logo
İktisada Giriş-1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Üretiminde kıt kaynakların kullanıldığı, insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahip olan ancak fiziki varlığı olmayan ürünlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Hizmet
Soru Açıklaması
2.
Bir iktisadi olguyu etkileyen çok sayıda faktörden yalnız bir tanesinin değiştiği, diğer faktörlerin değişmediği varsayımına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Ceteris Paribus
Soru Açıklaması
3.
1.Kıtlık K. İhtiyaçları karşılayan mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan şeylerdir.
2.MalL. Bir şeyin mevcut miktarının, arzulanan miktarı karşılamakta yetersiz kaldığı durumdur.
3.KaynakM. Üretiminde kıt kaynakların kullanıldığı, insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahip, fiziki varlığı olan ürünlerdir.


Yukarıdaki kavramlar ve tanımları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1-L, 2-M, 3-K
Soru Açıklaması
4.
İktisadi düşünme tarzında marjinal analizin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mevcut koşullar değiştiği zaman ne olacağının incelenmesidir.
Soru Açıklaması
5.
İktisadi sorunların analiz edilmesinde kullanılan bilimsel yöntemin ikinci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Teorinin uygulanacağı ilişkiyle ilgili varsayımların yapılması
Soru Açıklaması
6.
Belirli bir seçimin sağladığı fayda, bu seçime ilişkin maliyeti aşıyorsa ve sonuçta refah düzeyi artıyorsa, söz konusu seçime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Rasyonel seçim
Soru Açıklaması
7.
Belirli bir zaman diliminde, bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucunda, toplam faydada ortaya çıkan değişmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Marjinal fayda
Soru Açıklaması
8.
Bir mal tüketen tüketici, net toplam faydayı maksimize edeceği varsayıldığında, dengeye nasıl ulaşır?
Doğru Cevap: "B" Marjinal faydayı fiyata eşitleyerek
Soru Açıklaması
9.
Sayısalcılar, faydanın ölçü birimi olarak aşağıdakilerden hangisini kullanır?
Doğru Cevap: "B" Util
Soru Açıklaması
10.
Üretim imkânları sınırı eğrisine çizilen teğetlerin eğiminin negatif işaretlisi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Marjinal dönüşüm oranı
Soru Açıklaması
logo
İktisada Giriş-1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Veri fiyat düzeyinde arz edilen miktarın talep edilen miktardan fazla olmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Aşırı arz
Soru Açıklaması
12.
I. Girdi fiyatlarının değişmesi
II. Teknolojik ilerleme
III. Malın fiyatının değişmesi

Yukarıdakilerden hangileri arz eğrisinin kaymasına neden olur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
13.
1. ArzK. Belirli bir zaman diliminde, farklı fiyat düzeylerinde firmaların piyasaya sunmaya istekli oldukları mal ve hizmet miktarıdır.
2. Arz KanunuL. Diğer şeyler değişmez iken arz edilen mal miktarı ile malın fiyatı arasındaki ilişkiyi gösterir.
3. Arz EğrisiM. Diğer şeyler sabit iken; yüksek fiyat düzeylerinde malın arz edilen miktarının yüksek olduğunu, düşük fiyat düzeylerinde ise malın arz edilen miktarının düşük olduğunu ifade eder.


Yukarıdaki kavramlar ve tanımları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" 1-K, 2-M, 3-L
Soru Açıklaması
14.
Piyasadaki firma sayısının azalması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Doğru Cevap: "E" Arz eğrisi sola kayar.
Soru Açıklaması
15.
Diğer koşullar sabit iken, arz ve talep eğrilerinin; eş anlı olarak ve aynı miktarda sağa kaydığı bir durumda denge fiyat ve miktarındaki değişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Denge fiyatı değişmezken, denge miktarı artar.
Soru Açıklaması
16.
Piyasada bulunan A malının fiyat değişimleri karşısında; tüketicilerin bu maldan talep ettikleri miktarda hiçbir değişiklik olmuyorsa, tüketicilerin A malına ilişkin talepleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Tam inelastik taleptir.
Soru Açıklaması
17.
Bir malın fiyatı %13 arttığında talep edilen miktarı %52 azalıyorsa, söz konusu mala ait talebin fiyat esnekliğinin değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 4
Soru Açıklaması
18.
Gelir arttığında talebi artan mallara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Normal mallar
Soru Açıklaması
19.
Çapraz fiyat talep esnekliği pozitif olan mallar nasıl mallardır?
Doğru Cevap: "D" İkame mallar
Soru Açıklaması
20.
Çeşitli esneklik düzeylerine sahip talep eğrilerinin gösterildiği yukarıdaki grafikte, en düşük esnekliğe sahip talep eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" D5
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.