logo
Balkanlar'da Siyaset
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından sosyalist bir kimliğe bürünen ve Balkanlar'ın büyük bir bölümünde mutlak hâkimiyet kuran ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yugoslavya
Soru Açıklaması
2.
Bölgesel kimliklerin nasıl oluştuğu ve nasıl bir evrim geçirdiğine ilişkin tartışmalar aşağıdaki kuramlardan hangisinin ilgilendiği başlıca konular arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" İnşacı kuram
Soru Açıklaması
3.
Romanya’daki Macar azınlığın Katolik olan grubuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Sekeller
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin resmi belgelerinde yer alan Batı Balkanlar kavramının kapsadığı ülkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Slovenya
Soru Açıklaması
5.
Sosyokültürel yakınlıkları, etnisiteler arası aktiviteleri, dayanışma ve karşılıklı yardımlaşmadan doğan gelenekleri destekleyen Balkanlaşma olgusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aşağıdan Balkanlaşma
Soru Açıklaması
6.
Slovenya ve Hırvatistan kendilerini Balkanlar’dan ayıran önemli bir özellik olarak ------- ön plana çıkarmaktadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" Katolikliği
Soru Açıklaması
7.
1878 Berlin Kongresi’nden sonra büyük güçlerin yardımı ile özerkliğini kazanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bulgaristan
Soru Açıklaması
8.
------- ile yaşadığı isim sorunu nedeniyle Makedonya, Birleşmiş Milletler teşkilatına Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti adıyla üye olabilmiştir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Yunanistan
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki ülke-başkent eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Sırbistan - Belgrad
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Bulgaristan’daki popülist radikal partilerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Partiya Ataka (Ataka)
Soru Açıklaması
logo
Balkanlar'da Siyaset
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Soğuk Savaş döneminde kapılarını dünyaya kapatan ve Batı dünyasından kopuk, Doğu Bloku ile de mesafeli bir politika izleyen Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Arnavutluk
Soru Açıklaması
12.
Herhangi bir devletin, kendisinden daha güçlü diğer bir devletin himayesini kabul edip üstünlüğünü tanıması, bu devlete askeri seferler esnasında asker vermesi ve haraç ödemesi durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Vasallık
Soru Açıklaması
13.
Balkanlar’daki ilk milliyetçi isyan kimler tarafından başlatılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Sırplar
Soru Açıklaması
14.
İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılan Yüzdeler Anlaşması’na göre İngiltere’nin en fazla yüzdeye sahip olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yunanistan
Soru Açıklaması
15.
Karadağ siyasal hayatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Değişim Hareketi (PZP) son seçimlere göre ülkenin en güçlü siyasi partisidir.
Soru Açıklaması
16.
Yunanistan siyasal hayatında 1967-1974 yılları arasında iktidar olan askeri yönetim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Albaylar Cuntası
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Doğu Krizi'nin ardından 1876 yılında İstanbul’da toplanan Tersane Konferansı’nda, Büyük Güçler’in Osmanlı İmparatorluğu’ndan bulundukları taleplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı İmparatorluğu’nun Rusya’ya savaş ilan etmesi
Soru Açıklaması
18.
Bosna Savaşı’nı sona erdiren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dayton Anlaşması
Soru Açıklaması
19.
MÖ 197’de Makedonya Krallığı’nı mağlup ettikten sonra Teselya bölgesinden başlayarak tüm Yunanistan’da hâkimiyet kuran medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Romalılar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.