmelerinden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kadın sorunları - Rebecca Grant
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1990’lı yıllarda güvenlik politikalarında Yunanistan’ı bir tehdit unsuru olarak konumlandırmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemesi
Soru Açıklaması
7.
Türkiye’nin ulusal güvenliğine ilişkin en temel belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi
Soru Açıklaması
8.
Paris Okulu'nun güvenlik çalışmalarının temel tezlerine esin kaynağı olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Michel Foucault
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Buzan/Hansen'ın güvenlik çalışmaları sınıflandırmasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Neo-yapısal Çalışmalar
Soru Açıklaması
10.
Türkiye’de güvenlik kavramı ilk kez aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Askeri çevreler
Soru Açıklaması
logo
Strateji Ve Güvenlik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Kenneth Waltz’a göre, devletler arasındaki doğa hali aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Savaş
Soru Açıklaması
12.
Realist yazarlara göre, kaynağı ve nedeni ne olursa olsun bir devletin güç artırmasının diğeri için kaçınılmaz sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Güvenlik tehdidi
Soru Açıklaması
13.
Francis Fukuyama tarafından ''Amerikan önderliğinde başkaldıran diktatörler ile düşman ideolojilere karşı koymayı ve mümkün olduğu her yerde bunları yıkmayı; Amerika’nın çıkarları ile liberal demokratik ilkelerin desteklenmesini; ve insan kötülüğünün daha aşırı hallerine karşı mücadele etmeye çalışana yardım sağlanmasını gerektiren bir iyiliksever hegemonya'' olarak tanımlanan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yeni-Muhafazakarlık
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ABD Başkanı George W. Bush’un 29 Ocak 2002 tarihli “Birliğin Durumu” konuşmasında “Şer Ekseni” olarak tanımladığı ülkelerden biridir?
Doğru Cevap: "C" İran
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi 1999, 2004 ve 2009 yıllarındaki genişlemelerde NATO’nun bünyesine kattığı eski Doğu Bloku ülkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sırbistan
Soru Açıklaması
16.
İnsanları içinde bulundukları “doğa hali”nden kurtaracak ve aralarındaki çatışmaları engelleyecek gücün "Leviathan" olduğunu ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Thomas Hobbes
Soru Açıklaması
17.
“Demir Perde" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Batı Avrupa bölgesini işaret eder.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin güvenlik kültüründe Osmanlı İmparatorluğu’nun etkisini ortaya koyan öğelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Avrasyacılık
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi , Stephen M. Walt tarafından “iki veya daha fazla egemen devlet arasında güvenlik işbirliği için yapılan formel ve informel düzenleme” olarak tanımlanan kavramdır?
Doğru Cevap: "D" İttifak
Soru Açıklaması
20.
Materyal tehditlerle ölçülen objektif güvenliğin tarih, normlar, algılamalar ve ilişkiler (dostluk-düşmanlık gibi) süzgecinden geçirilmesini ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Öznel güvenlik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.