logo
Finansal Yönetim 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Finansın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kişi veya kurumların faydalanabileceği para, fon kaynak ya da sermayedir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan temel unsurlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Rekreasyon
Soru Açıklaması
3.
Bir bankaya 3 ay süreyle yatırılan 25.000 TL'den 1.000 TL faiz geliri elde edildiğine göre, uygulanan basit faiz oranı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 16
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi faaliyet oranlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Asit-test oranı
Soru Açıklaması
5.
Faaliyet kaldıraç derecesi 1,5 ve finansal kaldıraç derecesi 2 olan bir işletmenin satış hacminde meydana gelecek %10’luk bir değişim hisse başına kârı nasıl etkiler?
Doğru Cevap: "C" Hisse başına kârda %30'luk değişim olur.
Soru Açıklaması
6.
Finansal riskin göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Finansal kaldıraç derecesi
Soru Açıklaması
7.
Bir işletmenin faaliyette bulunduğu sektöre ilişkin çeşitli oranlar aşağıda verilmiştir.

Satışlar / Öz sermaye = 4
Toplam borç / Öz sermaye = 0,5

Buna göre, satışlarını 100.000 TL olarak planlayan bu işletmenin proforma bilançosunda toplam kaynakları kaç TL olur?
Doğru Cevap: "A" 37.500
Soru Açıklaması
8.
Proforma fon akım tablosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kısa süreli bir planlama aracıdır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ele alınan döneme ilişkin işletmenin ne zaman ve ne miktarda nakit açığı ya da fazlası olacağının bugünden öngörülmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar?
Doğru Cevap: "B" Nakit bütçeleri
Soru Açıklaması
10.
Finansal planlamadan beklenen faydaların sağlanabilmesi için belirlenen plan hedeflerinin öncelikle hangi özelliğe sahip olması gerekir?
Doğru Cevap: "C" İşletmedeki tüm birimlerin görüşlerini yansıtıyor olması
Soru Açıklaması
logo
Finansal Yönetim 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi başabaş noktasının altında üretim ve satış yapan bir işletmenin faaliyet kaldıracı derecesini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Faaliyet kaldıraç derecesi < 0
Soru Açıklaması
12.
Sabit giderleri 10.000 TL ve değişken gider oranı 0,60 olan bir işletmenin başabaş satış tutarı kaç TL olur?
Doğru Cevap: "D" 25.000
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Öz sermaye
Soru Açıklaması
14.
Çalışma sermayesi finansman stratejilerinden biri olan ihtiyatlı finansman stratejisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" İşletme varlıklarının tamamı uzun vadeli kaynaklarla finanse edilir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli finansman kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Forfaiting
Soru Açıklaması
16.
Stok devir süresi 60 gün, alacak devir süresi 28 gün ve borç ödeme süresi 40 gün olan bir işletmenin faaliyet döngüsü kaç gündür?
Doğru Cevap: "C" 88
Soru Açıklaması
17.
Finansal krizlerin çalışma sermayesine etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Düşük likidite ile çalışan şirketler etkilenmez.
Soru Açıklaması
18.
İhracatçının, malı sattığı anda bedelini alma, ithalatçının ise bedeli ödediği anda mala sahip olma isteğini karşılayan ödeme ve finansman yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Akreditif
Soru Açıklaması
19.
Gelişmiş ülkelerin, ileri teknoloji gerektiren malları az gelişmiş ülkelere satışını özendirmek için kullanılan bağlı ticaret şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dengeleme anlaşmaları
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi güvence esasına göre sınıflandırılmış banka kredisi türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Teminatlı krediler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.