logo
Dış Ticarette Girişimcilik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi işkolu esasına göre işletmelerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Ticaret işletmeleri
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi KOBİ tanımlarını belirlerken işçi sayısını ölçüt alan ülkelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Tayland
Soru Açıklaması
3.
Yeniliği, sürekli eskiyi yok edip yenisini yaratarak ekonomik yapı içinde devamlılık sağlama süreci olarak gören ve bu süreci ''Yaratıcı-yıkıcı'' olarak tanımlayan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Schumpeter
Soru Açıklaması
4.
Faaliyette bulunulan alanda dengeli şekilde gelişmenin sürdürülmesi ve yeni alanlara girerek riskin artırılmasından kaçınılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Durgun girişimcilik
Soru Açıklaması
5.
Girişimciliğe ''yöneten'' bakış açısı ile bakan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Alfred Marshall
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Risk almaktan kaçınması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik fonksiyonları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" İstihdamdan kaçınma
Soru Açıklaması
8.
------- bir işe başlama, eyleme girişme olarak tanımlanmaktadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" Girişim
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ihracat çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hükümlü ihracat
Soru Açıklaması
10.
''Girişimci ordu gibi değil, orkestra gibi örgütlenmesini bilmeli ve ekip çalışmasına yatkın olmalıdır.'' ifadesi girimşimcinin aşağıdaki özelliklerinden hangisini belirtir?
Doğru Cevap: "D" Liderlik yeteneğini
Soru Açıklaması
logo
Dış Ticarette Girişimcilik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Girdileri alıp bir çıktıya dönüştüren her bir aktivite ya da operasyona ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Proses
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi dolaysız ihracat ile ilgili taraflardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ortaklaşa ihracat muhatapları
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi sektörel dış ticaret şirketleri için sanayi ürünleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Deri ve deri mamulleri
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret meslek elemanının görevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Kaçakçılığa engel olmak için gerekli yasal işlemleri yapmak
Soru Açıklaması
15.
Malların gümrüğü ödeninceye kadar veya mallar bir başka uygun şekilde serbest bırakılıncaya kadar saklamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "E" Antrepo
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan dış ticaretin faydalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Daha fazla kaynak ve zaman harcaması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Doing Business 2011 raporuna göre, dış ticaretin en kolay yapıldığı ülkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Nijerya
Soru Açıklaması
18.
Doing Business 2011 raporuna göre, Türkiye dış ticaret yapma kolaylığında kaçıncı sırada yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" 65
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi sektörel dış ticaret şirketlerinin üretime yönelik dış ticaret faaliyetlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Ucuz hammadde tedarik etmek ve ürün kalitesini iyileştirmek
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi dış ticaretin aracı ve destekçi tarafları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Gümrükçüler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.