logo
İdare Hukukuna Giriş
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Türk idare teşkilatına hâkim olan ilkeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Evrensellik
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi idarenin bütünlüğünü sağlayan araçlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Hiyerarşi
Soru Açıklaması
3.
Merkez konumundaki idarenin, yerinden yönetim idarelerinin yürütülebilir kararlarını ve işlemlerini denetlemek ve bu kararları bozabilmek yetkisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İdari vesayet
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi başkent teşkilatındaki yardımcı kuruluşlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Yükseköğretim Kurulu
Soru Açıklaması
5.
Milli Güvenlik Kurulu’na kim başkanlık eder?
Doğru Cevap: "A" Cumhurbaşkanı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi süre yönünden geçici kamu görevlisidir?
Doğru Cevap: "C" Belediye başkanı
Soru Açıklaması
7.
Görevinde veya rütbesinde bir değişiklik olmadan, memurun belli bir hizmet süresini doldurması, yeteneğini göstermesi ve olumlu sicil alması durumunda, aylık açısından ilerlemesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kademe ilerlemesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kaymakam
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi memurluğa giriş için aranan genel şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" En az bir yabancı dil bilmek
Soru Açıklaması
10.
Memurların yaptıkları hizmetler için gerekli bilgilere ve yetişme koşullarına uygun biçimde, kendi sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânına sahip olmalarını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kariyer
Soru Açıklaması
logo
İdare Hukukuna Giriş
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi kamusal mallardan özel yararlanma olarak değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "C" Pazarda yer tahsisi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi kamusal alacaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Mahsup
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi idareye mal veya hak kazandıran hukuki yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Özelleştirme
Soru Açıklaması
14.
Devletin özel mülkiyetindeki bir malın, orta malı veya hizmet malı hâline getirilmesi ya da bir kamusal malın, bir kamusal mal kümesinden diğerine geçirilmesi işlemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tahsis
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi kamu alacaklarının düşme yöntemleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Tahsis
Soru Açıklaması
16.
Bir idari işlem yapılırken izlenen usul veya yöntemlerin, o işlem geri alınırken veya kaldırılırken de uygulanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Usulde paralellik ilkesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici işlemlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Tüzük
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca idari işlemin unsurları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" İrade
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca idari işlemin unsurları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" İrade
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi yokluk sonucu meydana getiren sakatlıklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yetki saptırması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.