logo
Balkanlar'da Siyaset
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
I. 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir.
II. Ülkede yaşayan Arnavutlar nüfusun %25'ini oluşturmaktadır.
III. 2005 yılından beri AB’ye aday ülke statüsündedir.

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Makedonya
Soru Açıklaması
2.
Bir devletin uluslararası ilişkilerdeki meselelere ve diğer devletlerle olan diplomatik, askeri ve siyasi ilişkilere en alt düzeyde katılımı ve kapılarını dış dünyaya kapatması durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İzolasyonizm
Soru Açıklaması
3.
"Balkanlaşmak" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Aynı bölgede yer alan, birbirine düşman birçok küçük ulus, devlet, halkın oluşturduğu siyasi yapıdır.
Soru Açıklaması
4.
Büyük Yunanistan idealini amaçlayan yayılmacı siyasete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Megali İdea
Soru Açıklaması
5.
Amerikalıların Balkanlar’a olan ilgisini ilk kez somut olarak ortaya koyan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Woodrow Wilson’un 14 İlkesi
Soru Açıklaması
6.
Türkiye’nin Balkanlar'daki en önemli dış ticaret ortakları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan
Soru Açıklaması
7.
Bulgaristan’ın Soğuk Savaş döneminde Sovyet yanlısı tutumunu muhafaza ettiğini gösterdiği gelişmeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Macar Devrimi / Küba Füze Krizi / Prag olayları
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Yunanistan’ın nükleer silahlardan arındırılmış alanlar için ortak politika geliştirmeye çalıştığı dönemde oluşturduğu Altı Devlet İnisiyatifi içerisinde yer alan ülkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İsviçre
Soru Açıklaması
9.
Adriyatik ötesinden gelen coğrafi yakınlığı sebebiyle Arnavutluk’u Balkanlar’a açılan bir kapı olarak gören ve tarihsel olarak bu bölgede etkinlik kurmak için çaba sarf eden ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İtalya
Soru Açıklaması
10.
Eski Yugoslav Cumhuriyetleri içerisinde Avro-Atlantik kurumları ile bütünleşme sürecini en kısa sürede tamamlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Slovenya
Soru Açıklaması
logo
Balkanlar'da Siyaset
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi iktisadi dönüşüm sürecinin temel şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Merkezi planlı ekonomik modelin iyileştirilmesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Türkçe eğitimi ilk kez 1944 yılında başlamıştır?
Doğru Cevap: "E" Makedonya
Soru Açıklaması
13.
Balkan doğumlu ilk devşirme şair, yazar ve Fatih Sultan Mehmet döneminin etkili veziri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mahmut Paşa
Soru Açıklaması
14.
Soğuk Savaş döneminde Bağlantısızlar Hareketi’nin içerisinde yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yugoslavya
Soru Açıklaması
15.
1933’te imzaladıkları Samimi Anlaşma (Entente Cordiale) ile ortak sınırlarını garanti altına alan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Yunanistan ve Türkiye
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Balkan ülkelerinin 2008 yılındaki küresel ekonomik krizin negatif etkilerine karşı aldığı tedbirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" IMF ile olan stand-by anlaşmasının iptal edilmesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden hangisi Kosova’yı tanımamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Romanya
Soru Açıklaması
18.
Tuna nehri üzerinden gerçekleşen uluslararası taşımacılığın 2005 yılına kadar aksamasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" NATO’nun Sırbistan’a karşı gerçekleştirdiği hava müdahalesi
Soru Açıklaması
19.
I. Tarımdaki en önemli ürünü buğdaydır.
II. Ürettiği tütün yüksek kaliteli olup ihracat ürünüdür.
III. Ormanlar, ülkenin %30’unu kaplamakta ve kerestecilikte kullanılmaktadır.

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
20.
En çok Türk’ün yaşadığı Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bulgaristan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.