logo
İstihdam Ve İşsizlik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Sıla Hanım iş aramakta ancak piyasa ücret düzeyinin çok düşük olduğunu düşündüğü için çalışma isteği duymamaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tanımına göre Sıla Hanım’ın istihdam durumu ile ilgili olarak aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" İradi işsiz
Soru Açıklaması
2.
I. İş aramak
II. İş arama girişiminde bulunmak
III. İşbaşı yapabilecek konumda olmak

Yukarıdakilerden hangileri işsizliğin unsurları içinde yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
3.
İşveren A, firmasında işe girmek isteyenlere yaptığı bilgi sınavının yanı sıra kişilik testi vb. testler de uygulamaktadır.

Yukarıdaki bu süreç emek piyasasının hangi özelliğinin bir sonucudur?
Doğru Cevap: "E" İşverenin eksik bilgiye sahip olması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal olmayan nüfusa örnektir?
Doğru Cevap: "B" Evlerinde yaşayanlar
Soru Açıklaması
5.
İşgücü piyasası analizlerinde bir kişinin kurumsal nüfus içinde yer almasının en temel sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hanehalkı İşgücü Anketi kapsamı dışındadır.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi emek piyasasının unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Güvenlik
Soru Açıklaması
7.
I. Adam Smith
II. David Ricardo
III. François Quesnay
IV. Jean Baptiste Say

Yukarıdakilerden hangileri Klasik İktisat düşüncesini ortaya koyan iktisatçılardandır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması
8.
Ülkelerin zenginliğini değerli madenlerle ölçen düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Merkantilizm
Soru Açıklaması
9.
İşçilerinin işten ayrılmalarını önlemek ve onları daha çok çalışmaya motive etmek isteyen bir işverenin uygulayabileceği ücret politikası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Etkin ücret
Soru Açıklaması
10.
Parasal ücretin 20 lira ve fiyatlar genel seviyesinin de 2 olduğu bir durumda reel ücret kaç TL olacaktır?
Doğru Cevap: "E" 10
Soru Açıklaması
logo
İstihdam Ve İşsizlik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Piyasada malını satan kişilerin buna eşdeğer malları almaması durumunda Mahreçler Yasası'nın işlemez hale gelmesi sonucunda Mahreçler Yasası’nın tekrar işler hale gelebilmesi için ortaya atılan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Faiz Teorisi
Soru Açıklaması
12.
Ücret Fonu Teorisine göre fon miktarı sabit iken ücretlerde artış yaşanabilmesi için hangi koşulun varlığı gereklidir?
Doğru Cevap: "A" İşçi sayısının azalması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Doğal Ücret Oranının zaman içinde değişmesine yol açan etkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Piyasaların esnekleşmesi
Soru Açıklaması
14.
Klasik iktisatçılara göre piyasaların kararlı tam istihdam dengesine kavuşmasının temel koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ücretlerin hem aşağıya hem de yukarıya doğru esnek olması
Soru Açıklaması
15.
A firmasında 100 kişi çalışmaktadır. Yeni bir düzenlemeye giden firma makine ve teçhizat düzenini değiştirmemiş sadece 10 işçiyi işten çıkarmıştır. Bu değişiklikle firmanın toplam verimliliğinde bir değişiklik olmamıştır.

Buna göre A firmasından çıkarılan 10 işçi için kullanılabilecek emek piyasası tanımlaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gizli işsiz
Soru Açıklaması
16.
Reel büyüme ile işsizlik arasındaki ilişkiyi gösteren yasaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Okun Yasası
Soru Açıklaması
17.
Bir ekonomide veya tüm dünya ekonomisinde dalgalanmalara bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Konjonktürel işsizlik
Soru Açıklaması
18.
A firmasında çalışan bir kasiyerin kendisine daha iyi çalışma koşulları sunan B firmasına geçmeye karar vermesi durumunda karşılaşabileceği işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Geçici işsizlik
Soru Açıklaması
19.
A fabrikasında bilgisayarlı üretim aşamasına geçilmiş bu kapsamda makinalar yenilenmiştir. Yenileme çalışması sona erdiğinde ise 40 işçi işten çıkarılmıştır.

Bu durum hangi işsizlik türü kapsamında tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Teknolojik işsizlik
Soru Açıklaması
20.
Cari ücret düzeyinde çalışmaya razı olduğu halde iş bulamayan kişilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Gayri iradi işsizler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.