logo
Orta Asya Ve Kafkaslarda Siyaset
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
19. Yüzyıl başında Rusya'nın, Kafkasya’da Ermenistanlaştırma ve Gürcistanlaştırma siyaseti çerçevesinde Erivan merkezli bölgeye İran ve Osmanlı topraklarından kimler göçe teşvik edilerek yerleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Ermeniler
Soru Açıklaması
2.
1922-1953 yılları arasında SSCB’yi yöneten Stalin, Kafkaslar ve Türkistan’da adım adım sosyalist düzeni kurmuştur. Bu aşamada Türk köylüleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi uygulanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Kolhozlarda toplanmıştır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Nikolay İlminsky'nin Türkistan hanlıklarında, Rus işgalini sürekli hale getirmek için yaptığı önerilerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Türkler Ortodokslaştırılmalı fakat Türkçe konuşup yazmalıdır.
Soru Açıklaması
4.
Batı Türkistan hanlıklarının Rus işgali altına girmesi üzerine 1873’te elçisini İstanbul’a gönderip yardım isteyen ve daha sonra Osmanlı Padişahı adına sikke bastırıp hutbe okutan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kaşgar
Soru Açıklaması
5.
I. Dünya Savaşı’nda cephelerde başarısızlıklar üzerine Mart 1917’de Petrograd’da “İşçilerin ve Askerlerin Sovyeti” kurulunca Çar II. Nikola tahttan feragat etmiş ve geçici hükümet kurulmuştur. Lenin’in “Bütün İktidar Sovyetlere” sloganı ile Ekim 1917’de Bolşevik Hükümeti kuruluncaya kadar Rusya’yı kim yönetmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kerensky
Soru Açıklaması
6.
Sovyetler Birliği’nin 1945 yılında, Türkiye ile ilgili toprak iddialarını müttefiklere kabul ettiremediği konferans aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Potsdam
Soru Açıklaması
7.
Türkiye ve SSCB arasında 1950’lerin ikinci yarısında devam eden gergin ilişkiler, hangi konular üzerine odaklanmıştı?
Doğru Cevap: "C" Suriye ve Kafkaslar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, Sovyetler Birliği ve ABD arasında 1962'de yaşanan Küba krizine taraf olan ülkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Almanya
Soru Açıklaması
9.
Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den talep ettiği topraklar için Ermenistan ve Gürcistan’ın gerekçe gösterilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Güney Kafkasya Cumhuriyetlerinin toprak kaybının telafi edilmek istenmesi
Soru Açıklaması
10.
Sovyetler Birliğinin 1946 yılında, Boğazlar Rejimini düzenleyen Montrö Sözleşmesi hakkında Türkiye’ye verdiği notaya temel oluşturan öneri, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rejimin Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerle sınırlanması
Soru Açıklaması
logo
Orta Asya Ve Kafkaslarda Siyaset
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi Rusya’nın BDT Örgütünü kurmaktaki stratejik, siyasal ve ekonomik hedefleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" ABD ile ilişkileri güçlendirmek
Soru Açıklaması
12.
Şanghay İşbirliği Örgütü'nün kurulmasının ana fikri olarak, Rusya ve Çin liderliğinde Orta Asya'da NATO benzeri yeni bir güvenlik eksenli savunma ittifakının oluşturulma çabaları, aşağıdaki güvenlik ve savunma kaygılarından hangisini kapsamaz?
Doğru Cevap: "E" ABD'nin Orta Asya'da terörle mücadele politikası kapsamında Pekin ve Moskova ile ortaklık kurması
Soru Açıklaması
13.
ABD’nin Büyük Strateji perspektifine göre, Avrasya’da güç dengesinin istikrarı açısından en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" ABD’nin tek küresel süper güç olarak statüsünü koruması
Soru Açıklaması
14.
Bağımsız Devletler Topluluğunun kuruluş antlaşmasında; hangi entegrasyon ve işbirliği konuları yer almamıştır?
Doğru Cevap: "C" Askeri harcamaların artırılarak, nükleer silahların üye devletler ile ortak paylaşımı
Soru Açıklaması
15.
Batı karşıtlığı çerçevesinde Rus kimliğinin inşasını hedefleyen dış politika yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yeni Avrasyacılık
Soru Açıklaması
16.
Rusya'dan sonra yüzölçümü açısından ikinci en büyük ülke olan, petrol, doğalgaz, uranyum, bakır ve çinko gibi doğal kaynaklar yanında tarım ve hayvancılık bakımından da zengin olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kazakistan
Soru Açıklaması
17.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmazlığa sebep olan bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yukarı Karabağ
Soru Açıklaması
18.
Türkistan bölgesinin tam ortasında yer alan ve Cumhuriyetler içerisinde nüfusu en fazla olan ülkenin ve başkentinin adı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Özbekistan, Taşkent
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki devletlerden hangisi Avrupa Birliği’nin desteği ile gerçekleşen Avrupa-Kafkasya-Asya taşıma koridoru (TRACECA) ulaşım işbirliği örgütüne üye değildir?
Doğru Cevap: "A" Rusya
Soru Açıklaması
20.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri arasında bağımsızlığını ilk ilan eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gürcistan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.