logo
Girişimcilik Ve İş Kurma
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Ekonomik teori tarihinde girişimcinin müteahhitlik rolünü belirten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bentham
Soru Açıklaması
2.
Hammaddeye dayalı ekonomiden bilgiye dayalı ekonomiye geçişte ekonomik gelişmenin temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
Doğru Cevap: "B" Yenilik yaratmak ve rekabet edebilmek
Soru Açıklaması
3.
Ekonomik girişimciliğin en büyük getirisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kâr
Soru Açıklaması
4.
Eski ve yeni sorunları, mevcut ürün/hizmet ve iş anlayışıyla çözen girişimciliğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Geleneksel
Soru Açıklaması
5.
Girişimcilik işletmenin hangi döneminde yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" İşletmenin her döneminde
Soru Açıklaması
6.
Girişimcinin bir değişim, reform ya da devrim yapmasının ön planda ele alındığı ekol aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Alman Ekolü
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin üretim sürecine başlıca katkılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yeni üretim düşüncelerin yayılmasını engellemesi
Soru Açıklaması
8.
Girişimciliği dört üretim faktöründen biri olarak tanımlayan yönetim bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Jean Baptise Say
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Girişimciliğin gücünün sermayeden gelmesi
Soru Açıklaması
10.
Avrupa’da iktisadi gelişmeye olan ilginin hızlı bir şekilde artmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yüksek oranlı işsizlik
Soru Açıklaması
logo
Girişimcilik Ve İş Kurma
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi modern ürün geliştirme sürecinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Yoğun rekabet
Soru Açıklaması
12.
Tasarım fikrinin ana hatlarının ortaya çıkarıldığı tasarım süreci basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kavram tasarımı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi iş planının içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Risk sermaye kuruluşları
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi iş fikri yaratmakta kullanılamaz?
Doğru Cevap: "C" Sorun olmayanı bulma
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi iş modeli bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Çevre faktörü
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi tasarımcıların işletme stratejisine katkıları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Maliyetleri düşürmeleri
Soru Açıklaması
17.
Tasarımcının, ürünleri malzeme, enerji ve üretim bakımından ekonomik tasarlaması pazarlamanın 4P’sinden hangisi ile ilişkilidir?
Doğru Cevap: "A" Fiyat
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi tasarım kararları içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" İstihdam
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede iş fikirleri arama ve bulmada yöneticilerin ihtiyaç duyacakları tekniklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Maliyet analizi
Soru Açıklaması
20.
Endüstrilerin kurallarını değiştiren tamamen yeniden şekillenmesini sağlayan inovasyon aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İş modeli inovasyonu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.