logo
Para Ve Banka
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Faiz riski ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Bir bankanın değişken faizli varlıkları değişken faizli yükümlülüklerinden fazlaysa bankanın kârı faizler artarken artar.
Soru Açıklaması
2.
Riski artan bir tahvil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Faizi artar.
Soru Açıklaması
3.
Finansal sistemin yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Dolaylı finansman doğrudan finansmana göre daha yaygındır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankalarının uygulamış olduğu para politikaları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Kamu borç stoku ve vergileme işlemleri
Soru Açıklaması
5.
Dolaşımdaki para 3200 TL ve vadesiz mevduatların toplamı 1400 TL ise bu durumda parasal taban aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 4600
Soru Açıklaması
6.
Emisyon miktarı Merkez Bankası bilançosunun hangi kaleminde yer alır?
Doğru Cevap: "E" Yükümlülükler
Soru Açıklaması
7.
Fiyatlar genel düzeyindeki artışa bağlı olarak paranın satın alma gücünde ortaya çıkan düşüşün ekonomik birimler tarafından anlaşılamamasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Para yanılgısı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi para aktarım mekanizmalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Para Kanalı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi beklenmeyen enflasyonun maliyetleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Geleceğe ilişkin belirsizliğin azalması
Soru Açıklaması
10.
Para arzının belirlenme sürecinde bankacılık sektörünün rolü göz önüne alındığında; bankaların olmadığı varsayımı altında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşecektir?
Doğru Cevap: "B" Parasal Taban ve Para Arzı birbirine eşit olacaktır.
Soru Açıklaması
logo
Para Ve Banka
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi para çarpanının bir ekonomide para arzı miktarını belirlediği dört değişkenden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Faiz oranı
Soru Açıklaması
12.
Parasal aktarım kanallarının işleyişi sırasında, piyasa ve banka faiz oranlarının para politikası faiz oranlarındaki değişime tepki verme hızı ve derecesini gösteren değişken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Faiz oranı geçişkenliği
Soru Açıklaması
13.
Bir ekonomide üretim düzeyi potansiyelin oldukça altında ise para politikasının aradaki farkı azaltması için aşağıdaki politika davranışlarından hangisine uygun biçimde politika geliştirmesi uygundur?
Doğru Cevap: "B" Makro ekonomik ve finansal istikrarı gözetmesi
Soru Açıklaması
14.
Merkez Bankasının ekonomik bağımsızlığı ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "E" Merkez Bankasının hazineye ve diğer kamu kurumlarına kredi açmasının yasak olması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisinde Parasal kontrolün iki amacı birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Enflasyon bekleyişlerini şekillendirmek ve hedef alınan enflasyonla uyumlu bir para miktarını sisteme arz etmek
Soru Açıklaması
16.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yasasına göre bankanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fiyat istikrarını sağlamak
Soru Açıklaması
17.
Merkez Bankalarının para politikası araçlarından biri olan koridor sistemine konu olan borç faiz oranı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Merkez Bankasının borç verme faiz oranı, geçici likidite sıkışıklığına düşen bir bankanın merkez bankasından kısa vadeli borçlanmak için ödemeyi kabul ettiği faiz oranıdır.
Soru Açıklaması
18.
Likidite yönetiminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Merkez Bankasının amaçlarına uygun likidite koşullarını oluşturmak
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi resmi dolarizasyonun zararlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Finansal gerginlik dönemlerinde likidite sıkışıklığı içinde olan bankalara Merkez Bankasının likidite verememesi
Soru Açıklaması
20.
Parasal kontrol rejimlerinde Merkez Bankaları reel gelir ve reel faiz tahminleri veri iken, hedefledikleri enflasyona ulaşmak için para arzını aşağıdaki değişkenlerden hangisini referans alarak belirler?
Doğru Cevap: "D" Para talebi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.