logo
Medeni Hukuk-1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Özel hukukun en geniş kapsamlı dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Medeni hukuk
Soru Açıklaması
2.
Tüzüğü inceleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Danıştay
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisinin yönetmelik çıkartma yetkisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Meclis
Soru Açıklaması
4.
Ayni haklar, medeni hukukun dallarından hangisinin temel konusunu oluşturur?
Doğru Cevap: "E" Eşya hukuku
Soru Açıklaması
5.
Sözleşmenin kuruluşu sırasında sözleşmenin karşı tarafını uyarma yükümlülüğü Medeni hukuka hâkim olan ilkelerden hangisinin sonucudur?
Doğru Cevap: "A" Dürüstlük
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi kanun gereği ispat yükünün özel olarak düzenlendiği durumlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Haksız fiilde zararı ispat yükü
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi adi karinedir?
Doğru Cevap: "D" Ölüm karinesi
Soru Açıklaması
8.
Kişinin haklarını kullanırken, borçlarını yerine getirirken dürüstlük kuralına uygun davrandığından söz edilebilmesi için esas alınması gereken ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Makul ve orta zekâlı kimselerin davranış şekline uygun davranmış olmak
Soru Açıklaması
9.
Bir çocuğun henüz doğmadan ölmüş babasına mirasçı olabilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Doğru Cevap: "B" Çocuğun sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğü andan itibaren hak ehliyetine sahip olması
Soru Açıklaması
10.
I. Ayırt etme gücüne sahip küçükler
II Ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar
III. Kendilerine yasal danışman atanmış kişiler
IV. Evli kişiler
V. Müteselsil kefiller

Yukarıdakilerden hangileri sınırlı ehliyetsizdir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
logo
Medeni Hukuk-1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamda kişilik kavramı içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Kişisel başarılar
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki durumlardan hangisinde gaibin mirasçılarının teminat gösterme yükümlülüğü sona erer?
Doğru Cevap: "D" Gaip 100 yaşına geldiğinde
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi manevi kişilik haklarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Özel hayat alanı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkına yönelik saldırının hukuka aykırılığını gideren sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Zarar verenin rızası
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi yerleşim yerinin tekliği ilkesinin istisnasıdır?
Doğru Cevap: "B" Ticari kuruluşlar
Soru Açıklaması
16.
I. Eşler arasında
II. Kadının annesi ile erkeğin annesi arasında
III. Kadınla erkeğin annesi arasında
IV. Evlatlık ile evlat edinen arasında

Yukarıdakilerden hangilerinde hısımlık ilişkisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi vakıf senedinde bulunması gereken hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Vakıf genel kurulu
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi kazanç paylaşma amacı gütmeyen tüzel kişilerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Sendika
Soru Açıklaması
19.
Dernek kurucusu olabilmek için aranan asgari ehliyet koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fiil ehliyetine sahip olmak
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi kazanç paylaşma amacı gütmeyen tüzel kişilerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Kolektif ortaklık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.