logo
Dış Ticarette Girişimcilik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Rekabetten kaçınması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi bir malın diğer bir devlete gitmek üzere üçüncü bir devletten geçmesini ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Transit ticaret
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi sektörel dış ticaret şirketleri için sanayi ürünleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Hazır giyim ve konfeksiyon
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi işkolu esasına göre işletmelerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Ticaret işletmeleri
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi deniz veya iç su yolu ile taşımacılıkta malın taşıma ücretini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Navlun
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na üye olan ülkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Irak
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi dış ticarete konu malın bedelinin, bu malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra ihracatçıya ödenmesidir?
Doğru Cevap: "E" Mal mukabili ödeme
Soru Açıklaması
8.
İhracattan ithalata, Türkiye’ye yönelen yabancı yatırımlardan Türk özel sektörünün dış yatırımlarına, uluslararası müteahhitlikten enerjiye ilişkin konulara, bankacılıktan lojistiğe tüm ticaret, yatırımlar ve hizmetler alanlarında çalışmalar gerçekleştiren ve iki taraflı iş konseyleri aracılığı ile faaliyet gösteren kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" DEİK
Soru Açıklaması
9.
İslam ülkelerinin et ithalatında talep ettikleri ve hayvan kesimlerinin İslami kurallara uygun olduğunu ispatlayan belgeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Helal belgesi
Soru Açıklaması
10.
İhracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile destekleyen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Türk Eximbank
Soru Açıklaması
logo
Dış Ticarette Girişimcilik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) hangi yılda kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1990
Soru Açıklaması
12.
Satış işleminin gerçekleşmesinden sonra düzenlenen faturaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Orijinal fatura
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi dış ticaretin sağladığı avantajlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kültürel farklılıkları ortadan kaldırması
Soru Açıklaması
14.
Malları ihracatçıdan satın alarak, belirli bir kârla müşterilere satan firmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Distribütör
Soru Açıklaması
15.
Dış ticaret işlemlerinde ihracatçının herhangi bir aracı kullanmadan yabancı piyasaya tamamen kendi başına girerek, alıcıları ve distribütörleri bulup, malları onlara kendisinin gönderdiği ihracat şekline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Doğrudan ihracat
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü’nün temel işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çoklu ticaret anlaşmalarının uygulanmasını engellemek
Soru Açıklaması
17.
Üretim veya hizmet sürecinin aşamaları, iş akış şeması, üretim hizmet sunum teknikleri, standart ve spesifikasyonlar, hukuki gereksinimler iş planının hangi bölümünde yer alır?
Doğru Cevap: "E" Üretim planı
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin proje finansmanında kullanabilecekleri orta ve uzun vadeli finansman alternatiflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Factoring
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi fizibilite raporunun ana bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Teknik analiz
Soru Açıklaması
20.
Girişimcinin kurmayı düşündüğü iş ile ilgili düşüncelerinin, hedeflerinin ve planlarının yer aldığı dökümana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İş planı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.