logo
Halkla İlişkiler Ve İletişim
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Kaynak birimdeki içeriğin, bir seçim sürecinden geçirilmiş ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mesaj
Soru Açıklaması
2.
Genel bir tanımlamayla kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kişilerarası iletişim
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ayrıştırmak
Soru Açıklaması
4.
Kişinin çevresindeki her olaydan, davranıştan ya da kişiden kendisiyle ilgili bir anlam çıkarmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kişiselleştirme
Soru Açıklaması
5.
İletişim sürecinde üst üste atılan kollar ve bacaklar aşağıdakilerden hangisinin ifadesidir?
Doğru Cevap: "D" Savunmacı ve korumacı
Soru Açıklaması
6.
Bir kurumda görev alan kişilerin, önceden tanımlanmış rollere girerek, hiyerarşik bir düzen içinde kurdukları iletişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Örgütsel iletişim
Soru Açıklaması
7.
Beden dili hangi iletişim türü içinde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Sözsüz iletişim
Soru Açıklaması
8.
Birtakım bilgilerin/sembollerin, birtakım hedefler tarafından üretilmesi ve geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kitle iletişimi
Soru Açıklaması
9.
Kaynak birimin gönderdiği mesaja karşılık hedef birimin gönderdiği yanıta ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Geribildirim
Soru Açıklaması
10.
İşlerin rahatça konuşulduğu, resmi ilişkilerin sürdürüldüğü ilişkisel alan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal alan
Soru Açıklaması
logo
Halkla İlişkiler Ve İletişim
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
İlkel nitelikteki eğilim ve isteklerin doğal amaçlarından çevrilerek toplumca beğenilen etkinliklere dönüştürülmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Yüceltme
Soru Açıklaması
12.
Bir bireyin belirli bir objeye veya bir kimseye karşı zihinsel açıdan hazır oluş durumuna veya belirli bir biçimdeki duruşuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tutum
Soru Açıklaması
13.
Kişinin kendisini bir başkasının yerine koyma ve davranma eğilimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Özdeşleme
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi sözel ve bedensel
dilini etkili bir biçimde kullanan öğretmenin
özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İfadelerde duyguları temel almak
Soru Açıklaması
15.
Belli bir nesne hakkında sahip olunan fikir ve inançlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Bilişsel boyut
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi gerçek organik bir nedeni olmayan, bedensel hastalık düzeyinde ortaya çıkan, nevrotik düzeyde bir savunma mekanizmasıdır?
Doğru Cevap: "E" Dönüştürme
Soru Açıklaması
17.
Kişisel ilişkilerde mükemmelliğe ulaşma isteği aşağıdaki hangi benliğin özelliğidir?
Doğru Cevap: "D" İdeal benlik
Soru Açıklaması
18.
Bir şeye inanma, ondan emin olma ve bunu eyleme dönüştürme sürecine ad verilir ?
Doğru Cevap: "B" Güven
Soru Açıklaması
19.
Bireyin veya bireylerin bilinçli veya bilinçsiz olarak, diğer kişi veya kişilerin herhangi bir konuda duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirme işlemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sosyal etki
Soru Açıklaması
20.
Halkla ilişkilerde toplumsal duyarlık neden gereklidir?
Doğru Cevap: "B" Toplumsal bilinç ve bağlılık için
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.