logo
Girişimcilik Ve İş Kurma
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Taklit yapılması istenen girişimcilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sosyal girişimcilik
Soru Açıklaması
2.
Şekillendirme basamağı, ürün geliştirme sürecinin üç temel aşamasından hangisinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" Kavramın uygulanması
Soru Açıklaması
3.
İşletmenin ilk adımı ve başlangıcı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İş fikri arama, bulma
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi neoklasik ekolün temsilcilerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Marshall
Soru Açıklaması
5.
Franchising sözleşmesine göre belli bir hizmet ya da sürece sahip olan işletmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Franchisor
Soru Açıklaması
6.
Gelişmiş ülkelerde girişimciliğin ortaya çıkmasında belirleyici unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Pazar mekanizmaları
Soru Açıklaması
7.
Girişimcilik ile ilgili araştırmaların disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini savunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Martinelli
Soru Açıklaması
8.
Bir öğrencinin “Ben mezun olduktan sonra mutlaka kendi işimi kuracağım ve şimdiden bununla ilgili hangi projeleri yapmalıyım?” şeklinde düşünmesi için alt yapının oluşturulduğu girişimcilik iklimine etki eden faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Girişimcilik eğitimi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi mevcut bir işletmenin satın alınmasının getirebileceği risklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mevcut stoklar
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi franchising’in franchisor’a sağladığı yararlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Büyüme risklerinin azaltılması
Soru Açıklaması
logo
Girişimcilik Ve İş Kurma
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi franchising anlaşmasına konu olmaz?
Doğru Cevap: "C" Franchisee'nin iş kurma maliyetlerinin tamamının üstlenilmesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi McClleand’ın belirttiği, girişimciliğe destek veren kültürlerin üç temel davranışından biridir?
Doğru Cevap: "E" Hesaplı risk alma
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin birleşme nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Rekabet ortamı oluşturmak
Soru Açıklaması
14.
Limited şirketler kurulurken şirket unvanında "Cumhuriyet, Milli, Türkiye" gibi ibarelerin yer alması için aşağıdakilerin hangisinden karar alınması gerekir?
Doğru Cevap: "C" Bakanlar Kurulundan
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi sıhhi iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı için gerekli evraklar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Evlilik cüzdanı fotokopisi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi basit usulde vergilendirmeden yararlanır?
Doğru Cevap: "D" Sağlık işiyle uğraşanlar
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin başarısızlık nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yeterli finans ile işe başlanması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi kurulan küçük işletmenin esnaf ve sanatkârlar siciline kaydettirmesinde istenen belgelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ehliyet fotokopisi
Soru Açıklaması
19.
TTK’na göre kaç çeşit iflas yolu vardır?
Doğru Cevap: "A" 3
Soru Açıklaması
20.
Girişimcinin iflastan kurtulabilmesi için hazırladığı proje aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İyileştirme projesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.