logo
Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Fon açığı veren birimlerle fon fazlası veren birimlerin karşılaştığı ve fon transferinin gerçekleştiği piyasalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Finansal piyasa
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki yaklaşımların hangisinde iki düzenleyici kuruluş mali düzenleme ve iş yapısı düzenlemesini paylaşmaktadır?
Doğru Cevap: "B" İkiz tepe yaklaşımı
Soru Açıklaması
3.
Dünyadaki menkul kıymetler ve future piyasalarını regüle eden kurumların uluslararası bir organizasyonu olan IOSCO hangi yıl kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1983
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bağımsız kuruluşlar
Soru Açıklaması
5.
Devletin finans piyasalarına sağladığı güvenceler hem finans kurumları hem de yatırımcılar açısından aşağıdakilerden hangisini de beraberinde getirir?
Doğru Cevap: "C" Ahlaki çöküntü
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi hem fon sunanlara hem de fon talep edenlere hizmet vermekte olan finansal kurumların başlıca fonksiyonları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" İşlem ve bilgilendirme maliyetlerini artırmak
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi finansal kontratların özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Garantisinin bulunması
Soru Açıklaması
8.
Ödemenin ve teslimatın hemen ya da iki iş gününde yapıldığı piyasalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Spot piyasa
Soru Açıklaması
9.
Finansal piyasalara fon sunanların sundukları fon karşılığında fon talebinde bulunanlardan aldıkları varlıklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Finansal varlık
Soru Açıklaması
10.
Finans piyasalarının devletler tarafından düzenlenmesinin ilk nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Makroekonomik alanda istikrarı korumak
Soru Açıklaması
logo
Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Değerleme Uzmanlar Birliği'nin (TDUB) kuruluş amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Gayrimenkul değerleri konusunda sadece bölgesel istatistikler oluşturmak
Soru Açıklaması
12.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) A.Ş'nin faaliyete başladığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 04 Şubat 2005
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi borsaların temel işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Emisyon hacmini artırmak
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasalarının işleyiş kurallarını belirlemektedir?
Doğru Cevap: "E" Sermaye Piyasası Kurulu
Soru Açıklaması
15.
İşlem görmesi uygun görülen finansal araçların belirli esaslar ve kurallar çerçevesinde alım-satımını sağlayan ve oluşan fiyatlarla, işlem bilgilerinin kamuya duyurulması ile yetkili olan kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Borsa
Soru Açıklaması
16.
Borsada oluşan zararlar ya da nakit - dışı teminatların değerlerinin düşmesi sonucunda, başlangıç teminatının inebileceği en düşük seviyeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sürdürme teminatı
Soru Açıklaması
17.
Gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere veya sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren ve gelirleri kurumlar vergisinden istisna olan özel portföy yönetim şirketlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Gayrimenkul yatırım ortaklıkları
Soru Açıklaması
18.
Baz aldığı endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları borsalarda işlem gören yatırım fonu aşağıakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Borsa yatırım fonları
Soru Açıklaması
19.
Karşılaştırma ölçütünün ağırlıklı vadesi 45-90 gün olan fonlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kısa vadeli bono fonları
Soru Açıklaması
20.
Türkiye’de ihraç edilen menkul kıymetlere ISIN ve CIF kodunu aşağıdakilerden hangisi tahsis etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Takasbank
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.