logo
Psikoloji
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Tablet ile oyun oynamanın hafıza üzerindeki etkisinin araştırıldığı deneysel bir çalışmada ------- grubundaki çocukların günde ortalama üç saat tablet ile oyun oynamalarına izin verilirken ------- grubundaki çocukların tablet ile oyun oynamalarına izin verilmez. Bu çalışmada tablet ile oyun oynamak ------değişkendir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" deney - kontrol - bağımsız
Soru Açıklaması
2.
Duyguların oluşumu, duyguların motor ya da otonom sistem aracılığıyla dışa vurumu, ilişkili hafızaların biçimlenişi ve güdülenme gibi beyin işlevlerini yerine getiren yapı/sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Limbik sistem
Soru Açıklaması
3.
Görme duyusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Dış dünya hem gözde hem de beyinde üç boyutlu (3D) temsil edilir.
Soru Açıklaması
4.
1. 1. W. WundtK. İşlevselcilik yaklaşımını geliştirmiştir.
2. S. FreudL. Psikanaliz yaklaşımını geliştirmiştir.
3. W. JamesM. Yapısalcılık yaklaşımını geliştirmiştir.


Bu tabloya göre psikolojinin düşünce okulları ile bu düşünce okullarını geliştiren bilim insanlarının doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1-M, 2-L, 3-K
Soru Açıklaması
5.
Aras gittiği mahalle pazarında alışveriş yaparken bir satıcının asık suratlı olduğunu ve müşterilere karşı çok itici davrandığını görmüş ve satıcının o gün içinde zabıtalarla tartıştığından dolayı moralinin bozuk olduğunu bilmediği için satıcının kötü bir insan olduğunu düşünmüştür.

Yukarıdaki bilgilere göre Aras'ın bu davranışı aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Temel atıf hatası
Soru Açıklaması
6.
Frederick W. Taylor’un çalıştığı fabrikadaki işçileri gözlemleyip "Bilimsel Yönetim Prensipleri"ni hazırlamasındaki temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İşçilerin üretkenlik ve verimlilik düzeylerini artırmak
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi tükenme yaşayan bireyin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Duygusal uzaklaşma
Soru Açıklaması
8.
Bir mal, hizmet veya fikrin kimliği belirli bir kişi veya kuruluş tarafından bir bedel karşılığında yüz yüze olmayacak bir şekilde medyada hedef kitlelere tanıtımına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Reklam
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi ön yargının davranışsal boyutuna bir örnektir?
Doğru Cevap: "B" Eski mahkûmlara asla evimi kiralamam.
Soru Açıklaması
10.
Bireylerin saldırgan davranışlarının nedenlerinin araştırıldığı bir çalışmada aşağıdakilerden hangisi bireyin saldırganlığını tetikleyen çevresel faktörler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Medyadaki şiddet dili
Soru Açıklaması
logo
Psikoloji
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Zor gününde destek olunan bir arkadaştan yardım istendiğinde yardım etmemesi aşağıdaki toplumsal normlardan hangisinin ihlali anlamına gelir?
Doğru Cevap: "D" Mütekabiliyet
Soru Açıklaması
12.
Tuğberk, şu an çalıştığı işten çok daha iyi koşullara sahip bir iş teklifi almış fakat patronunu ve şirketini yarı yolda bırakmak onu vicdanen rahatsız edeceği için eski işinde kalmayı bir ahlaki yükümlülük olarak görüp eski firmasında çalışmaya devam etme kararı almıştır.

Yukarıdaki bilgilere göre Tuğberk'in bu tutumu aşağıdaki örgütsel olgulardan hangisinin kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Normatif bağlılık
Soru Açıklaması
13.
Yönetici Mert Bey, çalışanlarının bazılarıyla iş dışında da görüşmekte ve bu çalışanlarıyla işle ilgili diğer çalışanlara kıyasla daha fazla konuyu masaya yatırıp paylaşmaktadır. Bu durum diğer çalışanları rahatsız etmektedir.

Yukarıdaki bilgilere göre Mert Bey aşağıdakilerden hangisine aykırı hareket etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Etkileşimsel adalete
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi dönüştürücü bir liderin özellikleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Yüksek idealleri vurgulaması
Soru Açıklaması
15.
Bir kişinin marka hakkında herhangi bir tutumu yokken daha önce hiç duymadığı bir ürünü sadece reklamını izledikten sonra denemeye karar vermesi aşağıdaki kuramlardan hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "D" Pasif Öğrenme Kuramına
Soru Açıklaması
16.
Otomobillerin yakıt performansının önemli olduğunu düşünen bir kişinin alacağı otomobili seçerken bu kriteri gözönünde bulundurması aşağıdaki tutum işlevlerinden hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "C" Yararcı işlev
Soru Açıklaması
17.
Sosyal yargı kuramına göre bireylerin, kabul etme alanına yakın düşen mesajların içeriklerinin kendi fikirlerine daha yakın olduğunu düşünmelerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Özümseme etkisi
Soru Açıklaması
18.
İlk kez Edward L. Thorndike tarafından ortaya konan ve bireyin zekası, girişkenliği veya dış görünümü gibi tek bir özelliğine bakarak kişi hakkında genel anlamda olumlu bir izlenim geliştirmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hale etkisi
Soru Açıklaması
19.
Okulda arkadaşları tarafından dışlanan bir kimse Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre aşağıdaki ihtiyaç türlerinden hangisini karşılayamamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Sosyal ihtiyaçlarını
Soru Açıklaması
20.
Trompenaars yaklaşımı içinde yer alan, bireyin hiyerarşide yükseldikçe gücünün ve karar verme sorumluluğunun arttığı, ayrıntılı iş tanımları ile kurallar ve planlamaya önem verilen iş odaklı kültür boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Eyfel kulesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.