logo
Strateji Ve Güvenlik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Kenneth Waltz’a göre, aşağıdakilerden hangisi devletlerin büyük güç niteliğine sahip olabilmesi için aynı anda üstün konumda olması gereken unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İklim Koşulları
Soru Açıklaması
2.
"Savaş ve benzeri açık çatışma davranışlarının nedenleri nelerdir?, Bunlardan nasıl kaçınılır?, Silahlanma yarışları nasıl başlar, gelişir ve önlenebilir?, Kalıcı barışa ulaşmanın yolu nedir?" sorularına cevap arayan alan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Barış Araştırmaları
Soru Açıklaması
3.
Stratejiyi, "generalin emrine verilen araçların savaşın amacına erişmek üzere pratik düzeyde uyarlanması” olarak tanımlayan stratejist aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Von Moltke
Soru Açıklaması
4.
Wolfers’ın “kazanılmış değerlere kasteden tehditlerin ya da bu tehditlerin varlığına dair korkuların bulunup bulunmaması” olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Güvenlik
Soru Açıklaması
5.
Stratejiyi "savaşın amacı için muharebenin kullanılması teorisi" olarak tanımlayan stratejist aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Clausewitz
Soru Açıklaması
6.
Stratejik Çalışmalar aşağıdaki ülkelerden hangisinde doğmuştur?
Doğru Cevap: "C" ABD
Soru Açıklaması
7.
Stratejiyi, "politikanın amaçlarının gerçekleştirilmesi için askeri imkanların dağıtımı ve uygulanması sanatı" olarak tanımlayan stratejist aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Lidell Hart
Soru Açıklaması
8.
Normal bir uçak gibi uçan fakat pilotu bulunmayan ve içinde nükleer savaş başlıklarını taşıyan güdümlü silah sistemlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Cruise Füzesi
Soru Açıklaması
9.
Clausewitz’e göre aşağıdakilerden hangisi stratejinin unsurları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Dinsel ve dilsel unsurlar
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi “Stratejik Çalışmalar” adlandırmasının yerine kullanılan ifadelerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Ortodoks Güvenlik Çalışmaları
Soru Açıklaması
logo
Strateji Ve Güvenlik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Tavuk oyununun en bilinen anlatımı olan çalıntı arabalarını birbirlerine doğru son süratle süren gençleri içeren oyunun kaç olası sonucu olabilir?
Doğru Cevap: "C" Dört
Soru Açıklaması
12.
Soğuk Savaş çalışmalarında “karşılıklı teyit edilmiş yoketme” yerine kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dehşet dengesi
Soru Açıklaması
13.
En bilinen örneği tutuklanan iki zanlının birbirinden ayrı tutularak sorgulanması olan oyun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mahpusların ikilemi
Soru Açıklaması
14.
"jus ad bellum" ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Savaşın haklı ve adil oluşu
Soru Açıklaması
15.
Süper güçler arasında karşılıklı caydırıcılık döneminin başlamasıyla kitlesel karşılık stratejisinin yerini alan strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Esnek karşılık
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Cenevre Sözleşmesi hükümleri ile düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Savaşta zarar görenlere uygulanacak hukuk
Soru Açıklaması
17.
Uluslararası İlişkiler literatüründe devletlerin üzerinde hiyerarşik anlamda bir otoritenin bulunmadığı durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Anarşi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi modern dönem stratejistlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Machiavelli
Soru Açıklaması
19.
Savaşta sivillerin ölümünün niyet edilmediği ama kaza ile bunun gerçekleştiği durumları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çift etki
Soru Açıklaması
20.
(BU SORU İPTAL EDİLMİŞTİR.)
Devletlerarasında dolaylı olarak yürütülen çatışmalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.