logo
Psikoloji
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Psikoloji kavramındaki "psiko" ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "D" Ruh
Soru Açıklaması
2.
------ psikoloji; ölçümleme, araştırma dizaynı ve istatiksel analiz gibi konulara yoğunlaşır.

Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Kantitatif
Soru Açıklaması
3.
Türk Psikologlar Derneği, araştırmalar sırasında izlenmesi gereken etik yönetmeliğini hangi yıl kabul etmiştir?
Doğru Cevap: "A" 2004
Soru Açıklaması
4.
Bir işyerinde, çalışanların memnuniyet düzeylerini artırmaya çalışmak aşağıdaki psikoloji dallarından hangisinin kapsamında değerlendirilir?
Doğru Cevap: "E" Örgüt psikolojisi
Soru Açıklaması
5.
Korelasyon katsayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Değişkenlerden biri artarken diğeri azalıyorsa katsayı pozitiftir.
Soru Açıklaması
6.
Bir araştırmada kirletici değişkeni bertaraf etmek ve nedensellik ilişkisini doğru olarak ortaya çıkarmak aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasını sağlar?
Doğru Cevap: "B" İç geçerliliğin
Soru Açıklaması
7.
Tek bir bireyi değil bireyleri anlamaya çalışmak, bilimsel yöntemin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin gereğidir?
Doğru Cevap: "A" Genellenebilir olmasının
Soru Açıklaması
8.
Newton'un "Eğer daha ilerisini görebildiysem bunun sebebi devlerin omuzları üzerinde durmamdır" sözü psikoloji biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Birikerek ilerlemesi
Soru Açıklaması
9.
İlgilenilen kavram ile aynı anda başka kavramları da ölçen bir işlemsel tanıma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kirlenmiş işlemsel tanım
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi psikolojik çalışmalarıyla Nobel ödülü alan psikologlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Stanley Milgram
Soru Açıklaması
logo
Psikoloji
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
I. Hedef hücrenin zarında bulunan iyon kanallarının açılmasına ya da kapanmasına yol açabilir.
II. Hedef hücrede bulunan enzimlerin etkinliğinideğiştirebilir.
III. Yeni proteinlerin yapımını artırabilir veya baskılayabilir.

Hedef hücrede yukarıda sıralanan değişikliklerin olmasına aşağıdakilerden hangisi neden olur?
Doğru Cevap: "E" Nörotransmiter-reseptör etkileşimi
Soru Açıklaması
12.
1. AsetilkolinK. Beyin ödül sistemi ile ilgili sinirsel devrelerde işlevseldir.
2. GlutamatL. Bulunan ilk nörotransmiterdir.
3. DopaminM. Öğrenme ve hafıza için gerekli temel uyarıcıdır


Bu tabloya göre nörotransmiterler ile ilgili doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1-L, 2-M, 3-K
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi duygu-durum, iştah ve uykuyu düzenleyen bir nörotransmiterdir?
Doğru Cevap: "D" Serotonin
Soru Açıklaması
14.
Üniversiteden mezun olduktan sonra kullanılmayan bilgilerin unutulması aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?
Doğru Cevap: "E" Silinme kuramı
Soru Açıklaması
15.
Uzaktaki objelerin, havadaki moleküllerin ışığı dağıtması nedeniyle kontrastı azalır ve bu nesneler belirsizleştiği için onları parlak ya da belirgin olan nesnelerden daha uzaktaymış gibi algılarız.

Bu durumu ifade eden tek göze bağlı derinlik algısı ipucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Atmosferik perspektif
Soru Açıklaması
16.
1. Epizodik bellekK. Çocuğunun ilk yürüme anını hatırlamak
2. İşlemsel bellekL. Dünya atlasında Amerika'nın yerini bulmak
3. Anlamsal bellekM. müzik aleti çalmak


Bu tabloya göre bellek türleriyle ile ilgili doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1-K, 2-M, 3-L
Soru Açıklaması
17.
Bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe büyük ölçüde aktarılmasını sağlayan zihinsel faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tekrarlamak
Soru Açıklaması
18.
1. Motor sinirK. Çevresel yapılardan merkezi sinir sistemine duyu organlarından yada iç organlardan gelen sinyalleri taşır.
2. Duysal sinirL. Merkezi sinir sisteminden çevresel yapılara sinyal taşır.
3. Kafa sinirM. Beyin sapı seviyesindeki sinirlere verilen isimdir.


Bu tabloya göre çevresel sinir sistemiyle ilgili doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1-L, 2-K, 3-M
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi periferik sinir sistemi içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Omurilik
Soru Açıklaması
20.
Şu an sınav sorularını çözmeye çalışırken dışarıdaki sesleri ya da sınıftaki diğer öğrencileri görmemeniz aşağıdaki dikkat tiplerinden hangisinin kapsamına girer?
Doğru Cevap: "B" Seçici dikkat
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.