logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ekonomik sorumlulukları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı
Soru Açıklaması
2.
Görev sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bireyin üstlendiği farklı sorumluluklar onun görev sorumluluğunu sabit hale getirir.
Soru Açıklaması
3.
Deontoloji olarak da bilinen Haklar Teorisi'ni savunan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Immanuel Kant
Soru Açıklaması
4.
Sonuçsalcılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Bir eylem ya da durumun iyi veya kötü olması o eylemden etkilenenlere sağladığı faydaya göre ölçülemez.
Soru Açıklaması
5.
İş ahlakı ile ilgili Doğu ve Batı medeniyetleri farklı görüşlere sahiptir. Geçmişten günümüze gelen bu iki görüş içerisinde Weberyan yaklaşıma mutlaka değinmek gerekir. Protestan ahlakının temsilcisi olan bu görüş özellikle Batı toplumlarının çalışma ahlakı üzerinde durmuştur.

Bu bilgilere göre Weberyan yaklaşımda toplumsal başarı nasıl elde edilir?
Doğru Cevap: "D" Çok çalışma ve rasyonellikle
Soru Açıklaması
6.
İşletmelerin sorumluluklarını büyük oranda ekonomik, kısmen de yasal çerçeve ile sınırlandıran sosyal sorumluluk yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Klasik yaklaşım
Soru Açıklaması
7.
Batı ülkelerinde sık rastlanan etnik ayrımcılık sorunu insan kaynakları fonksiyonunun aşağıdaki aşamalarından hangisinde görülür?
Doğru Cevap: "E" İşe alma
Soru Açıklaması
8.
Bireylere ödevlerinin çalıştıkları işler, kabiliyetleri, hakları ve ihtiyaçları dikkate alınarak yüklenmesi gerektiğini savunan ahlaki görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Adalet ahlakı
Soru Açıklaması
9.
Sosyal sorumluluklarla ilgili yaklaşımlardan biri olan modern yaklaşıma göre müşterinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İşletme gelirini sağlayan şahıslardır.
Soru Açıklaması
10.
Freeman ve Gilbert'a göre bireylerin ve kamunun hakları öncelikle aşağıdaki stratejilerden hangisinde yer almalıdır?
Doğru Cevap: "E" İşletme stratejisinde
Soru Açıklaması
logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
İşletmelerin sosyal sorumlulukları ile ilgili iş döngüsü yaklaşımının ortaya koyduğu görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İşletmeler özel kârlılık kadar kamu çıkarlarına da hizmet etmelidir.
Soru Açıklaması
12.
Peter Druker'in prensiplerine dayanan ve "doğru şeyleri yapmayı" amaç edinen etik liderlik tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Profesyonel liderlik
Soru Açıklaması
13.
Tüm ahlak teorileri bir bütün olarak değerlendirildiğinde bu teorilerin ortak problemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ahlaki sorunları çözmede yetersiz kalmaları
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi işletme örgüt kültürü ile liderin etik sorumluluğu arasındaki ilişkiyi yansıtan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İşletme ile devletin iletişim biçimi
Soru Açıklaması
15.
Haklar teorisine göre yaşama hakkı aşağıdaki haklardan hangisi kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Genel haklar
Soru Açıklaması
16.
Meta-etik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Davranışları ahlaklı ve ahlaklı olmayan davranışlar şeklinde ikiye ayırır.
Soru Açıklaması
17.
Erdem ahlakı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Normatif olmayan ahlak teorilerinden biridir.
Soru Açıklaması
18.
Haklar Teorisi'nde yer alan ve bireylerin bilgilendirilmeleri gereken konularda kasıtlı olarak aldatılamayacağını ifade eden temel hak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Doğruluk
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Keith Davis'in işletme profesyonellerinin sosyal sorumlu olabilmesi için önerdiği yükümlülükler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" İşletmelerin belli standartlara göre satacağı belli ürünler vardır.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi zayıf örgüt kültürünün özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Bozucu evrensel ilkelerin olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.