logo
Dünya Ekonomisi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
ABD, 1921 yılında göçlerle ilgili kota uygulamaya başlayarak aşağıdaki ülkelerden hangilerinin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklamıştır?
Doğru Cevap: "B" Japonya ve Çin
Soru Açıklaması
2.
İnsanlık tarihine “Us çağı” olarak geçen yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" XVII.
Soru Açıklaması
3.
Kölelik sisteminin son bulduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" XIX. yüzyılın sonu
Soru Açıklaması
4.
1776 ve 1843 yılları arasında yaşanan iktisadi gelişmeleri etkileyen ve batıya hakim olan iktisadi düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Klasik iktisat
Soru Açıklaması
5.
Nüfus projeksiyonunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Nüfusun gelecek zamandaki gelişmesi hakkında tahmin yapılmasıdır.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyici çevresel politikalar kapsamında gerçekleştirilmesi gereken etkinliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dünyanın taşıma kapasitesinin üstüne çıkmak
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi dünya gıda arzı ve talebinin 2000’li yıllardan sonra sürekli ve hızlı bir değişim içinde olmasının temel nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Nüfusun azalması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi akışkan doğal kaynaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mineraller
Soru Açıklaması
9.
Günümüzde dünyadaki toprakların yüzde kaçı yiyecek üretimi için kullanılabilmektedir?
Doğru Cevap: "C" 36
Soru Açıklaması
10.
FAO ve Dünya Bankası gibi kuruluşların raporlarına göre az gelişmiş ülkelerdeki çocukların yaklaşık ne kadarı yetersiz beslenmeyle ilişkili hastalıklara yakalanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Üçte ikisi
Soru Açıklaması
logo
Dünya Ekonomisi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Eğitimde yükseköğretim ve eğitimin kitlesel hale dönüştüğü, küresel anlamda üretimin anahtar girdisinin petrol ve onun yan ürünü olan plastik olduğu teknoloji değişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sentetik materyal ve otomobillerin kitlesel üretim dönemi
Soru Açıklaması
12.
Gelişen ve değişen teknoloji ile sanayileşmeyi yakalamanın kaçıncı aşamasında teknoloji sindirilir ve yaratıcılık anahtar rol oynar?
Doğru Cevap: "D" 3.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, gelişen ve değişen teknoloji ile sanayileşmeyi yakalamanın birinci aşaması olan ilk FDI döneminin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Basit imalat üretimi
Soru Açıklaması
14.
Teknolojik değişim dönemleri ve aynı döneme ait enerji sistemleri sektöründeki gelişme ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1890-1940 dönemi, elektrik
Soru Açıklaması
15.
Ekonomik etkinlik alanlarında sürekliliği olan küçük yeniliklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Artımsal yenilikler
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi geri kalmışlığın belirtilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Adil gelir dağılımı
Soru Açıklaması
17.
Ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelerde ya da endüstri toplumlarında; üretim araçlarıyla, bunların üretimi için gerekli olan ham madde ve araçları mülkiyetlerinde bulunduranların meydana getirdiği kesime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Burjuvazi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Williamson'ın "Washington Kararları "adını verdiği listede yer alan ekonomi politikalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Devletin ekonomiye müdahale etmesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi, 1980'li yıllara kadar bir çok ülkede benimsenen ithal ikameci politikaların özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Serbest ithalat
Soru Açıklaması
20.
Hemen hemen bütün geri kalmış ülkelerin geri kalmasının tarihsel nedeninin, batı kapitalizmi ve emperyalizm olduğunu ileri süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Lenin
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.