logo
İşletme İlkeleri
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Sosyalist sistemde üretim araçlarının mülkiyeti aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Devlete
Soru Açıklaması
2.
İşletme faaliyetleri hakkında parasal bilgilerin rakamsal olarak belirlenmesi, kaydedilmesi, özetlenmesi, değerlendirilmesi ve ilgili paydaşlara aktarılması sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Muhasebe
Soru Açıklaması
3.
Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış, diğer ortakların sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlandırılmış olan şirkete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Adi Komandit şirket
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Carroll'a göre işletme etiği düzeylerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tedarikçi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi satın almalar sayesinde işletmelerin elde edebileceği faydalardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Yeni ürün veya hizmetlerin elde edilmesi
Soru Açıklaması
6.
Tekelleşmeye neden olduğu için Türkiye'de yasalarla önlenen şirket birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tröst
Soru Açıklaması
7.
Kâr elde etmek için üretim faktörlerini bir araya getirip, verimli bir biçimde kullanan kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Girişimci
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi satın alma sonrasında işletmelerde bütünleştirilmesi gereken bazı stratejik unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yönetici seçimi
Soru Açıklaması
9.
Bir pazar ya da pazarın herhangi bir bölümündeki tehdit ve fırsatların belirlenmesine olanak sağlayan sürece ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Pazar araştırması
Soru Açıklaması
10.
Yatırım kararı alınmadan önce, kurulması düşünülen işletmeyle ilgili ekonomik, teknik, finansal, yasal ve örgütsel bilgilerin toplanarak, sistemli bir biçimde sunulması süreci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yapılabilirlik araştırması
Soru Açıklaması
logo
İşletme İlkeleri
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi “Değişken Giderler” kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "D" İşçi ücretleri
Soru Açıklaması
12.
Bir ya da birden fazla sayıda bağlı şirketin hisse senetlerini bünyesinde tutarak onları finansman ve yönetim açısından kontrol altına alan şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Holding
Soru Açıklaması
13.
Sadece kendi ülke sınırları ya da bulundukları şehrin sınırları içinde faaliyetlerine devam eden, kaynaklarını bulundukları sınırlar içinden temin eden ve pek çok durumda satışlarını da bulundukları bölgede yer alan alıcılara yapan işletmeler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yerel işletmeler
Soru Açıklaması
14.
İş analizi bilgilerinden türetilen, işletmedeki her işin göreceli değerini belirleyen çalışmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İş değerlemesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ar-Ge
Soru Açıklaması
16.
Yerel yöneticilerin o bölge için en iyi iş uygulamalarını bildiğini ve kendi alanlarındaki işleri yapabileceklerine inanan yöneticiler aşağıdaki bakış açılarından hangisine sahiptir?
Doğru Cevap: "A" Policentrik
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi işletme dışı çevrenin analizlerinde incelenmesi gereken faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kendine özgü bir kültüre ve iklime sahip olma
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin yönetimi açısından Sanayi Devriminin en önemli sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Sermaye sahipliği ile yöneticiliğin birbirinden ayrılması
Soru Açıklaması
19.
Örgütün amaçları, politikaları, uygulamaları, kararları ve faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyet ve kararları etkileyebilen birey veya gruplara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Paydaş
Soru Açıklaması
20.
Uzmanlaşmış bilgiyi, deneyimi ve özel araç ve teknikleri kullanmayı gerektiren yeteneğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Teknik yetenek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.