logo
Denetim
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi denetçinin bilanço sonrası önemli olayları ortaya çıkarabilmek için kullandığı yordamlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Müşterilere doğrulama mektubu gönderilmesi
Soru Açıklaması
2.
Örneklem sonuçları hesap kalanlarında bir maddi hata olmadığını desteklemekle birlikte maddi bir hata olması riskine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yanlış kabul riski
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi işletmeye daha sonra borç ve zarar yükü getirebilecek olası belirsiz durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Vergi idaresinde işletmeyle ilgili yapılan anlaşmalar
Soru Açıklaması
4.
Belirlenmiş hedeflerle bu hedeflere ulaşmak için kullanılan kaynakların birbirine oranına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Verimlilik
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi standart olumlu görüş bildiren denetim raporunun kapsam paragrafında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Finansal tabloların hazırlanma sorumluluğunun işletme yönetimine ait olduğu
Soru Açıklaması
6.
871565 hesap kodunun “modulus 11”e göre sağlama sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 9
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi satın alma döngüsünde “tamlık” kavramını ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Bütün alışlar kayıtlara yansıtılmıştır.
Soru Açıklaması
8.
Kullanıcının özel uygulamalarına ilişkin gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmış programlara ------- denir.

Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
Doğru Cevap: "B" Uygulama yazılımı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi satış ve tahsilat işlemleri döngüsünde yer alan hesaplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Satılan malın maliyeti
Soru Açıklaması
10.
Şirketin kamuoyu ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımını gerektiren kurumsal yönetim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Şeffaflık ilkesi
Soru Açıklaması
logo
Denetim
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
İşlemlerini BT ortamında yürüten bir işletmenin çok geniş bir kesimine ya da tümüne uygulanan ve onların faaliyetlerini güvence altına alan politikalarına ve yordamlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Genel kontroller
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel örneklemenin, istatistiksel olmayan örneklemeye göre üstünlüklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yöntem hata tahmini vermez.
Soru Açıklaması
13.
En önemli üstünlüğü evrenin değişkenliğini azaltabilmesi ve bu yolla tahminlerin daha isabetli olmasını sağlayan örneklem seçim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Katmanlı seçim
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi genel denetim planı ve denetim programının hazırlanması evrelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İşletmenin sürekliliğinin değerlendirilmesi
Soru Açıklaması
15.
Aynı türden birimlerin oluşturduğu ve hakkında bilgi edinilmek istenilen topluluğa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Evren
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı uygulamasının yararlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Verilerin birden fazla yerde saklanmasını sağlaması
Soru Açıklaması
17.
Mali tablo unsurları içinde vücut bulan ve yönetim tarafından yapılmış beyanlar ve imalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Savlar
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi ücretler ve personel döngüsü için uygulanabilecek anahtar kontrollerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ödemeleri işçilere elden teslim etmek
Soru Açıklaması
19.
Faaliyet denetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İşletmenin oluşturduğu kural ve politikalara, bölümlerin uyma ve uygulama derecesi denetçi tarafından belirlenir.
Soru Açıklaması
20.
Denetçinin yapacağı denetim çalışmasında denetime konu finansal tabloları; işlemler, hesap kalemleri veya grupları itibariyle incelemek yerine bu finansal tablo kalemlerini birbirleriyle ilgili işlemlerle birlikte inceleyebilecek şekilde bölümlere ayırarak yürütmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İşlem döngüsü yaklaşımı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.