logo
Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Dini inançları gereği faiz gelirini kabul etmeyen birimlerin tasarruflarını sisteme kazandırmak üzere oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Katılım bankası
Soru Açıklaması
2.
İhraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, varlığa dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan mal varlığına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Varlık finansmanı fonları
Soru Açıklaması
3.
İki düzenleyici kuruluşun mali düzenleme ve iş yapısı düzenlemesini paylaştığı amaç bazlı yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İkiz tepe yaklaşımı
Soru Açıklaması
4.
İşlemin bitiş valöründe anapara ve faizin geri alınarak menkul kıymetin geri satılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Ters repo
Soru Açıklaması
5.
Halka sunulmayan hisse senedi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kasa hisse senedi
Soru Açıklaması
6.
İhraççıların, ihraç ettikleri borç niteliğindeki menkul kıymetlerin anapara ve faizini zamanında geri ödeme yeterliliğine ne ölçüde sahip olduklarını göstermek amacıyla bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Derecelendirme
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi imtiyazlı hisse senetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hamiline yazılı
Soru Açıklaması
8.
Nominal değerlerinden yüksek bir bedelle ihraç edilen hisse senetlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Primli hisse senedi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi kamuyu bilgilendirme konusunda sorumlu olan taraflardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kurumsal yatırımcılar
Soru Açıklaması
10.
Nominal değer üzerinden yüzde olarak belirtilen, tahvil sahibinin alacağı faiz miktarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kupon oranı
Soru Açıklaması
logo
Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin birincil paydaşları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Hissedarlar
Soru Açıklaması
12.
Toronto, Chicago ve Los Angeles gibi merkezlerin yer aldığı euromerkez aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" ABD ve Kuzey Amerika merkezleri
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi hissedarların ve yöneticilerin çıkarlarını gözeten, aynı zamanda diğer çıkar sahiplerinin haklarının da önemsendiği anlayışı ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Kurumsal yönetim
Soru Açıklaması
14.
Türkiye'de bankacılığın tarihsel gelişimi göz önüne alındığında, 2002-2008 arası döneme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yapılandırma sonrası dönem
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların küreselleşme sürecine katkı yapan faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Finansal piyasaların serbestleşmesi
Soru Açıklaması
16.
Tüccarların altınlarını teslim ettikleri tüccarlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Goldsmith
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonlarına göre bankalardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Evrensel bankalar
Soru Açıklaması
18.
Bankacılık sisteminde kullandırılan kredi, şube sayısı ve aktif büyüklüğü gibi kriterler dikkate alındığında dünyada ve Türkiye’de en büyük paya sahip olan bankacılık türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ticari bankalar
Soru Açıklaması
19.
Japonya'da yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Samurai piyasası
Soru Açıklaması
20.
1980’ler sonrası dünya piyasalarının artan oranda küreselleşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Entegrasyona önem verilmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.