logo
Orta Asya Ve Kafkaslarda Siyaset
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Kafkas ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin dış ticaretlerini Rusya’dan bağımsız hale getirmek için Avrupa Birliği’nin de desteği ile gerçekleşen taşıma projesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" TRACECA
Soru Açıklaması
2.
Sovyetler Birliği’nin dağılması ve iki kutuplu dünya düzeninin sona ermesiyle, Avrasya jeopolitiğinde güç kaybı yaşayan Rusya’nın Batı’yı dengelemek için en önemli ortağı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Çin
Soru Açıklaması
3.
Soğuk Savaş geriliminin tırmanmasıyla Truman doktrininin açıklanması, Sovyetlerin Türkiye’ye yönelik hangi açıklamayı yapmasına yol açmıştır?
Doğru Cevap: "C" Türkiye’nin dış yardım almaması gerektiği
Soru Açıklaması
4.
Hangi savaştan sonra Rusya’da Çar’ın yetkisi sınırlanmış, Duma’nın açılmasına karar verilerek meşruti monarşiye geçilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1903-1905 Rus-Japon Savaşı
Soru Açıklaması
5.
Sovyetler Birliği’nin dağılması ile bağımsızlığını kazanan Güney Kafkas Cumhuriyetleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan
Soru Açıklaması
6.
Gürcistan, 1999 yılında Avrupa Konseyi’ne tam üye olurken, ön şart olarak aşağıdaki halklardan hangisinin 2011 yılına kadar Gürcistan’daki ata topraklarına geri dönmelerini düzenleme ve sağlama sözü vermiştir?
Doğru Cevap: "E" Ahıska Türklerinin
Soru Açıklaması
7.
Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Eduard Shevardnadze, Ekim 2001’de yaptığı bir değerlendirmede Gürcistan’ın jeopolitik konumunu nasıl tanımlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Türkiye’nin kuzey kanadı olarak
Soru Açıklaması
8.
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorununun çözülmesi için önerilen koridor formülü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a, Nahçıvan’ı Azerbaycan’a bağlayacak iki koridor açılması
Soru Açıklaması
9.
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorunu devam ederken Ermenistan’ın 1993 yılında işgale devam ettiği ilk reyon aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kelbecer
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Güney Kafkasya’daki etnik/bölgesel sorunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Çeçenistan sorunu
Soru Açıklaması
logo
Orta Asya Ve Kafkaslarda Siyaset
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi 1991 yılında, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasına Türkiye’nin hazırlıksız yakalanmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Balkanlardaki gelişmelere daha fazla öncelik verilmesi
Soru Açıklaması
12.
Cumhurbaşkanları Turgut Özal ile Süleyman Demirel'in, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra, bölgeye yaptıkları gezilerde önerdikleri düşüncelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Türk Tarih Akademisi
Soru Açıklaması
13.
Büyük Oyun adı verilen, 19. yüzyılın başında Asya coğrafyasında hakimiyet kurma mücadelesi aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Rusya Çarlığı ile İngiliz İmparatorluğu
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı’nın hedeflerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Bölge ülkelerindeki etnik sorunları çözmek
Soru Açıklaması
15.
Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında, Orta Asya jeopolitiğinde büyük devletler arasında ortaya çıkan rekabetin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bölgenin ekonomik imkânlara ve zengin yer altı kaynaklarına sahip olması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle Türkiye, Acaristan’ın Özerk Bölge Statüsü’nün garantörlüğünü üstlenmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kars Anlaşması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki örgütlerden hangisi, Fergana Vadisi’ni de içine alan bölgede barış ve istikrarı sağlamayı amaçlamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Cavahati Sorunu ile bağlantılı değildir?
Doğru Cevap: "E" Fergana Vadisi Sorunu
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki devletlerden hangisi hem Güney Osetya hem de Abhazya’nın bağımsızlığını tanımıştır?
Doğru Cevap: "D" Venezuela
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.