logo
Siyasi Tarih 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Avrupa hukukunun ilk insan hakları metinlerinden sayılan, İngiltere Kralı John tarafından imzalanmış belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Magna Carta Libertatum
Soru Açıklaması
2.
Napoleon Bonaparte’ın, İngiltere’ye zarar verebilmek amacıyla 1798 yılında işgal girişiminde bulunduğu Osmanlı toprağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mısır
Soru Açıklaması
3.
ABD’yi resmen tanıyan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fransa
Soru Açıklaması
4.
1496’da İngiltere, Hollanda, Venedik, Floransa ve Hansa Birliği arasında imzalanan Büyük Antlaşma, Hollandalı işadamları tarafından aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Kötülük Antlaşması
Soru Açıklaması
5.
Sanayi Devrimi’ne asıl anlamını veren buharlı makinalarda kondansatörü icat ederek verimi artıran bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" James Watt
Soru Açıklaması
6.
Herhangi bir halkın hürriyet, düzen ve onura sahip olabilmek için kendi bağımsız devletini elde etmesi gerektiğini savunan ve Almanya’da “devlet” fikrinin gelişmesinde önemli rol oynayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hegel
Soru Açıklaması
7.
1848 İhtilalleri’nden kendilerini uzak tutabilen devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Rusya ve İngiltere
Soru Açıklaması
8.
Avrupa’daki çok uluslu imparatorlukların ve ulusal devletlerin ulus-devletlere dönüşümünü sağlayan temel ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Milliyetçilik
Soru Açıklaması
9.
1894-1895 yıllarında Kore yüzünden Çin ile savaşa giren ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Japonya
Soru Açıklaması
10.
1876 yılında “Afrika’nın Açılması ve Sömürgeleştirilmesi İçin Uluslararası Birlik” adında bir dernek kuran II. Leopold hangi ülkenin kralıdır?
Doğru Cevap: "C" Belçika
Soru Açıklaması
logo
Siyasi Tarih 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
1898 yılında harekete geçen “Haklı Yumrukların Uyumu” adlı örgüt aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" Çin
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ABD’de 1861-1865 yılları arasında süren iç savaşın sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Crepy Antlaşması'nın imzalanması
Soru Açıklaması
13.
Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkaslardan Hindistan’a ulaşmak ve Orta Asya Türkleri ile birleşerek bir Turan imparatorluğu kurmak amacı ile açılan cephe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kafkasya ve Doğu Anadolu Cephesi
Soru Açıklaması
14.
1914 ve 1915 yıllarında Almanlar tarafından Polonya ve İngiltere’nin bombalanmasında kullanılan hava aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zeplin
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Japonya’nın Pearl Harbor’a saldırması
Soru Açıklaması
16.
Bir devletin, kendi sınırına yakın yaşayan soydaşlarının oturduğu bölgeleri ilhak etme politikasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İrredentizm
Soru Açıklaması
17.
Paris Barış Konferansı’nda Milletler Cemiyeti’nin kurulmasını gündeme getiren devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Woodrow Wilson
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Sevr Barış Antlaşması’nın maddelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Azınlıklara tanınan hakların kısıtlanması
Soru Açıklaması
19.
1922 yılında Almanya ile Sovyet Rusya arasında diplomatik ilişki kurulmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rapallo Antlaşması
Soru Açıklaması
20.
Briand-Kellogg Paktı’nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Anlaşmazlıkların çözümü için savaşa başvurmamak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.