logo
Siyasi Tarih 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Kilise’ye para ödeyenlerin günahlarının Papa tarafından affedildiğini gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Endülüjans (Endüljans)
Soru Açıklaması
2.
Frank Kralı Charlemagne ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Doğu Roma İmparatorluğu’na son vermiştir.
Soru Açıklaması
3.
1492 yılında Amerika’yı keşfeden Cenevizli denizci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kristof Kolomb
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi 1215'te İngiltere'de ilan edilen "Magna Carta Libertatum"un sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kral ve yönetilenler arasındaki siyasi krizlerin sona ermesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin unvanları arasında “Kayzer-i Rum” unvanı da yer alır?
Doğru Cevap: "E" Fatih Sultan Mehmet
Soru Açıklaması
6.
1569 yılında imzalanan Lublin Antlaşması sonucunda Litvanya ile topraklarını birleştiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Polonya
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi İngiltere Kralı VII. Henry döneminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Zaragoza Antlaşması’nın imzalanması
Soru Açıklaması
8.
Sibirya, Kazan ve Astrahan Müslüman Hanlıklarını ele geçirerek Rusya’nın Orta Asya’ya ilk yayılmasını başlatan Rus lider aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" IV. İvan
Soru Açıklaması
9.
XV. yüzyılda dünyanın en büyük ordusuna ve donanmasına sahip olmasına rağmen izlediği politikalar nedeniyle küresel bir güç haline gelemeyen ve XVI. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar Avrupalıların en önemli sömürge alanlarından birine dönüşen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çin
Soru Açıklaması
10.
Avrupa’da yaşanan din savaşlarının son halkasını oluşturan Otuz Yıl Savaşları esas olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinin topraklarında yürütülmüştür?
Doğru Cevap: "D" Almanya
Soru Açıklaması
logo
Siyasi Tarih 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
“Düşmanımın düşmanı dostumdur.” anlayışıyla hareket ederek Amerika Birleşik Devletleri’ni resmen tanıyan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fransa
Soru Açıklaması
12.
İngiltere’nin son Katolik kralı II. James’in tahttan indirilmesi İngiliz tarihinde aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Şanlı Devrim
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Çar I. Petro döneminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Rus aristokrasisini oluşturan büyük toprak sahibi boyarların yönetimdeki etkilerinin artırılması
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan beri en büyük toprak kaybına uğradığı 1699 yılındaki antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Karlofça Antlaşması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi XIV. Louis döneminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İthalatın artırılması
Soru Açıklaması
16.
Napoleon’a karşı ilk büyük uyanış aşağıdaki devletlerin hangisinde ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "E" Almanya
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi 1795 tarihli Fransız Anayasası’nın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Siyasi hakların sınırlanması
Soru Açıklaması
18.
Campo Formio Antlaşması'nı 17 Ekim 1797 tarihinde imzalayan devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Fransa ve Avusturya
Soru Açıklaması
19.
Fransa’da Terör Dönemi’nde Kamu Güvenliği Komitesi’nin en etkili üyesi olan ve Cumhuriyet’e ihanetle suçlanarak 28 Temmuz 1794’te idam edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Maximillien Robespierre
Soru Açıklaması
20.
Napoleon’un siyasi kariyerini kesin biçimde sona erdiren savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Waterloo Savaşı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.