logo
Finansal Yönetim 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
İşletmenin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli olan ve yılda en az bir kez paraya dönüşebilen varlıklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Dönen varlıklar
Soru Açıklaması
2.
İşletme açısından aşağıdakilerden hangisinin riski diğerlerine göre daha yüksektir?
Doğru Cevap: "B" Kısa süreli borçlanmanın
Soru Açıklaması
3.
İşletmelerde yatırım yapılacak varlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Riski arttıkça beklenen getirisi de artmalıdır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin kârlı ancak riski yüksek iş olanaklarından, kendi işlerini kaybedebilecekleri endişesi ile kaçınmaları nedeniyle ortaya çıkan sorunları ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Temsil maliyeti
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimin temel ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Paranın zaman değeri yoktur.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlenmektedir?
Doğru Cevap: "B" Bireysel emeklilik şirketleri
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan unsurlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Sivil toplum kuruluşları
Soru Açıklaması
8.
Enflasyon beklentisinin olmadığı ve riskin sıfır olduğu durumdaki faiz oranına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Reel faiz oranı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi para yaratan finansal kurumlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Merkez bankaları
Soru Açıklaması
10.
Finansal varlığı ihraç eden kurumun mali yapısına bağlı olarak belirlenen risk primi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ödenmeme risk primi
Soru Açıklaması
logo
Finansal Yönetim 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Piyasa basit faiz oranının %12 olması durumunda, bir işletmenin 8 ay sonra alacağı 62.100 TL'nin bugünkü değeri kaç TL'dir?
Doğru Cevap: "D" 57.500
Soru Açıklaması
12.
Bir işletmenin 6 yıl sonra ödemesi gereken borcu için her yıl sonunda bankaya 6.000 TL yatırması gerekmektedir. Faiz oranının %9 olması durumunda bu işletmenin 6.yıl sonunda biriken toplam para miktarı kaç TL olur?
Doğru Cevap: "A" 45.140
Soru Açıklaması
13.
Bir bankaya %11 basit faiz oranı üzerinden 50.000 TL yatırıldığında, 6.ay sonunda alınacak faiz tutarı kaç TL'dir?
Doğru Cevap: "C" 2.750
Soru Açıklaması
14.
İşleme konu olan ya da finansal varlıkların üzerinde yazılı olan faiz oranına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Nominal faiz
Soru Açıklaması
15.
Yıllık %12 nominal faiz oranı üzerinden 1 aylık vadeli hesap açtırılırsa, yıllık efektif faiz yüzde kaç olur?
Doğru Cevap: "B" 12,68
Soru Açıklaması
16.
İşletmelerin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilme yeteneğini ölçen oranlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Likidite oranları
Soru Açıklaması
17.
Bilançoyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Varlıklar bölümü, ödeme çabukluğuna göre düzenlenir.
Soru Açıklaması
18.
Bir işletmenin farklı tarihlerde düzenlenmiş mali tablolarında yer alan kalemlerde görülen değişikliklerin incelenmesine ve değerlendirilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Karşılaştırmalı analiz
Soru Açıklaması
19.
19. VE 20. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Kredili satışları toplamı 100.000 TL olan bir işletmede satışların maliyeti 70.000 TL, kısa vadeli ticari alacaklar toplamı 20.000 TL ve ortalama stoklar 40.000 TL’dir. (1 yıl = 360 gün )

Yukarıdaki bilgilere göre, bu işletmenin stok devir hızı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 1,75
Soru Açıklaması
20.
Yukarıdaki bilgilere göre, bu işletmede alacakların ortalama tahsil süresi kaç gündür?
Doğru Cevap: "E" 72
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.